Jogi nyilatkozat | Adatvédelmi szabályzat | Általános Szerződési Feltételek | Biztonság

Általános szerződési feltételek

Változat 09/22/2022


A jelen Általános szerződési Feltételek („GYG ÁSZF”) az Adatvédelmi szabályzattal (https://www.getyourguide.com/privacy_policy) együtt szabályozzák a GetYourGuide online közvetítési platform („GYG-platform”) használatát, amely a (i)( http://www.getyourguide.de),(http://www.getyourguide.com) és bizonyos más, a GYG által működtetett webhelyeken (a továbbiakban ezek együttesen mint a „GYG-webhely”), valamint (ii) a GetYourGuide által közzétett bizonyos mobilalkalmazásokon („GYG-alkalmazások”) keresztül érhető el.

A GYG-platform világszerte a felhasználók rendelkezésére áll. A jelen GYG ÁSZF bizonyos részei csak akkor vonatkoznak Önre, ha egy adott országban vagy régióban lakik.

Minden ország (kivéve az Egyesült Államok): Önre az A. függelék vonatkozik, ha a világ bármely, az Egyesült Államokon kívüli részén lakik.

Amerikai Egyesült Államok: Önre a B. függelék vonatkozik, ha az Amerikai Egyesült Államokban (beleértve annak területeit és külbirtokait) lakik. A B. függelék egy kötelezően alkalmazandó és kötelező érvényű egyéni választottbírósági pontot tartalmaz, amely alapján Ön beleegyezését adja, hogy a GYG-platformmal, a szolgáltatásainkkal és a jelen GYG ÁSZF-fel kapcsolatos legtöbb vitás kérdést bírósági eljárás helyett kötelező érvényű választottbírósági eljárásnak veti alá. Ön csak a B. függelékben leírt eljárás szerint mondhat le a választottbírósági eljárásról. A B. függelék tartalmazza a csoportos keresetekről és esküdtszéki tárgyalásokról való kölcsönös lemondást is.

1. Rólunk
A GYG-platform üzemeltetője a Sonnenburger Straße 71–75, 10437 Berlin, Németország cím alatti székhelyű, a Charlottenburgi Helyi Bíróság által a HRB 132059 B számon bejegyzett GetYourGuide Deutschland GmbH (a továbbiakban „GetYourGuide”, „mi” vagy ennek formái), és mint üzemeltető a GYG-platformért való felelősséget is a GetYourGuide viseli. Platformunk világszerte elérhető több nyelven, és gyorsan, egyszerűen használható.
A GYG-platformot olyan közvetítő platformként működtetjük, amelyen különböző helyi programszolgáltatók, például vidámparkok, múzeumok, idegenvezetők és hajóutak szervezői (a továbbiakban „Szolgáltatók”) túrákat és tevékenységeket (a továbbiakban „Programok”) kínálnak online a világ minden részén. A Programok közé tartoznak például az idegenvezető által vezetett túrák, a főzőtanfolyamok, a buszos városnézések, a hajókirándulások, a városnéző jegyek és egyéb szolgáltatások. A Szolgáltatók tekintetében kereskedelmi ügynökként járunk el. A Programokhoz mellékelt leírások, fotók és egyéb tartalmak az adott Szolgáltatóktól származnak. Emiatt nincs közvetlen befolyásunk az ilyen tartalmakra.

2. Terjedelem
2.1 A jelen GYG ÁSZF a GYG-platform valamennyi látogatójára és felhasználójára (a továbbiakban mint a „Felhasználók”), valamint a támogatott operációs rendszereken (jelenleg iOS, Android) belüli minden tartalomra vonatkozik. Ön köteles betartani a jelen GYG ÁSZF-et, amint elkezdi használni a GYG-platformot. Ezért kérjük, hogy az első használat során figyelmesen olvassa el ezeket.
2.2 Az ÁSZF online áll rendelkezésre, és minden szolgáltatásunkra vonatkozik, kivéve, ha az adott szolgáltatásra vonatkozó konkrét feltételek az irányadók. Ebben az esetben ezt a megfelelő időben egyértelművé tesszük. A GYG ÁSZF-be ütköző vagy attól eltérő feltételek nem érvényesek, kivéve, ha azokhoz kifejezetten írásban hozzájárultunk.
2.3 A GYG Platform használata csak személyesen Önt szolgálja, azaz semmilyen körülmények között nem használhatja üzleti célra. Fontos: A jegyek viszonteladása szigorúan tilos! Ez azt jelenti, hogy szigorúan tilos minden olyan felhasználás, amely túlmutat az Ön személyes környezetében végzett személyes célú használaton és/vagy kereskedelmi vagy üzleti célt szolgál, illetve az Önhöz személyesen kapcsolódó és/vagy más harmadik fél érdekét szolgálja; különösen szigorúan tilos a jegyek kereskedelmi célú viszonteladása.

3. Mit csinálunk
3.1 A Programokat a GYG-platformon tekintheti meg. A Program szolgáltatására vonatkozó szerződés kizárólag és közvetlenül Ön és a Szolgáltató között jön létre („Szolgáltatási megállapodás”). Amikor a GYG-platformon vásárol Programot, akkor nem tőlünk, hanem közvetlenül a Szolgáltatótól vásárol. A Szolgáltatási megállapodásokat mi kötjük a Szolgáltatók nevében és részére. A Szolgáltatók kereskedelmi ügynökeként járunk el, és a Szolgáltatók megbízásából és felhatalmazásával közvetlenül a Szolgáltatók és a Felhasználók (például Ön) között, a Szolgáltatók részére kötjük a tranzakciókat és szedjük be a díjakat a Felhasználóktól. Mi magunk nem kínálunk semmilyen programot, és ezért nem válunk az Ön szerződéses partnerévé semmilyen Szolgáltatási megállapodásban. Nem járunk el szervezőként, bérbeadóként, viszonteladóként vagy más szerződéses partnerként az Önnel kötött Szolgáltatási megállapodással kapcsolatban. A Szolgáltatási megállapodás közvetítéséért jutalékot kapunk a Szolgáltatótól.

3.2 A Programok listája különböző paraméterek alapján szűrhető. A felfedezést elősegítő varázsló azokat az egy adott Szolgáltató által kínált Programokat mutatja, amelyek megfelelnek a megadott kritériumoknak. Ha egynél több szállító tud olyan tevékenységet kínálni, amely megfelel a felderítési varázslóban megadott feltételeknek, a vonatkozó tevékenységek olyan sorrendben jelennek meg, amely olyan tényezők alapján történik, mint a népszerűség, sokféleség, elérhetőség, lemondási arány, értékelés, időbeli teljesítmény, és a megtermelt bevétel összegét.
3.3 A gyors és gördülékeny folyamat érdekében a foglalásával kapcsolatos kérdéseit a GetYourGuide ügyfélszolgálatához irányíthatja. Ehhez különböző űrlapokat talál a Kapcsolat ⎸GetYourGuide oldalon, valamint ezek a forródrótunkon keresztül is elérhetők. Ebben a folyamatban kereskedelmi ügynökökként eljárva támogatjuk a Szolgáltatókat. Általában 24 órán belül, de legkésőbb 48 órán belül válaszolunk. Az Ön és a Szolgáltató közötti kommunikáció közvetlenül is történhet. Vészhelyzet esetén az adott szállító elérhetőségei megtalálhatók az utalványon/jegyen
.3.4 Fenntartjuk a jogot, hogy bizonyos feltételekhez kössük a GYG-platform és a GYG-platform egyes funkcióinak használatát, illetve az egyes funkciók használatának mértékét: ilyen feltételek lehetnek a Felhasználó fizetési szokásai (pl. előzetes foglalás esetén) vagy bizonyos bizonyíték bemutatása (pl. személyazonosság, vásárlás, fizetés vagy tulajdonjog igazolása). Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a GetYourGuide által ismertté vált csalás gyanúja, jelen GYG ÁSZF megszegése vagy a Szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségek megsértése esetén korlátozzuk a Tevékenységek lefoglalását, vagy töröljük az Ön által lefoglalt Tevékenységeket.
3.5 Nem vagyunk kötelesek javítani, bővíteni (update/upgrade) vagy elérhetővé teszi a GYG Platformon keresztül biztosított tartalmat, funkciókat és szolgáltatásokat. Szolgáltatásainkat és teljesítésünket bármikor megszüntethetjük; Önt nem illeti meg a jog, hogy a megszüntetett Szolgáltatások folytatását és teljesítését követelje. Ha azonban Ön már kötött Szolgáltatási megállapodást valamelyik Szolgáltatóval, akkor Önre a 15. szakasz, azaz a Szolgáltatási megállapodás vonatkozik.

