Πολιτική απορρήτου


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Με την παρούσα πολιτική απορρήτου, θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε λεπτομερέστερα ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας και επικοινωνία

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η:

GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin
Germany


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.getyourguide.com/contact/

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

Για λόγους σαφήνειας, τυχόν επεξεργασία δεδομένων από παρόχους δραστηριοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πλατφόρμα GetYourGuide, υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζουν. Οι πάροχοι δραστηριοτήτων ενεργούν ως ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

2. Υποκείμενο της προστασίας δεδομένων

Το υποκείμενο της προστασίας δεδομένων είναι τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται επίσης απλώς ως δεδομένα στα ακόλουθα.

3. Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων

Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, η τελική σας συσκευή διαβιβάζει αυτόματα δεδομένα για τεχνικούς λόγους. Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται ξεχωριστά από άλλα δεδομένα που ενδέχεται να μας διαβιβάζετε: 

 • Διεύθυνση URL της σελίδας στην οποία έγινε πρόσβαση

 • Καθυστέρηση της σύνδεσης δικτύου

 • Ημερομηνία και ώρα

Αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για εξισορρόπηση φορτίου, δηλαδή για να κατανέμουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας σε διάφορες συσκευές και για να μπορούμε να σας προσφέρουμε τους ταχύτερους δυνατούς χρόνους φόρτωσης,

 • για να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των συστημάτων IT που διαθέτουμε, π.χ. για να αμυνόμαστε έναντι συγκεκριμένων επιθέσεων στα συστήματά μας και για να αναγνωρίζουμε μοτίβα επιθέσεων,

 • για να διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία των συστημάτων IT που διαθέτουμε, π.χ. εάν προκύψουν σφάλματα που μπορούμε να διορθώσουμε μόνο με την αποθήκευση της διεύθυνσης IP,

 • για να είναι δυνατή η ποινική δίωξη, η αποτροπή κινδύνου ή η νομική δίωξη σε περίπτωση συγκεκριμένων ενδείξεων ποινικών αδικημάτων.

Η διεύθυνση IP σας αποθηκεύεται μόνο για περίοδο 30 ημερών.

Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία πραγματοποιείται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ, καθώς και βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την προστασία μας από την κατάχρηση της υπηρεσίας μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

4. Λογαριασμός GetYourGuide

4.1. Εγγραφή

 • Επώνυμο/όνομα

 • Διεύθυνση email

 • Κωδικοί πρόσβασης

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό Facebook, Google ή Apple που διαθέτετε. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από το Facebook, την Google ή την Apple, προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό χρήστη για εσάς:

 • Όνομα

 • Διεύθυνση email

 • Φωτογραφία (μόνο για το Facebook)

 • ένα διακριτικό ελέγχου ταυτότητας

Τα στοιχεία εγγραφής σας απαιτούνται για τη δημιουργία και τη διαχείριση λογαριασμού χρήστη για εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, συνάπτετε μαζί μας ένα (δωρεάν) συμφωνητικό χρήστη, βάσει του οποίου συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ).

Για να συναφθεί το συμφωνητικό, πρέπει να μας παράσχετε αυτά τα δεδομένα. Ωστόσο, δεν είστε ούτε συμβατικά ούτε νομικά υποχρεωμένοι να συνάψετε το συμφωνητικό και, συνεπώς, να παράσχετε τα δεδομένα.

4.2.  Λίστες επιθυμιών

Αφού δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε λίστες επιθυμιών με δραστηριότητες και περιηγήσεις και να μοιραστείτε αυτές τις λίστες επιθυμιών με άλλους χρήστες. Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τις αντίστοιχες λειτουργίες (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ).