4. Regisztráció és GYG fiók
4.1 Bár a GYG Platform eléréséhez nem szükséges regisztráció, minden funkció használatához regisztrálnia kell nálunk, például a " Kívánság lista " .
4.2 Fiók létrehozásához („GYG fiók " ), meg kell adnia teljes hivatalos nevét és e-mail címét a GYG Platform regisztrációs űrlapján, és beállíthat egy jelszót. Ha elérhető a funkció, jelszó nélküli fiókot is létrehozhat a jelszó nélküli fiók létrehozására szolgáló lehetőséggel, amelyhez e-mailben kap ellenőrző hivatkozást. Ezt az adatot titokban kell tartania, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá a fiókjához. Az „E-mail-cím megerősítése” gombra kattintás után egy megerősítő „üdvözlő” e-mailt fog kapni a GetYourGuide-tól. Ezzel létrejött az Ön GYG-fiókja.

4.3 Ön csak egy GYG-fiókot hozhat létre saját magának. A fiókot nem ruházhatja át másra.

5. GYG-alkalmazások

5.1 A jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően ezennel nem kizárólagos, visszavonható, nem átruházható, nem továbbadható, allicencbe nem adható, korlátozott engedélyt adunk Önnek a GYG-alkalmazások mobileszközére történő letöltésére, telepítésére, és a mobileszközén való használatra, feltéve, hogy a GYG-alkalmazások telepítése és használata kizárólag (i) Ön által személyes célú használatra, és nem kereskedelmi célokra, valamint (ii) a jelen Megállapodásban meghatározott korlátozásokkal összhangban történik. A GYG-alkalmazásokat nem másolhatja, nem adhatja át, nem adhatja bérbe, nem adhatja kölcsön, nem módosíthatja, nem adaptálhatja, nem készíthet belőlük származékos műveket, nem terjesztheti tovább, és nem adhatja azokat allicencbe, és ha mobileszközét eladja harmadik félnek, a GYG-alkalmazásokat előtte el kell távolítania a mobileszközről. Ön sem a GYG-alkalmazások, sem a GYG-alkalmazások valamely részének forráskódját nem fejtheti vissza, nem elemezheti, és nem tehet kísérletet a GYG-alkalmazás forráskódjának származtatására sem, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten tiltják ezt a korlátozást. Minden olyan jogot, amelyet az Ön számára az alábbiakban kifejezetten nem biztosítunk, fenntartjuk saját számunkra és licencadóink számára.

5.2 A GetYourGuide időről időre saját belátása szerint fejleszthet és biztosíthat frissítéseket a GYG-alkalmazásokhoz, amelyek közé tartozhatnak frissítések, programhiba-javítások, egyéb hibajavítások és/vagy új funkciók (a továbbiakban együttesen – a kapcsolódó dokumentációt is beleértve – mint a „Frissítések”). A Frissítések bizonyos funkciókat módosíthatnak vagy teljes egészében törölhetnek. Ön elfogadja, hogy a GetYourGuide nem köteles semmilyen Frissítést nyújtani vagy továbbra is biztosítani, illetve engedélyezni bizonyos funkciókat. A mobileszköz beállításai alapján, amikor a mobileszköz csatlakozik az internethez:

  • a GYG-alkalmazások vagy automatikusan letöltik és telepítik az összes elérhető frissítést; vagy

  • értesítést kap a rendelkezésre álló Frissítésekről, vagy felszólítást kaphat azok letöltésére és telepítésére.

Ön köteles haladéktalanul letölteni és telepíteni az összes Frissítést, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy előfordulhat, hogy a GYG-alkalmazások vagy azok részei nem működnek megfelelően, ha ezt elmulasztja.

Ön elfogadja továbbá, hogy minden Frissítés a GYG-alkalmazások részének minősül, és a jelen GYG ÁSZF valamennyi feltétele vonatkozik rájuk.

5.3 Ön tudomásul veszi, hogy a GYG-alkalmazások letöltésekor, telepítésekor és használatakor a GetYourGuide automatikus eljárásokat (többek között cookie-kat, SDK-kat és webjelzőket) használhat az Ön mobileszközére és a GYG-alkalmazások használatára vonatkozó információk gyűjtésére. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kell Önre vonatkozóan megadnia a GYG-alkalmazások letöltéséhez, telepítéséhez vagy használatához, illetve bizonyos funkcióik használatához. A GYG-alkalmazásokon keresztül vagy azokkal kapcsolatban gyűjtött minden adat az Adatvédelmi szabályzatunk hatálya alá tartozik. Bizonyos adatkezelési tevékenységeket úgy szabályozhat, hogy a GYG-alkalmazásban megjelenő, erre irányuló kérésnél nem adja meg hozzájárulását.

6. Szerződéskötés a GetYourGuide- Felhasználói Szerződéssel
6.1 A velünk, mint szerződő féllel kötött szerződés tárgya a GYG platform ingyenes használata („Felhasználói Szerződés”).
6.2 Az Ön és köztünk fennálló szerződéses jogviszony a GYG Platform (amely magában foglalja a GYG App telepítését is) használatával azonnal hatályba lép. A GYG-fiókját bármikor letilthatja, megszüntetheti vagy törölheti, akár telefonon a GetYourGuide ügyfélszolgálatának segítségével, akár a „Fiók törlése” alatti kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az elérhetőségek a  Kapcsolat ⎸GetYourGuide oldalon találhatók
.6.3 A GetYourGuide egyhetes felmondási idő biztosításával bármikor egyoldalúan felmondhatja az Önnel létrejött Felhasználói megállapodást vagy megszüntetheti GYG-fiókját vagy a GYG-platformhoz való hozzáférését. A felmondás azonban csak azután lép hatályba, hogy a már megkötött Szolgáltatási megállapodásokat végrehajtották vagy felmondták. Ez nem érinti az indokkal történő felmondás jogát.

7. Ügyfélszolgálat / Legjobb áregyeztetés a GetYourGuide által
7.1 Ügyfélszolgálati csapatunkat elérheti a Kapcsolat ⎸GetYourGuide címen, telefonon, chaten vagy e-mailben állunk rendelkezésére
.7.2 Ha a GYG-platformon keresztül lefoglalt programot (i) azonos feltételekkel (dátum, település, személyek száma), (ii) azonos szolgáltatásokkal, (iii) alacsonyabb áron találja meg az interneten, (iv) és az ugyanannál a Szolgáltatónál foglalható, és ezt igazolni tudja számunkra, akkor kifizetjük Önnek a GetYourGuide-on keresztül lefoglalt ár és az Ön által az interneten talált és elérhető alacsonyabb ár közötti különbséget. A bizalmi vagy hűségprogramok részét képező ajánlatok ki vannak zárva a legjobb áregyeztetésből.
7.3 Ahhoz, hogy ezt a legjobb árhoz illő ajánlatot használhassa, el kell küldenie nekünk a linket (and/or az alternatív ajánlat képernyőképe) kérésre. Ezt követően ezt ellenőrizzük, és ha az ár valóban alacsonyabb, akkor a különbözetet kifizetjük, így ezt a fizetést utalvánnyal is megtehetjük.
7.4 Minden különleges ajánlat és akciós promóció ilyenként meg van jelölve.

8. Fizetés a GetYourGuide-nál
8.1 A Programra a GYG-platformon kínált ár („Közzétett ár”) vonatkozik. A Programért fizetett összeg („Foglalási ár”) a közzétett ár csökkentve az esetlegesen alkalmazandó kedvezményekkel. Eltérő megállapodás hiányában a program foglalási ára azonnal fizetendő a foglaláskor.

8.2 Egyes Programok esetében előfordulhat, hogy elérhető a „Foglaljon most, fizessen később” funkció. Ez csak olyan bankkártyával lehetséges, amely legalább a kiválasztott Program időpontjáig érvényes; ennek ellenőrzése érdekében a foglalás befejezésekor 0 EUR összegű díjjal terheljük meg a hitelkártyáját. 72 órával a Program kezdete előtt a kártyára terheljük a Foglalási árat. Ha a bankkártya terhelése sikertelen, 47 órája van arra, hogy manuálisan végezze el a fizetést. Ha ez nem sikerül és a fizetés nem történik meg, automatikusan töröljük a Program foglalását.

8.3 A GetYourGuide (mint kereskedelmi ügynök) jogosult a kiszámlázott összegeket a Szolgáltató nevében és megbízásából átvenni, hacsak ez a Szolgáltató számláján kifejezetten másként nem szerepel. A GetYourGuide-nak történő sikeres fizetéssel Ön teljesítette fizetési kötelezettségét a Szolgáltatóval szemben, amivel mentesül a további fizetési kötelezettség alól. Ha a követelést az Ön helyi pénznemétől eltérő pénznemben kell teljesíteni (devizakövetelés), a GetYourGuide (mint kereskedelmi ügynök) beszedheti az adott követelést az Ön helyi pénznemében, amely esetben a szerződés megkötésének időpontjában érvényes árfolyamon átváltja a devizakövetelést. Az erősen ingadozó valuták esetében észszerű átváltási díjat számíthatunk fel.

8.4 A Szolgáltatási megállapodással és a fizetéssel kapcsolatban – a Szállító kereskedelmi ügynökeként mi vagyunk az Ön kapcsolattartója. Ha a Foglalási ár visszatérítését a lemondási szabályzatunkon kívüli esetben szeretné kérni, kapcsolatba léphet velünk. Ebben az esetben felvesszük a kapcsolatot a Szolgáltatóval, amely saját belátása szerint dönthet arról, hogy teljesíti-e a visszatérítési kérelmet. A Szállító által nyújtott visszatérítést a Szállító rajtunk keresztül tudja feldolgozni.
8.5 A fizetési információkat a valóságnak megfelelően kell megadnia, és változás esetén haladéktalanul frissítenie kell. A Programhoz engedélyezett fizetési módok a megrendelési folyamat során jelennek meg Önnek. A fizetési szolgáltató feltételei és kikötései érvényesek. A fizetési szolgáltatója további díjakat számíthat fel. Önnek megerősítést kell adnia számunkra, hogy Ön jogosult az Ön által kiválasztott fizetési mód használatára.

8.6 Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a Foglalási árat nem a GetYourGuide-nak vagy közvetlenül a Szolgáltatónak fizeti, hanem egy általunk megbízott másik, a fizetést alvállalkozóként feldolgozó cégnek. Például ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban lakik, vagy az Amerikai Egyesült Államokban kibocsátott bankkártyát használ a fizetéshez, az egyik leányvállalatunk, a GetYourGuide Operations Inc fogja feldolgozni a fizetést. Ezekre a kifizetésekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a közvetlenül nekünk történő kifizetésekre, így semmi sem változik az Ön számára. Ön akkor is teljesíti fizetési kötelezettségét, ha azt az alvállalkozónak teljesíti, amely esetben mentesül a Szolgáltatóval szemben fennálló további fizetési kötelezettség alól. Ha a fizetéssel kapcsolatos kérdései vannak, akkor forduljon helyi ügyfélszolgálatunkhoz a Kapcsolat ⎸GetYourGuide használatával.

8.7 A fizetés engedélyezésével Ön hozzájárul a fizetési adatainak a fizetés Szolgáltató részére történő beszedésére való felhasználásához. Fenntartjuk a jogot, hogy a GYG-platformon a fizetési funkció vagy az egyes fizetési módok használatát a szükséges hitelképesség ellenőrzésétől tegyük függővé.

9. Változások és felmondások
9.1 Ön a Szolgáltatási Szerződést csak a Szállító T. pontjában meghatározott elállási feltételekkel mondhatja fel. & Cs, a Tevékenység leírása a GYG Platformon, vagy a voucher/ticket a tevékenységhez kiadott.
9.2 A félreértések elkerülése érdekében a változtatásokat (pl. a tevékenység időpontjának átütemezése vagy a résztvevők módosítása) és a lemondásokat a GYG Platformon keresztül kell végrehajtania, hacsak másként nem állapodnak meg. Lemondás vagy módosítás a Kapcsolat ⎸GetYourGuide oldalon található űrlap használatával lehetséges. A módosítást vagy lemondást időben kell megtenni; az, hogy mi minősül „időbeni” lemondásnak, az egyes eset körülményeitől függ (pl. a vonatkozó lemondási időszakon belül), és függhet a Programok elérhetőségétől is. Ezért nagyon fontos, hogy figyelmesen olvassa el a Programok oldalon vagy a Szolgáltatói ÁSZF-ben szereplő összes feltételt. Az időben történő lemondás döntő tényezője az, hogy a GetYourGuide időben megkapja-e az értesítést. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a Szolgáltató nevében lemondási/módosítási visszaigazolást állítunk ki. Ez szolgál majd bizonyítékul a lemondás/megszüntetés igazolására. ange, ezért meg kell őrizni.
9.3 A Szolgáltató nevében a módosításról vagy törlésről az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail-címére küldött tájékoztatással értesíthetjük Önt, különösen, ha az rövid időn belül történik.

9.4 Hacsak a Program leírásában a GYG-platformon, a Szolgáltatói ÁSZF-ben vagy a Programra kiállított utalványon/jegyen nincsenek eltérő lemondási feltételek meghatározva, a következő lemondási feltételek érvényesek:
a) A Program kezdete előtt több, mint 24 órával történő lemondás esetén: a foglalási ár teljes visszatérítendő; illetve
b) A Program kezdete előtt 24 órával vagy annál kevesebbel történő lemondás vagy meg nem jelenés esetén: nincs visszatérítés.

10. Vélemények és egyéb felhasználói tartalom
10.1 Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy megtekintse a GYG-platformon más felhasználók által közzétett értékeléseket és egyéb tartalmakat. Ezek az értékelések az adott felhasználó adott időpontbeli személyes véleményét tükrözik, ezért személyes elképzelések és elvárások alakítják őket. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Program változhatott az értékelés vagy más tartalom közzététele óta. Figyelembe kell venni a kritikák és értékelések számát is, mivel egyetlen vélemény gyakran kevésbé értelmes, mint a nagyszámú vélemény összefoglalója.
10.2 Személyesen befolyásolhatja a GYG Platform tartalmát azáltal, hogy véleményt ír a megvásárolt tevékenységekről, vagy képeket tesz közzé (együtt, " Felhasználói tartalom " ). Ön teljes mértékben felelős az Ön által közzétett Felhasználói tartalomért. Szigorúan tilos a GYG-platformon olyan Felhasználói tartalmat közzétenni, amely: (i) valótlan vagy félrevezető; (ii) nyíltan vagy burkoltan termékeket, szolgáltatásokat vagy vállalatokat reklámoz; (iii) harmadik féltől származó díjazás ellenében készült; (iv) a Programot nyújtó Szolgáltató által vagy annak utasítására készült; (v) harmadik fél szellemi tulajdonjogát, magánélethez fűződő vagy egyéb jogait sérti; vagy (vi) olyan hivatkozásokat vagy hasonló információkat/hivatkozásokat tartalmaz, amelyek valószínűleg károsítják harmadik fél adatfeldolgozó rendszereinek működését.