5. Κριτικές και αξιολογήσεις

Ο ιστότοπός μας προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης και σχολιασμού των περιηγήσεων ή των δραστηριοτήτων. Αφού ολοκληρώσετε μια περιήγηση για την οποία κάνατε κράτηση μέσω του ιστότοπού μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να την αξιολογήσετε. Η υποβολή αξιολόγησης είναι, φυσικά, εθελοντική. Όταν υποβάλλετε μια αξιολόγηση, συλλέγουμε τα δεδομένα που εισάγετε, προκειμένου να τα επεξεργαστούμε σύμφωνα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε και να τα δημοσιεύσουμε στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαγράψετε μια αξιολόγηση ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στη λήψη αιτημάτων κριτικής, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής σε κάθε email με αίτημα κριτικής. Εάν έχετε λογαριασμό, μπορείτε επίσης να το κάνετε από την ενότητα Ρυθμίσεις -> Ειδοποιήσεις, στο προφίλ σας. Διαφορετικά, μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://www.getyourguide.com/contact/.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς πραγματοποιείται για να προστατεύσουμε το έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε στους χρήστες μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιηγήσεις που προσφέρουμε. Οι αξιολογήσεις των χρηστών είναι επίσης προς το συμφέρον όλων των χρηστών. Συνεπώς, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

6. Υποστήριξη πελατών

6.1. Επεξεργασία ερωτημάτων

Το αίτημά σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία από την GetYourGuide Global Services GmbH, η οποία είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

Για την επεξεργασία των ερωτημάτων, εμείς ή η GetYourGuide Global Services GmbH χρησιμοποιούμε συστήματα που παρέχονται από τη Freshworks Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ ("Freshworks"). Συνεπώς, τα ερωτήματά σας αποθηκεύονται στους διακομιστές της Freshworks. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με τη Freshworks, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα δεδομένα αποθηκεύονται στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία.

Για την επεξεργασία των ερωτημάτων μέσω τηλεφώνου, εμείς ή η GetYourGuide Global Services GmbH χρησιμοποιούμε συστήματα που παρέχονται από την Talkdesk Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ ("Talkdesk"). Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Talkdesk, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, τα δεδομένα αποθηκεύονται στην Ιρλανδία.

Για την επεξεργασία και τη διαχείριση των ερωτημάτων μέσω των καναλιών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμείς ή η GetYourGuide Global Services GmbH χρησιμοποιούμε επίσης τις υπηρεσίες της NICE Ltd που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, έχουμε συνάψει τις  τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με τη NICE, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

6.2. Βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών

Προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση των πελατών μας, αναλύουμε τα ερωτήματα που μας αποστέλλονται με βάση ορισμένες παραμέτρους και λέξεις-κλειδιά. Παρόλο που, κατ' αρχήν, δεν πραγματοποιείται καμία ανάλυση βάσει προσωπικών δεδομένων, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι επίσης δυνατή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Η επεξεργασία που απαιτείται σε αυτό το πλαίσιο εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας, καθώς και εκείνο των πελατών μας, για τη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης που παρέχεται στους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).  

Για την αξιολόγηση των ερωτημάτων, χρησιμοποιούμε τα συστήματα των παρόχων Chattermill Analytics Limited (Μεγάλη Βρετανία), Miuros S.A.S. (Γαλλία) και Looker Data Sciences, Inc. (ΗΠΑ). Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με τη Looker Data Sciences, Inc., σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. 

6.3. Μεταφράσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να μεταφράζουμε τα εισερχόμενα αιτήματα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό μπορεί να απαιτεί την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την προστασία του έννομου συμφέροντός μας για την παροχή διεθνούς εξυπηρέτησης πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Unbabel Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ ("Unbabel"). Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Talkdesk, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

6.4. Αποθήκευση και αξιολόγηση τηλεφωνικών κλήσεων

Οι τηλεφωνικές κλήσεις αποθηκεύονται και αναλύονται μόνο εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα μόνο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας. Οι εγγραφές θα διαγράφονται μετά από τρεις μήνες. Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με έναν από τους διαύλους επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργείται από εμάς μέχρι την ανάκλησή σας.

7. Πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών

Χρησιμοποιούμε παρόχους τεχνικών υπηρεσιών για τη φιλοξενία και ορισμένες από τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τον ιστότοπο. Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται στους διακομιστές αυτών των παρόχων υπηρεσιών. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες μας και είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενεργούν για εμάς ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

7.1. Φιλοξενία του ιστότοπου

Για τη φιλοξενία του ιστότοπού μας, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. ("AWS") που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Συνεπώς, όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας ή παρέχετε προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σε διακομιστές της AWS. Χρησιμοποιούμε μόνο διακομιστές που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την κάλυψη της απομακρυσμένης συντήρησης και παρόμοιων διευθετήσεων, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την AWS, σύμφωνα με το άρθρο. 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.7.2. Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για την αποστολή email, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Sendgrid της Twilio Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ ("Twilio"). Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Twilio, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

8. Ενημερωτικό δελτίο

Στον ιστότοπό μας υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής για το ενημερωτικό μας δελτίο. Με το ενημερωτικό μας δελτίο, θα θέλαμε να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με προσφορές, περιηγήσεις, δραστηριότητες ή ειδικές προωθητικές ενέργειες που είναι όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, δίνετε επομένως τη συγκατάθεσή σας για την από μέρους μας επεξεργασία της διεύθυνσης email σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό δελτίο. Η νομική βάση είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, πραγματοποιώντας κατάργηση εγγραφής από το ενημερωτικό μας δελτίο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που περιέχεται σε κάθε email ή να μας στείλετε μήνυμα χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://www.getyourguide.com/contact/. Για να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email σας, θα λάβετε πρώτα ένα email εγγραφής, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσετε μέσω ενός συνδέσμου (διπλή επιλογή). Κατά την εγγραφή σας για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει δοθεί συγκατάθεση. Η νομική βάση προκύπτει από τη νομική μας υποχρέωση να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 1 του ΓΚΠΔ).

Εάν έχετε κάνει κράτηση για μια περιήγηση μέσω του ιστότοπού μας ή έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό GetYourGuide, θα σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο με βάση το έννομο συμφέρον μας για την προώθηση παρόμοιων υπηρεσιών στις κρατήσεις ή τον λογαριασμό σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, § 7 παρ. 3 του νόμου UWG), εκτός εάν έχετε εναντιωθεί σε αυτήν τη χρήση. Εάν τα cookie χρησιμοποιούνται για εξατομίκευση, θα λάβουμε την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτό ανά πάσα στιγμή (ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγγραφής), αποεπιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στα αντίστοιχα email. Επιπλέον, εάν έχετε λογαριασμό, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εγγραφείτε ή να απεγγραφείτε από διάφορους τύπους επικοινωνίας, από την ενότητα Ρυθμίσεις -> Ειδοποιήσεις στο προφίλ σας. 

Για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου και την εξατομίκευση του περιεχομένου, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του παρόχου Braze Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ ("Braze"). Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Braze, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

9. Κρατήσεις και πληρωμές

9.1. Κρατήσεις

Όταν κάνετε κράτηση για περιήγηση, δραστηριότητα ή κάτι παρόμοιο στον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της περιήγησης. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό συμμετεχόντων, ημερομηνία και ώρα. Ανάλογα με τη δραστηριότητα για την οποία έχετε κάνει κράτηση, μπορεί επίσης να χρειαστεί να συλλέξουμε περαιτέρω πληροφορίες, όπως τον αριθμό πτήσης ή την ηλικία των συμμετεχόντων. Η σχετική επεξεργασία που πραγματοποιείται βασίζεται στο άρθρο. 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στον πάροχο που είναι υπεύθυνος για την περιήγηση ή τη δραστηριότητα, ο οποίος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διαβίβαση σε τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό βασίζεται στο άρθρο 49 παρ. 2 στοιχεία β, γ του ΓΚΠΔ.  