10.3 Kép Felhasználói tartalomként való feltöltése előtt Ön köteles meggyőződni arról, hogy rendelkezik-e a kép felhasználásához szükséges jogokkal. Így különösen az olyan képet vagy fotót, amelyen más személy látható, csak akkor szabad feltölteni a GYG-platformra, ha az adott személy ehhez hozzájárult. Ha olyan képet szeretne felhasználni, amelyet nem Ön készített, akkor ennek a személynek a beleegyezésére is szüksége van.

10.4 A Felhasználói tartalom nyilvános hozzáférhetősége nem sértheti a jogszabályi rendelkezéseket, az erkölcsöt és/vagy harmadik felek jogait; így különösen nem tölthet fel és/vagy tehet nyilvánosan hozzáférhetővé az erőszakot, pornográfiát, diszkriminációt, sértegetést, rasszizmust, rágalmazást vagy más illegális tartalmat vagy ábrázolást tartalmazó Felhasználói tartalmat.

10.5 Az Ön által létrehozott Felhasználói tartalom tulajdonjoga Önnél marad. Ön a GetYourGuide számára nem kizárólagos, (egy vagy több szinten keresztül) allicencbe adható, az egész világra kiterjedő, teljes mértékben megtérített és jogdíjmentes licencet ad a Felhasználói tartalom használatára, reprodukálására, adaptálására, lefordítására, származékos művek készítésére, módosítására, előadására, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, továbbítására és terjesztésére, beleértve (i) a GetYourGuide platformon vagy azon keresztül, (ii) a GetYourGuide partnerein keresztül, és (iii) online és offline marketinganyagokban.

10.6 Szükség esetén és saját belátásunk szerint eltávolíthatjuk a Felhasználói tartalmakat. A GetYourGuide például eltávolíthatja a Felhasználói tartalmat, ha az véleményünk szerint sérti a 9.2–9.4. szakasz szerinti kötelezettségeinket. Nem vagyunk kötelesek a Felhasználói tartalom másolatát megőrizni vagy ilyen másolatokat biztosítani.

10.7 A GetYourGuide, annak kapcsolt vállalkozásai, alvállalkozói és (terjesztési) partnerei hirdetéseket és egyéb információkat jeleníthetnek meg a Felhasználói tartalom mellett vagy azzal együtt a GYG-platformon és más médiumokon. Ön nem jogosult semmilyen ellentételezésre az ilyen hirdetésekért. Fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen hirdetési intézkedések típusát és terjedelmét módosítsuk; az ilyen változásokról nem értesítjük Önt.

11. Adatvédelem
11.1 A GYG Platformon keresztül gyűjtött valamennyi személyes adatát a GetYourGuide, mint adatkezelő kezeli a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra. A GetYourGuide megosztja az Ön személyes adatait a Szolgáltatókkal, amennyiben ez szükséges az Ön és a Szolgáltató közötti Szolgáltatási megállapodás, jogi kötelezettség, illetve egyéb, jogszabály által megengedett célok teljesítéséhez. A Szolgáltatók független adatkezelők, és kizárólagosan felelősek az Ön személyes adatainak feldolgozásáért.

11.2 Az Adatvédelmi szabályzat részletes információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan gyakorolhatja adatvédelmi jogait.

12. Kártalanítás
12.1 Teljes mértékben meg kell térítenünk minden olyan kárt, költséget és kiadást (beleértve az ésszerű jogi védelmi költségeket is), amelyek nálunk, ügynökeinknél vagy partnereinknél a következők miatt merülnek fel:
12.1.1. az Ön szándékos vagy gondatlan megtévesztése vagy mulasztás a GYG Platform Ön általi használatával kapcsolatban;
12.1.2 a GYG ÁSZF szándékos vagy gondatlan be nem tartása; vagy
12.1.3 harmadik felek által hivatkozott követelések, amelyek a GYG Platformhoz való hozzáférésből vagy annak használatából erednek, vagy azzal kapcsolatban, hogy szándékosan vagy gondatlanságból megsérti a jelen GYG ÁSZF-et.
13. Megbízás
A kártérítési követelések kivételével a jelen GYG ÁSZF szerinti jogait és/vagy kötelezettségeit nem ruházhatja át és nem engedményezheti.

14. Elválaszthatósági záradék
Amennyiben a jelen GYG ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek vagy hatálytalanok vagy azzá válnak, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A jelen GYG ÁSZF-ben nem szereplő vagy érvénytelen rendelkezések helyébe a hatályos írott jog alkalmazandó rendelkezései lépnek. Ha az adott esetben nem áll rendelkezésre ilyen hatályos írott jogi szabályozás, vagy az elfogadhatatlan eredményhez vezetne, a felek tárgyalásokat kötelesek folytatni az ÁSZF-ben nem szereplő vagy érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel való helyettesítésére, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés gazdasági céljához.

15. Szolgáltató – Szolgáltatási megállapodás

15.1 Szerződéskötés a Szállítóva
l15.1.1 Ha Ön kiválaszt és megvásárol egy Programot a GYG-platformon, akkor Ön közvetlenül a Szolgáltatóval köt szerződést. A szerződés megkötésekor a Szolgáltató kereskedelmi ügynökeként járunk el.

15.1.2 Miután ellenőrizte a Program elérhetőségét, az adott Programot a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosárba. A gombra kattintás után " Pénztár " , további kötelező információkat kérünk, különösen a fizetési módot, amelyet ki kell tölteni.
15.1.3 A gombra kattintva " Fizess most " a rendelési folyamat végén kötelező érvényű ajánlatot nyújt be a Tevékenységet biztosító Szállítóval a Szolgáltatási Szerződés megkötésére. Az ajánlathoz két munkanapig kötve van. Az ajánlat beérkezését követően a Szolgáltató nevében automatikus megrendelés-visszaigazolást küldünk Önnek. Ez a megrendelés visszaigazolása nem jelenti az ajánlat elfogadását.
15.1.4 A Szállítók megadhatják saját feltételeiket a GYG Platformon található listáikon ( " Szállító T & Cs " ). Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Szolgáltatói ÁSZF-eket, mert fontos információkat tartalmazhatnak az Ön számára, például a lemondási lehetőségekkel vagy feltételekkel kapcsolatban. A Szolgáltatói ÁSZF-ben foglaltak nem befolyásolják az Önnel fennálló kapcsolatunkat, illetve a törvényes jogainkat. A Szállító rendelkezései közötti ütközés esetén T & Cs és a GYG ÁSZF 9. pontjában foglalt rendelkezés, az Ön és a Szállító közötti kapcsolatra az Ön számára előnyösebb rendelkezés irányadó.
15.1.5 Elfogadjuk az ajánlatot a Szállító nevében és nevében, ha Ön megkapja a Szállító nevében és nevében kiállított foglalási visszaigazolást, és adott esetben hozzáfér egy utalványhoz vagy jegyhez (akár mobiltelefonon utalvány vagy letölthető PDF voucher/ticket) és fizetési visszaigazolást. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint elfogadjuk vagy elutasítsuk a szerződéses ajánlatokat.

15.1.6 Az Ön és a Szolgáltató közötti szerződésre nem vonatkozik külön szerződésszöveg. A szerződés tartalma a megrendelt termékből (azaz az Ön által kiválasztott Program leírásából), a jelen GYG ÁSZF 15. szakaszában foglalt vonatkozó rendelkezésekből, valamint – adott esetben – a szolgáltatói ÁSZF-ből következik.