Εάν κάνετε κρατήσεις μέσω ιστότοπων συνεργατών, θα ανακατευθυνθείτε για να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κράτησης στον ιστότοπο του GetYourGuide, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε ορισμένους ιστότοπους συνεργατών, τα δεδομένα σας συλλέγονται από τον συνεργάτη στο πλαίσιο του ρόλου του ως ξεχωριστού υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του, και εμείς λαμβάνουμε τα δεδομένα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της κράτησης από τον συνεργάτη.  

Σε άλλους ιστότοπους που έχουν συνεργαστεί μαζί μας για την ενσωμάτωση των προσφορών κρατήσεων απευθείας στον δικό τους ιστότοπο, τόσο ο συνεργάτης όσο και το GetYourGuide ενεργούν ως ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.  

9.2. Επιβεβαιώσεις κρατήσεων

Προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με τις κρατήσεις σας, θα σας αποστέλλουμε επιβεβαιώσεις κρατήσεων, καθώς και υπενθυμίσεις και ενημερώσεις για επερχόμενες κρατήσεις (π.χ. ώρες ή σημεία συνάντησης που έχουν αλλάξει), ώστε να διασφαλίζουμε ότι έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για τις οποίες κάνατε κράτηση. Οι επιβεβαιώσεις κρατήσεων αποστέλλονται στη διεύθυνση email σας ή/και μέσω SMS στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει κατά τη διαδικασία κράτησης ή/και μέσω ειδοποίησης push από την εφαρμογή GYG. Εάν έχετε λογαριασμό, μπορείτε να επιλέξετε πιο αναλυτικά πώς θέλετε να ειδοποιείστε από την ενότητα Ρυθμίσεις -> Ειδοποιήσεις στο προφίλ σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε αυτές τις δυνατότητες της υπηρεσίας μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ).

9.3. Πληρωμές

Έχετε διάφορες επιλογές για την πληρωμή της κράτησής σας. Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής. Σε αυτό το πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία όπως περιγράφεται παρακάτω. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του τρόπου πληρωμής που έχετε επιλέξει.

9.3.1. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα

Για τη διεκπεραίωση των πληρωμών με πιστωτική κάρτα, χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών Adyen N.V. ("Adyen") που εδρεύει στην Ολλανδία. Τα δεδομένα που παρέχονται κατά την πληρωμή σας θα προωθούνται από την Adyen στις αντίστοιχες τράπεζες ή στα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Στην περίπτωση πληρωμών με πιστωτική κάρτα, λαμβάνουμε μόνο την πληροφορία εκτέλεσης ή μη εκτέλεσης της πληρωμής, μαζί με τα 4 τελευταία ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας. Επομένως, δεν γνωρίζουμε τον πλήρη αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας.

9.3.2. Πληρωμή μέσω PayPal

Εάν έχετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε επίσης να διεκπεραιώσετε την πληρωμή σας μέσω PayPal. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνουμε από το PayPal όχι μόνο την πληροφορία ότι έχει πραγματοποιηθεί κάποια πληρωμή, αλλά και τη διεύθυνση email, καθώς και τη διεύθυνση που έχετε καταχωρίσει στο PayPal.

9.3.3. Πληρωμή με τιμολόγιο

Εάν πληρώσετε με τιμολόγιο, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην Klarna Bank AB (publ) που εδρεύει στη Σουηδία ("Klarna"). Η Klarna θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αρχικά για λόγους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και, στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, για τη διεκπεραίωση της πληρωμής.