15.1.7 A megrendelés visszaigazolását azonnal ellenőriznie kell, hogy minden adat helyesen lett-e megadva.
15.2 Árak

15.2.1 A legtöbb esetben a feltüntetett Közzétett árak tartalmazzák az összes adót és díjat.Azonban előfordulhat, hogy helyben további helyi adókat vagy díjakat vetnek ki.Ha helyben további adókat vagy illetékeket vetnek ki, azt a tevékenység leírásában közöljük.
15.2.2 A Szállítók által meghatározott kifüggesztett árakra speciális rendelkezések vonatkozhatnak, például a lemondásra és a fizetés visszafizetésére vonatkozóan. A foglalás előtt Ön köteles önállóan ellenőrizni, hogy az adott Szolgáltató támaszt-e eltérő feltételeket.

15.3 A tevékenység biztosítása
15.3.1 Időben meg kell érkeznie a Szolgáltató által megjelölt találkozási pontra. Kérjük, vegye figyelembe a Szolgáltatói ÁSZF-et is. Ha külföldről utazik a Program érdekében, Ön felelős a szükséges úti okmányok (útlevél, vízum stb.) beszerzéséért, valamint az egészségügyi és egyéb követelmények betartásáért.
15.3.2 A foglalási ár nem tartalmaz semmilyen típusú biztosítást. Ön felelős a megfelelő biztosítási fedezet biztosításáért. Erősen javasoljuk, hogy kössön utasbiztosítást, különösen, ha olyan Programot foglal, amely szabadtéri vagy magas kockázatú tevékenységet foglal magában.A Programokkal kapcsolatban nem szervezünk túrákat, nem alkalmazunk idegenvezetőket, és nem állítunk fel biztonsági előírásokat.

15.3.3 A Szolgáltatók független vállalkozók, és nem a GetYourGuide ügynökei vagy alkalmazottai. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatók cselekedeteiért, hibáiért, mulasztásaiért, kijelentéseiért, garanciáiért, szerződésszegéseiért, hanyagságáért vagy kötelességszegéséért, illetve a személyi sérülésekért, halálesetekért, vagyoni károkért vagy más ebből eredő károkért vagy költségekért, illetve bármely foglalásból vagy Programból eredő egyéb költségekért.
15.3.4 Az idő- és határidőszámításnál a Szállító időzónája az irányadó.

15.4 A Szolgáltató további jogai

15.4.1 A Szolgáltató a Programot a megállapodás szerinti időpontban lemondhatja a lemondási határidő betartása nélkül, ha az időjárási körülmények, hatósági intézkedések, sztrájk vagy egyéb olyan külső körülmények, amelyek előre nem láthatóak vagy csak a Szolgáltató aránytalan erőfeszítéseivel háríthatók el, és amelyek a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esnek (különösen a vis maior események), lehetetlenné teszik, illetve jelentősen akadályozzák vagy veszélyeztetik a Program megvalósítását. Ebben az esetben visszatérítjük a törölt Programért kifizetett Foglalási árat. A 15.3.3. pont szerint Ön közvetlenül a Szolgáltatóval szemben is érvényesítheti kártérítési kérelmét.

15.4.2 A Szolgáltató kizárhatja Önt a Programból, ha Ön (i) nem felel meg a GYG-platformon meghatározott részvételi követelményeknek, (ii) a részvételével önmagát vagy más személyt veszélyeztetne, vagy (iii) bármilyen módon megzavarja a Program végrehajtását. Ebben az esetben visszatérítjük a Programért kifizetett Foglalási árat.

15.4.3 A Szolgáltató a Program programját jelentéktelen mértékben bármikor módosíthatja, ha ez a rövid időn belül felmerült körülmények miatt szükségesnek tűnik. A program jelentéktelen mértékű módosításához tartozik a Program kiindulási/találkozási pontjának megváltoztatása is, feltéve, hogy az új találkozási pontot az ügyfél az eredetileg megállapított találkozási ponttól gyalog vagy tömegközlekedéssel 15 percen belül el tudja érni. A kiindulási/találkozási pontot a lefoglalt Program kezdete előtt 24 óráig lehet módosítani, amelyről e-mailben vagy a GYG-platformon keresztül értesítjük Önt.

16. Záró rendelkezések
16.1 A szerződés teljesítése és a jelen GYG ÁSZF szerint minket megillető jogok gyakorlása céljából más GetYourGuide-vállalatot és harmadik felet is igénybe vehetünk, mint megbízottat.

16.2 A jelen GYG ÁSZF-et a jövőben módosíthatjuk vagy kiigazíthatjuk, például a jogszabályi változások, piaci változások vagy szabályozási hiányosságok figyelembevétele érdekében. Erről időben és megfelelő módon tájékoztatjuk Önt. Ha tiltakozik, a GYG-fiókja vagy a GYG-platformhoz való hozzáférése azonnali hatállyal megszüntethető Ön által vagy általunk.

16.3 A jelen GYG ÁSZF keretében továbbított minden értesítést és egyéb nyilatkozatot írásban (pl. e-mailben) kell megtenni.

16.4 Az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményének rendelkezései nem vonatkoznak a jelen GYG ÁSZF-re, illetve a jelen GYG ÁSZF alapján történő vásárlásra.

16.5 Az Ön és a GetYourGuide közötti szerződés a németországi Berlinben jön létre.

16.6 A jelen GYG ÁSZF-ben (i) a „beleértve” és hasonló kifejezések azt jelentik, hogy „beleértve többek között például”, (ii) az általános kifejezések nem kapnak szűkítő értelmet azáltal, hogy előttük a cselekmények, ügyek vagy dolgok egy meghatározott típusára utaló szavak szerepelnek, és (iii) az egyes számot használó szavak magukban foglalják a többes számot is, és fordítva. A jelen GYG ÁSZF-ben használt feliratok és szakaszcímek csak a szövegbeli tájékozódást segítik, és nem használhatók a GYG ÁSZF értelmezésére.

A. függelék

Minden ország (kivéve az Amerikai Egyesült Államok) lakosaira vonatkozó záradékok
A1 Hatály.A BGB (német polgári törvénykönyv) 13. §-a értelmében a jelen GYG ÁSZF kizárólag fogyasztókra vonatkozik.

A2 Felelősség

A2.1. Az A2.2. szakaszban foglaltak kivételével az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséből vagy azzal összefüggésben keletkező maximális felelősségünk az alapvető szerződéses kötelezettség gondatlan megszegéséből eredő, jellemzően előre látható veszteségre vagy kárra korlátozódik. A jelen GYG ÁSZF szerinti „alapvető szerződéses kötelezettség” olyan kötelezettség, amelynek teljesítése elengedhetetlen a jelen GYG ÁSZF megfelelő teljesítéséhez, és amelynek megszegése veszélyezteti a jelen GYG ÁSZF célját és teljesítését, amelyre Ön mint felhasználó rendszeresen támaszkodhat. A veszteség vagy kár jellemzően akkor előre látható, ha az a jelen GYG ÁSZF elfogadásának időpontjában jellemzően előre látható volt. Kizárjuk felelősségünket és a megbízottaink felelősségét a nem alapvetően szükséges szerződéses kötelezettség gondatlan megszegése által okozott károkért.

A2.2 A jelen GYG ÁSZF egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza a súlyos gondatlanságból, szándékos károkozásból, halálból, személyi sérülésből vagy csalásból eredő felelősségünket, illetve ügynökeink vagy alkalmazottaink felelősségét. Ez hasonlóképpen nem érinti a fogyasztóra vonatkozó, kötelező erejű, jogszabályban előírt jogokat.
A2.3 A fenti felelősségkorlátozások nem vonatkoznak arra az esetre, ha a GYG-platform színvonalát érintő körülményt csalárd módon elhallgatunk, vagy ha egy bizonyos funkciót garantálnunk kellett volna. Ugyanez vonatkozik a Felhasználónak a termékfelelősségről szóló törvény szerinti bármely követelésre is.