9.4 Αντιστροφές χρέωσης

Σε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης, για την επεξεργασία της θα διαβιβάσουμε τα απαραίτητα δεδομένα στην Global Merchant Risk Technologies, η οποία δραστηριοποιείται ως The Chargeback Company (Chargebacks911) και εδρεύει στην Ιρλανδία. Τα απαιτούμενα δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομά σας, τις πληροφορίες κράτησης, τον αριθμό τηλεφώνου και τα στοιχεία πληρωμής. Στη συνέχεια, η Chargebacks911 θα επεξεργαστεί την αντιστροφή χρέωσης μέσω της τράπεζάς σας, του PayPal ή της Ayden. Η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ), καθώς και βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των αντιστροφών χρέωσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

9.5. Ασφάλιση ακύρωσης κρατήσεων

Εάν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας από ορισμένες περιοχές, θα μπορείτε επίσης να κάνετε κράτηση για δραστηριότητες με εκτεταμένα δικαιώματα ακύρωσης που έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη σας προσφέρεται από την Companjon Admin GmbH με έδρα στη διεύθυνση c/o Wilhelm Rechtsanwälte Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reichsstraße 43, 40217 Düsseldorf. Εάν κάνετε κράτηση με αυτήν την επιλογή, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ.  

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται με την προσφορά αυτών των ασφαλίσεων στον ιστότοπο του GetYourGuide, το GetYourGuide και η Companjon Admin GmbH ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που συνδέεται άμεσα με την ασφαλιστική σύμβαση (όπως η επιλεξιμότητα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η επεξεργασία αξιώσεων κ.λπ.), η Companjon Admin GmbH ενεργεί ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.  

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας είτε προς το GetYourGuide είτε προς την Companjon και εμείς θα διασφαλίσουμε ότι τα αιτήματα θα προωθηθούν στο αρμόδιο μέρος.   

10. Πρόληψη απάτης

Προκειμένου να προστατεύσουμε εμάς και τους παρόχους δραστηριοτήτων από δόλιες κρατήσεις, αξιολογούμε τις πληροφορίες που παρέχουν οι πελάτες μας κατά τη διαδικασία κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που διαβιβάζονται τεχνικά από τις συσκευές τους, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των δικών μας έννομων συμφερόντων και των έννομων συμφερόντων των παρόχων δραστηριοτήτων ως προς τη διενέργεια αξιόπιστων κρατήσεων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).  

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες των παρόχων Sift Science, Inc. (ΗΠΑ), Adyen N.V. (Ολλανδία) και Ethoca Inc. (Καναδάς). Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με τη Sift Science, Inc., σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. Για τον Καναδά, υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία από οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα.

11. Προστασία από bot

Για την προστασία μας από bot και παρόμοιες τεχνολογίες, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Cheq η οποία παρέχεται από την CHEQ AI Technologies Ltd. που εδρεύει στο Ισραήλ ("Cheq"). Η υπηρεσία Cheq χρησιμοποιεί τα δεδομένα που διαβιβάζονται αυτόματα από τη συσκευή σας, για να προσδιορίζει εάν τα αιτήματα προέρχονται όντως από ανθρώπους. Δεν πραγματοποιείται περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ και βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την προστασία μας από την κατάχρηση της υπηρεσίας μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ). Για το Ισραήλ, υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ.

12. Cookie

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα "cookie" για να προσφέρουμε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση του. Τα "cookie" είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας με τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε (εκτός εάν άλλα cookie προσδιορίζονται αλλού στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή στη συγκατάθεσή μας για τα cookie) τα ακόλουθα cookie:

 • Cookie περιόδου σύνδεσης: Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για την αποθήκευση ορισμένων τεχνικών δεδομένων κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, π.χ. για να διαπιστωθεί εάν έχετε συνδεθεί.

 • Μόνιμα cookie: Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για να αποθηκεύονται δεδομένα πέραν της περιόδου σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, εάν το επιθυμείτε.

Η νομική βάση για τη χρήση αυτών των cookie είναι το § 15 παρ. 1 του Νόμου περί των Γερμανικών Τηλεμέσων (German Telemedia Act – TMG) ή το άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ, στον βαθμό που είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπού μας και των λειτουργιών στις οποίες έχετε πρόσβαση. Διαφορετικά, χρησιμοποιούμε cookie (όπως περιγράφεται παρακάτω) βάσει της συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του συστήματος διαχείρισης συγκατάθεσης.

13. Έρευνα πελατών 

13.1. Έρευνες πελατών και ερευνητικά πάνελ

Εμείς ή οι ερευνητικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε ενδέχεται να σας καλέσουμε να συμμετάσχετε σε εποπτευόμενα ή μη εποπτευόμενα ερευνητικά πάνελ. Μπορεί να είστε είτε πελάτης του GetYourGuide είτε εξωτερικός συμμετέχων που λαμβάνει μέρος ανεξάρτητα από τον οργανισμό. Η συμμετοχή και οι βιντεοσκοπήσεις αυτών των συνεδριών βασίζονται πάντα στη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία συλλέγουμε γραπτώς πριν από την ερευνητική δραστηριότητα. Οι ερευνητικοί οργανισμοί με τους οποίους ενδέχεται να συνεργαστούμε είναι οι εξής: Respondent, Inc., μια εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ (μπορείτε να βρείτε την Πολιτική απορρήτου της εδώ), Userlytics, μια εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ (μπορείτε να βρείτε την Πολιτική απορρήτου της εδώ), Lookback Group Inc., μια εταιρεία που εδρεύει στις ΗΠΑ (μπορείτε να βρείτε την Πολιτική απορρήτου της εδώ). Αυτοί οι ερευνητικοί οργανισμοί ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με βάση το έννομο συμφέρον μας και δεν σας απευθυνόμαστε σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε email μάρκετινγκ.  

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί σε ένα αναδυόμενο παράθυρο να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν ή τις δυνατότητες του GetYourGuide. Οι απαντήσεις συλλέγονται σε συγκεντρωτική μορφή και δεν συνδέονται προσωπικά με εσάς. Αυτό είναι εντελώς προαιρετικό και εάν επιλέξετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, δίνετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις σας.  

14. Υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ

14.1. Αξιολόγηση διαφήμισης στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Όσον αφορά τη διαφήμισή μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία η οποία παρέχεται από τη Smartly.io Solutions Oy που εδρεύει στη Φινλανδία, με σκοπό την ανάλυση της επιτυχίας των διαφημίσεών μας.    

14.2. Υπηρεσίες Google

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA ("Google") που περιγράφονται παρακάτω. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Google, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε εδώ: https://policies.google.com/privacy?hl=el.  

Έχετε επίσης τις ακόλουθες επιλογές ρύθμισης με την Google: 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις ανά πρόγραμμα περιήγησης: (http://optout.networkadvertising.org/?c=1

14.2.1 Google Analytics 360

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το Google Analytics 360, μια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων διαδικτύου. Το Google Analytics 360 συλλέγει ψευδώνυμα δεδομένα από εσάς σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένης της συντομευμένης διεύθυνσης IP σας, και χρησιμοποιεί cookie. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή όταν οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google.  

Τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν από το Google Analytics για περίοδο 14 μηνών. Μετά από αυτήν την περίοδο, τα δεδομένα διαγράφονται και διατηρούνται μόνο συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία.

Η χρήση του Google Analytics βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και να απενεργοποιήσετε το Google Analytics χρησιμοποιώντας ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το πρόσθετο εδώ: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όπως περιγράφεται εδώ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω του συστήματος διαχείρισης συγκατάθεσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργείται μέχρι την ανάκλησή σας.

14.2.2. Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google και εξατομίκευση διαφημίσεων στο Δίκτυο Google

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ από την Google. Η Google χρησιμοποιεί cookie για να καταγράφει την από μέρους σας συμπεριφορά χρήσης στον ιστότοπό μας, προκειμένου να προβάλλει διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος για τα προϊόντα μας σε άλλες σελίδες εντός του διαφημιστικού δικτύου της Google σε διάφορες συσκευές. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση Google και άλλους ιστότοπους που διαχειρίζεται η Google και οι θυγατρικές της, καθώς και ιστότοπους που διαχειρίζονται οι διαφημιστικοί συνεργάτες της Google. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται αντίστοιχα στην Google και στους συνεργάτες της. Πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στην Google για τη σύνδεση του ιστορικού περιήγησής σας με τον Λογαριασμό σας Google, καθώς και για τη χρήση πληροφοριών από τον Λογαριασμό σας Google για εξατομίκευση των διαφημίσεων που βλέπετε στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, η Google θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας, μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics, για να δημιουργήσει και να καθορίσει λίστες ομάδων στόχευσης για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Για να γίνει αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνδεθούν προσωρινά από την Google με τα δεδομένα του Google Analytics, προκειμένου να δημιουργηθούν ομάδες στόχευσης.