A2.4 Nem áll fenn felelősség vis maior, így többek között például a következők esetén: az elektronikus vagy mechanikus berendezések vagy kommunikációs eszközök meghibásodása, harmadik felek cselekményei (beleértve a szolgáltatásbénító támadásokat és a GYG-platform túlzott vagy visszaélésszerű használatát), telefonos vagy egyéb kapcsolati problémák, számítógépes vírusok, jogosulatlan hozzáférés, lopás, üzemeltetői hiba, tűz, súlyos időjárási körülmények, beleértve az árvizeket, szabályozói cselekmények, egyéb szabályozó, kormányzati vagy nemzetek felett hatalmat gyakorló hatóságok cselekményei, háború, zavargások vagy munkaügyi viták.

A2.5 Önnek mindig lehetősége van arra, hogy bizonyítsa a Szolgáltatónak, hogy a Szolgáltatónak egyáltalán nem keletkezett kára, vagy hogy a kár lényegesen alacsonyabb, mint a Szolgáltató által követelt elállási díj.

A3 Kártalanítás

A3.1 A 12.1. szakasz értelmében vett károk közé tartozik az a kártérítés is, amelyet a 12. szakaszban leírt események valamelyikének bekövetkezése miatt a (német jog szerinti) helyetteseink vagy megbízottaink szenvednek el.
A3.2 Az A3.1. szakaszban foglalt fenti kötelezettségek csak akkor érvényesek, ha Ön felelős a 12. szakaszban leírt események bekövetkezéséért vagy a jelen GYG ÁSZF megsértéséért, azaz Ön szándékosan vagy gondatlanul járt el, és ez a viselkedés eredményezte közvetlenül a fent leírt esemény(ek)et vagy jogsértés(ek)et.
A4 Online vitarendezés.Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja itt érhető el. Nem áll módunkban és nem is vagyunk kötelesek részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.

A5 Irányadó jog.A jelen GYG ÁSZF és szolgáltatásaink – az Ön lakóhelye szerinti ország kötelező helyi (fogyasztóvédelmi) jogszabályai által megengedett mértékben – a német jog hatálya alá tartoznak.

A6.1 Joghatóság EGT-lakosok esetében. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EGT-n (Európai Gazdasági Térség) belül van, akkor a következő alkalmazandó: a kötelező helyi (fogyasztóvédelmi) jogszabályok által megengedett mértékben minden jogvita kizárólag a németországi Berlin illetékes bírósága előtt kerül elbírálásra.

A6.2 Az EGT-n kívüli és az Egyesült Államokon kívüli lakosok joghatósága. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EGT-n (Európai Gazdasági Térség) és az Amerikai Egyesült Államokon kívül van, akkor a következő alkalmazandó:  minden jogvita kizárólag a németországi Berlin illetékes bírósága előtt kerül elbírálásra.

A7 Elállási jog

Ha Ön fogyasztó, azaz olyan természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai célból jár el, és szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben van, akkor általában jogszabályban előírt elállási jog illeti meg az alábbi elállási tájékoztatónak megfelelően. Bizonyos esetekben azonban az elállási jogot a jogszabály kizárja, így előfordulhat, hogy az Ön konkrét szerződésére vonatkozóan nem alkalmazandó az elállási jog.

A7.1 Az elállási jog kizárása

A szabadidős tevékenységek nyújtására irányuló, távollevők között kötött szerződések esetében a jogszabály kizárja az elállási jogot, ha a szerződés meghatározott időpontot vagy teljesítési időszakot ír elő. Ide tartoznak a különböző típusú, dátumhoz vagy időponthoz kötött, az általunk szervezett „túrák”, „(többnapos) kirándulások”, „belépőjegyek”, „vezetett túrák”, „vízi tevékenységek”, „kalandok”, „egyéb élmények” és „kombinált ajánlatok”.

A7.2 Az elállási jog gyakorlására vonatkozó utasítások

A7.3 Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amikor Ön, vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut fizikailag birtokba veszi.

Az elállási jog gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatot kell tenni számunkra (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Németország, withdrawal @ getyourguide . com (az e-mail-cím a kéretlen levelek elleni védekezés érdekében szerepel szóközzel tagoltan), +49 30 2202 7135) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől (pl. postán vagy e-mailben küldött levélben). Használhatja a mellékelt elállásinyilatkozat-mintát, de ez nem kötelező.Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét küldi el az elállási határidő lejárta előtt.

A7.4 Az elállási jog joghatása

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltséget), indokolatlan késedelem nélkül – de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor értesültünk a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről – visszafizetjük Önnek. A visszatérítést ugyanazzal a fizetési eszközzel végezzük el, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Ön kifejezetten másképp állapodott meg; mindenesetre az ilyen visszatérítés következtében Önnek semmilyen díjat nem kell fizetnie.

Ön köteles az árut visszaküldeni vagy átadni nekünk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a szerződéstől való elállását közölte velünk. A határidő akkor teljesül, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Az áru visszaküldésének költségeit mi álljuk.

Ön csak az áru azon értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges kezelésen kívüli kezelésből ered.

A fentieken kívül az Ön elállási joga tekintetében a következők érvényesek:

Az elállás bejelentéséhez használhatja az alábbi elállásinyilatkozat-mintát, de erre nem köteles. Például gyorsan és hatékonyan nyilatkozhat az elállásról a platformunkon keresztül is, ha kitölti és elküldi a Foglalás visszavonása menüpontban található űrlapunkat.

Ha az alábbi elállásinyilatkozat-mintát használja, kérjük, adja meg a foglalás hivatkozási számát. Bár nem kötelező megadnia, ez megkönnyíti számunkra, hogy az elállását összekössük szerződésével.

A7.5 Elállásinyilatkozat-minta

(csak akkor töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől).

  • Címzett: GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Németország, withdrawal @ getyourguide . com:

  • Alulírott/ak(*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak(*) eláll/nak (*) az alábbi áruk adásvételétől(*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől(*)

  • Megrendelés időpontja(*)/átvétel időpontja(*)

  • Fogyasztó(k) neve

  • Fogyasztó(k) címe

  • A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

  • Kelt

(*) A nem kívánt rész törlendő

B. függelék

Kizárólag az Amerikai Egyesült Államok lakosaira vonatkozó rendelkezések.

B1 Jótállással kapcsolatos kizárások. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉS AZ ITT KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL NEM VÁLLALUNK, ÉS EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT VAGY EGYÉB GARANCIÁT A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT PROGRAMOKKAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BÁRMILYEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, VALAMINT AZ ÜZLETMENETBŐL, A TELJESÍTÉS MENETÉBŐL VAGY A KERESKEDELMI SZOKÁSOKBÓL EREDŐ BÁRMILYEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A GYG-platformot mindennemű szavatosság, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül nyújtjuk. Nem garantáljuk, hogy (i) a GYG-platform megfelel az Ön összes követelményének, vagy hogy a GYG-platform teljesítménye megszakításmentes, vírusmentes, biztonságos vagy hibamentes lesz, vagy (ii) a GYG-platform tartalma teljes, pontos, vagy mentes lesz a technikai hibáktól vagy az illetéktelen harmadik felek által végrehajtott változtatásoktól. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltató által megadott adatok pontosságáért vagy teljességéért.

B2 Programmal kapcsolatos kötelezettségek.