Η χρήση αυτών των υπηρεσιών βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ).

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω του συστήματος διαχείρισης συγκατάθεσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργείται μέχρι την ανάκλησή σας. Επιπλέον, το cookie επαναληπτικού μάρκετινγκ διαγράφεται αυτόματα μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους το συλλέξαμε ή το χρησιμοποιήσαμε σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους.

14.2.3. Pixel του YouTube

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το pixel του YouTube. Πρόκειται για έναν κώδικα παρακολούθησης που φορτώνεται όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας και σε ορισμένες υποσελίδες, καθώς και όταν εκτελείτε ορισμένες ενέργειες, με τον οποίο παρακολουθείται η συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας. Το pixel συλλέγει επίσης δεδομένα χρήσης (όπως διεύθυνση URL, διεύθυνση URL παραπομπής, διεύθυνση IP, ιδιότητες συσκευής και προγράμματος περιήγησης και χρονική σήμανση). Αποστέλλουμε αυτές τις πληροφορίες στην Google, ώστε η Google να μπορεί να προβάλλει διαφημίσεις στο YouTube σύμφωνα με τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε το pixel του YouTube βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του συστήματος διαχείρισης συγκατάθεσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργείται μέχρι την ανάκλησή σας. 

14.2.4. Βελτιωμένες μετατροπές Google

Αυτή η τεχνολογία δεν βασίζεται σε cookie ή pixel. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και ανακατευθύνεστε από μια διαφήμιση Google, αποστέλλουμε ένα κατακερματισμένο αναγνωριστικό και πληροφορίες σχετικά με πιθανές αγορές στην Google. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες μόνο για να καταλάβει σε ποια διαφήμιση κάνατε κλικ, για να μετρήσει την επιτυχία ορισμένων διαφημίσεων και για να μας παράσχει συγκεντρωτικά αυτές τις πληροφορίες. Ειδικότερα, η Google δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για να προβάλλει στοχευμένες διαφημίσεις σε εσάς ή σε άλλους χρήστες, ούτε θα αποθηκεύσει ή θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για κάποιον άλλο σκοπό. Διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που πραγματοποιούμε (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

14.2.5. Επαναληπτικό μάρκετινγκ και αντιστοίχιση κοινού

Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που παρέχονται από την Google Ireland Limited για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις στο Google και να προσεγγίζουμε είδη κοινού που είναι παρόμοια με εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, διαβιβάζουμε στην Google την κρυπτογραφημένη (κατακερματισμένη) διεύθυνση email σας μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του ιστότοπου. Στη συνέχεια, η Google θα αντιστοιχίσει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σας με τη βάση δεδομένων της και, εάν έχετε λογαριασμό Google με ενεργοποιημένες τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, θα σας ταυτοποιήσει για να σας εμφανίζει διαφημίσεις σχετικά με το GetYourGuide. Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, απορρίπτοντας τη Marketing Technologies στο σύστημα διαχείρισης συγκατάθεσης. Η Google ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Google, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

14.3. Υπηρεσίες Facebook

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Facebook Ireland Limited ("Facebook") που περιγράφονται παρακάτω. Έχετε υπόψη ότι αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επεξεργασία από τη Facebook Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, το Facebook θα χρησιμοποιήσει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Επιτροπή της ΕΕ, οι οποίες αποτελούν κατάλληλη εγγύηση, κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, για τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας από το Facebook, καθώς και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας με το Facebook, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση  https://www.facebook.com/privacy/explanation