B2.1 Sérülésesemény. Ön (és bármely más személy, akinek részére Ön foglalást tett valamilyen Programra vonatkozóan („Társutazó”)) elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Programokat a Szolgáltatók biztosítják, nem pedig a GetYourGuide. A Szolgáltatók független harmadik felek, amelyek nem állnak a GetYourGuide ellenőrzése alatt. Abban az esetben, ha Ön vagy a Társutazó megsérül, meghal, vagy veszteséget szenved a Program során vagy azzal kapcsolatban („Sérülésesemény”), Ön beleegyezik, hogy közvetlenül a Programot nyújtó Szolgáltatótól követel kártérítést, nem pedig a GetYourGuide-tól vagy annak leányvállalataitól, társult vállalkozásaitól, forgalmazó partnereitől, illetve azok tisztviselőitől, igazgatóitól, alkalmazottaitól vagy ügynökeitől („GetYourGuide-felek”).

B2.2 Felmentés. ÖN A SAJÁT ÉS BÁRMELY TÁRSUTAS NEVÉBEN EZENNEL FELMENTI A GETYOURGUIDE-FELEKET MINDEN OLYAN KÖVETELÉS, IGÉNY, KERESET, KÖTELEZETTSÉG, KÁR, FELELŐSSÉG, KÖLTSÉG ÉS KIADÁS (ÍGY TÖBBEK KÖZÖTT PÉLDÁUL AZ ÜGYVÉDI DÍJAK) ALÓL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK JELENLEG ISMERTEK, FELTÉTELEZETTEK VAGY KÖVETELTEK-E VAGY SEM, AMELYEK BÁRMILYEN OLYAN SÉRÜLÉSSEL KAPCSOLATOSAK, ÉS AMELYEK VALAHA IS VOLTAK, VANNAK VAGY LEHETNEK A JÖVŐBEN.

B2.3 Ismeretlen követelések. A kaliforniai polgári törvénykönyv 1542. szakasza a következőképpen rendelkezik: „Az általános felmentés nem terjed ki azokra a követelésekre, amelyekről a hitelező vagy a felmentő fél nem tud vagy nem feltételezi, hogy a felmentés végrehajtásának időpontjában a javára fennállnak, és amelyek, ha tudott volna róluk, lényegesen befolyásolták volna az adóssal vagy a felmentett féllel való elszámolását.” Ön elfogadja, hogy elolvasta és megérti ezt a nyelvet. Ön kifejezetten lemond minden olyan jogáról, amely a kaliforniai polgári törvénykönyv 1542. szakasza (vagy bármely hasonló jogszabály) alapján a jelen szakaszban foglalt felmentéssel kapcsolatban áll fenn. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ez a lemondás a jelen Feltételek lényeges és fontos feltétele.

B2.4 Kötelezettségvállalás. Ön vállalja és beleegyezik, hogy soha nem indít, folytat, illetve nem hagyja, engedélyezi vagy tanácsolja, hogy bármely GetYourGuide-féllel szemben bármilyen, Sérüléseseményen alapuló jogi vagy méltányossági eljárást vagy egyéb eljárást (beleértve a választottbírósági eljárást is) indítson vagy indítsanak.Ha ilyen tiltott kereset vagy eljárás indul, a jelen Feltételekre átfogó és teljes körű védekezésként lehet hivatkozni.

B2.5. Harmadik fél kedvezményezettek. A GetYourGuide-felek kifejezetten meg vannak nevezve, mint a jelen B2. szakasz harmadik fél kedvezményezettjei. A GetYourGuide-felek mindegyike jogosult a jelen B2. szakasznak Önnel szemben való érvényesítésére, mivel a jelen B2. szakasz harmadik fél kedvezményezettként a saját jogaira vonatkozik.

B3 Felelősségi korlátozások. 

B3.1 Lemondások. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJUK FELELŐSSÉGÜNKET MINDEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, SZÁRMAZÉKOS, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, KIVÉTELES VAGY BÍRSÁG JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉSÉRT, BELEÉRTVE AZ ELVESZTETT ADATOKÉRT, AZ ELMARADT NYERESÉGÉRT, AZ ELMARADT BEVÉTELEKÉRT VAGY A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEIÉRT VALÓ KÁRTÉRÍTÉST – FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY MIKÉNT VAGY MILYEN ELV ALAPJÁN MERÜLTEK FEL A FELELŐSSÉG, BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSES VAGY SZABÁLYSÉRTÉSI FELELŐSSÉGET (ÍGY BELEÉRTVE A TERMÉKFELELŐSSÉGET, Az OBJEKTÍV FELELŐSSÉGET ÉS A GONDATLANSÁGOT), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY TUDTUNK-E VAGY TUDNUNK KELLETT VOLNA-E A KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL, ILLETVE ATTÓL, HOGY AZ ITT MEGHATÁROZOTT BÁRMELY JOGORVOSLAT ALAPVETŐ CÉLJA NEM VALÓSULT MEG.

B3.2 Maximum. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, HA A GETYOURGUIDE-OT FELELŐSSÉGRE VONJÁK A JELEN FELTÉTELEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT (BELEÉRTVE A GETYOURGUIDE SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁT, A PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTELT (VAGY ANNAK ELMARADÁSÁT), VAGY EGY SÉRÜLÉSESEMÉNYT), AKKOR A GETYOURGUIDE FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADJA MEG, ÖSSZESSÉGÉBEN, A KÖVETKEZŐ ÖSSZEGEK KÖZÜL A NAGYOBBAT: (A) AZ IGÉNYT KIVÁLTÓ PROGRAMMAL KAPCSOLATBAN A GETYOURGUIDE-NAK KIFIZETETT ÖSSZEG (ADOTT ESETBEN), VAGY (B) KÉTSZÁZ DOLLÁR (200,00 USD).

B3.3 Kockázatmegosztás. A FELEK ELISMERIK ÉS ELFOGADJÁK, HOGY A JELEN B3. SZAKASZBAN FOGLALT RENDELKEZÉSEK ÉSZSZERŰ KOCKÁZATMEGOSZTÁST JELENTENEK, ÉS HOGY A GETYOURGUIDE NEM KÖTNE MEGÁLLAPODÁST ILYEN RENDELKEZÉSEK NÉLKÜL. Semmilyen esetben sem vagyunk felelősek Önnel szemben a Szolgáltató semmilyen cselekedetéért vagy mulasztásáért.

B4 Választott bíróság. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a B4. szakaszt, mert befolyásolhatja az Ön jogait. Ez a szakasz a legtöbb jogvita bírósági tárgyalás helyett választottbírósági eljárás útján történő rendezését követeli meg.A választottbírósági eljárás kötetlenebb, mint a rendes bírósági eljárás: bíró vagy esküdtszék helyett semleges választott bíróságot alkalmaz, és a tényfeltárás korlátozottabb. A választottbírósági eljárásban hozott döntés végleges és kötelező érvényű, és csak nagyon korlátozottan vizsgálható felül a bíróság által. A jelen B4. szakasz érvénye az Ön GYG-fiókjának megszűnése után is fennmarad.

B4.1 Kötelező erejű választottbírósági eljárás. Ezt a rendelkezést tágan kell értelmezni, hogy magában foglalja a GYG-platformból, a szolgáltatásainkból, a jelen GYG ÁSZF-ből és az Ön és köztünk (vagy leányvállalatunkkal, anyavállalatunkkal vagy kapcsolt vállalatunkkal vagy vállalatainkkal) fennálló vagy azokkal kapcsolatos minden vitát vagy követelést, függetlenül attól, hogy az szerződésen, jogellenes károkozáson, jogszabályon, csaláson, megtévesztésen vagy bármely más jogi elméleten alapul, beleértve a jelen választottbírósági pont értelmezését és hatályát, valamint a vita eldönthetőségét (együttesen: „Követelések”). Minden Követelést kötelező érvényű választottbírósági eljárás keretében kell rendezni, kivéve, ha a B4.4. szakaszban meghatározottak szerint kifejezetten kizárásra került a választottbírósági eljárás.

B4.2 Lemondási eljárás. A B4.1. szakasz ellenére Ön a kötelező érvényű választottbírósági eljárásról lemondhat az itt található Lemondási eljárást követve, és a lemondási határidőn belül írásban értesítést küldhet nekünk. A lemondási nyilatkozatot legkésőbb 30 naptári nappal a következő időpontok közül a legkorábbi után kell postára adni: (i) a GYG-platform első használatának időpontja, (ii) a szolgáltatásaink első használatának időpontja, vagy (iii) a velünk folytatott első tranzakció időpontja („Lemondási határidő”).

Az írásbeli értesítést a következő címre kell küldeni: GetYourGuide Legal Department, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Németország. A Lemondási határidő után beérkező bármely lemondási nyilatkozat (a postázásra további három (3) napot hagyva) nem érvényes, és Önnek választott bíróság vagy gyorsított bírósági eljárásban kell érvényesítenie igényét.

B4.3 A jelen pont vonatkozásában irányadó jog. A felek megállapodnak, hogy a jelen GYG ÁSZF államközi kereskedelemben kötött ügylet alapja, és a jelen választottbírósági rendelkezést az Amerikai Egyesült Államok szövetségi választottbírósági törvénye és a szövetségi választottbírósági törvény szerint kell értelmezni és érvényesíteni, és nem az állami jog irányadó.

B4.4 Kizárt Követelések. A következő követelések nem képezik kötelező érvényű választottbírósági eljárás tárgyát, és azokat bírósági eljárás keretében lehet megtárgyalni az illetékes bíróság előtt (a B5. szakaszban meghatározottak szerint): (i) minden olyan követelés vagy kereseti ok, amely valamely fél szerzői jogainak, védjegyeinek, üzleti titkainak, szabadalmainak vagy egyéb szellemi tulajdonjogainak tényleges vagy fenyegető megsértésére, eltulajdonítására vagy megsértésére vonatkozik; (ii) minden olyan követelés vagy kereseti ok, amely sürgős körülményeken alapuló sürgősségi végzésre irányul (pl. bűncselekmény elkövetésének közvetlen veszélye, hackertámadás vagy kibertámadás); vagy (iii) közérdekű jogorvoslatra irányuló kérelem, amennyiben az ilyen jogorvoslatok megengedettek, és azokról az alkalmazandó jog szerint nem lehet lemondani. Ezen túlmenően a követelést bármelyikünk gyorsított bírósági eljárásban érvényesítheti, ha a követelés a B5. szakaszban meghatározott korlátozások mellett meghallgatásra jogosult.

B4.5 Választottbírósági eljárás. Minden jogvita esetén, függetlenül attól, hogy bírósági vagy választott bírósági eljárás keretében folyik-e annak rendezése, először írásban kell leírást küldenie nekünk a követeléséről a Kapcsolat ⎸GetYourGuide címen rendelkezésre álló űrlap használatával, hogy lehetőségünk legyen a jogvita rendezésére. Ön akkor kérhet választottbírósági eljárást, ha igényének vagy vitájának rendezése nem történik meg a követelés beérkezésétől számított 60 napon belül. A választottbírósági eljárás bármely vita vagy követelés esetén (i) egy semleges választott bíróság előtt, (ii) angol nyelven, (iii) a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályzata („ICC-szabályzat”) és az IBA Nemzetközi Kereskedelmi Választottbírósági Bizonyításfelvételi Szabályzata (1999) („IBA-szabályzat”) alapján történik (ellentmondás esetén az IBA-szabályzat az irányadó, de kizárólag a bizonyítási eljárás tekintetében). Egyik fél sem nyújthat be a 28 U.S.C. § 1782 szerinti kérelmet. A döntőbíró kizárólag a jelen GYG ÁSZF-ben megengedett kártérítéseket ítélheti meg, a jelen GYG ÁSZF-ben meghatározott kizárások vagy kártérítési és felelősségi korlátozások figyelembevételével. A választott bíróság által hozott ítélet kiterjed a választottbírósági eljárás költségeinek, az észszerű ügyvédi díjaknak, valamint a szakértők és egyéb tanúk észszerű költségeinek viselésére. Minden választottbírósági eljárás bizalmas, és sem Ön, sem mi nem hozhatjuk nyilvánosságra a választottbírósági eljárás létezését, tartalmát vagy eredményét, kivéve, ha azt jogszabály írja elő, illetve ha a választottbírósági ítélet végrehajtása ezt megkívánja. A választottbírósági ítélet bármely megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság által érvényesíthető. A 25 000 USD alatti követelések esetében a választottbírósági eljárás nem igényli a felek vagy tanúk személyes megjelenését, hanem kizárólag írásbeli beadványok alapján zajlik, kivéve, ha Ön személyes vagy telefonos meghallgatást kér, vagy ha a választott bíróság úgy dönt, hogy személyes vagy telefonos meghallgatás szükséges. Előnyben kell részesíteni a telefonos meghallgatást, kivéve, ha a választott bíróság úgy ítéli meg, hogy a fél alapvetően tisztességes eljáráshoz való joga sérülne személyes meghallgatás nélkül. Személyes meghallgatás esetén

a tárgyalást a New York állambeli New York városban kell lefolytatni, kivéve, ha a választott bíróság másként rendelkezik.

B4.6 Csoportos keresetről való lemondás.MINDKÉT SZERZŐDÉSES FÉL EGYETÉRT ABBAN, HOGY BÁRMELY ELJÁRÁS, ÍGY AKÁR BÍRÓSÁGI, AKÁR VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS, KIZÁRÓLAG EGYÉNI ALAPON, NEM PEDIG CSOPORTOS KERESET, ILLETVE ÖSSZEVONT VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁS KERETÉBEN ZAJLIK. Ha a bíróság vagy döntőbíró az Ön és köztünk folyó perben úgy dönt, hogy a jelen csoportos keresetről való lemondás nem végrehajtható, a jelen B4. szakasz nem vonatkozik Önre. Ha Ön a B4.2. szakasznak megfelelően lemond a kötelező választottbírósági eljárásról, ez a csoportos keresetről való lemondás nem vonatkozik Önre. Sem Ön, sem más fogyasztó nem lehet csoportképviselő vagy csoporttag, illetve nem vehet részt más módon csoportos, összevont vagy képviseleti eljárásban anélkül, hogy a B4.2. szakasznak megfelelően lemondott volna a kötelező választottbírósági eljárásról.

Ha a jelen választottbírósági megállapodás bármely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a végrehajthatatlan rendelkezést el kell választani, és a fennmaradó választottbírósági feltételeket érvényre kell juttatni.

B5 Irányadó jog. A B4.3. szakaszban meghatározottak kivételével a jelen GYG ÁSZF-re New York állam jogszabályai vonatkoznak, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra.

B6 Helyszín. A jelen GYG ÁSZF-ből vagy szolgáltatásainkból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely jogi per, kereset vagy eljárás (beleértve (i) a B4.2. szakasznak megfelelően a kötelező választottbírósági eljárásról lemondó Felhasználó által kezdeményezett eljárást, valamint (ii) a gyorsított bírósági eljárást) a New York állambeli Kings megyében található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik. Mindkét fél visszavonhatatlanul hozzájárul az ilyen bíróságok joghatóságához, és elfogadja, hogy a bíróság megfelelő fórum, valamint nem törekszik arra, hogy az ilyen keresetet vagy eljárást más fórumra vagy joghatóságra helyezze át, a forum non conveniens szabálya alapján vagy más módon.

B7 Esküdtszéki lemondás. HA BÁRMILYEN OKBÓL A KÖVETELÉS NEM VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSON, HANEM BÍRÓSÁGI ÚTON KERÜL ELBÍRÁLÁSRA, ÖN ÉS MI LEMONDUNK AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁSHOZ VALÓ JOGUNKRÓL.