14.3.1. Pixel του Facebook

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, το pixel του Facebook χρησιμοποιείται στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για έναν κώδικα Javascript. Το pixel του Facebook καταγράφει πότε εκτελείτε ορισμένες ενέργειες στον ιστότοπό μας ή επισκέπτεστε ορισμένες περιοχές σε αυτόν. Το pixel του Facebook συλλέγει επίσης δεδομένα χρήσης (όπως διεύθυνση URL, διεύθυνση URL παραπομπής, διεύθυνση IP, χαρακτηριστικά συσκευής και προγράμματος περιήγησης και χρονική σήμανση). Το pixel του Facebook δημιουργεί ένα άθροισμα ελέγχου (τιμή κατακερματισμού) από τις συγκεκριμένες πληροφορίες και διαβιβάζει αυτήν την τιμή κατακερματισμού στο Facebook. Εάν διατίθεται, χρησιμοποιείται επίσης το cookie του Facebook και διαβιβάζεται το αναγνωριστικό Facebook που έχετε. Εάν διαθέτετε προφίλ στο Facebook και συνδεθείτε σε αυτό, μπορεί να σας παρουσιαστούν στοχευμένες εξατομικευμένες διαφημίσεις στο Facebook με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται από το pixel. Τα δεδομένα από τους χρήστες που δεν έχουν προφίλ στο Facebook απορρίπτονται από το Facebook χωρίς να χρησιμοποιηθούν.  

Χρησιμοποιούμε το pixel του YouTube βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του συστήματος διαχείρισης συγκατάθεσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργείται μέχρι την ανάκλησή σας. 

14.3.2. Σύνδεση σε επίπεδο διακομιστών Facebook

Αυτή η τεχνολογία δεν βασίζεται σε cookie ή pixel. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και ανακατευθύνεστε από το Facebook, αποστέλλουμε στο Facebook το αναγνωριστικό κλικ που έχετε στο Facebook και πληροφορίες σχετικά με πιθανές αγορές και άλλες ενέργειες στον ιστότοπό μας. Το Facebook θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβει σε ποια διαφήμιση κάνατε κλικ, για να μετρήσει την επιτυχία ορισμένων διαφημίσεων και για να μας παράσχει συγκεντρωτικά αυτές τις πληροφορίες. Το Facebook δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για προβολή στοχευμένων διαφημίσεων σε εσάς ή σε άλλους χρήστες. Διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που πραγματοποιούμε (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

14.3.3. Επαναληπτικό μάρκετινγκ και αντιστοίχιση κοινού

Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που παρέχονται από τη Meta Platforms, Inc. (ΗΠΑ) για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις στο Facebook και να προσεγγίζουμε είδη κοινού που είναι παρόμοια με εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, διαβιβάζουμε στο Facebook την κρυπτογραφημένη (κατακερματισμένη) διεύθυνση email σας μαζί με πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του ιστότοπου. Στη συνέχεια, το Facebook θα αντιστοιχίσει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σας με τη βάση δεδομένων του και, εάν έχετε λογαριασμό Facebook με ενεργοποιημένες τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, θα σας ταυτοποιήσει για να σας εμφανίζει διαφημίσεις σχετικά με το GetYourGuide.  

Είμαστε από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με τη Meta Platforms, Inc. για την εν λόγω διαβίβαση δεδομένων στο Facebook. Μπορείτε να βρείτε τη συμφωνία μας σχετικά με την από κοινού επεξεργασία εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, απορρίπτοντας τη Marketing Technologies στο σύστημα διαχείρισης συγκατάθεσης. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Google, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

14.4. Άλλες υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε επίσης τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ που περιγράφονται παρακάτω στον ιστότοπό μας. Σε κάθε περίπτωση, η από μέρους σας συμπεριφορά χρήσης στον ιστότοπό μας αναλύεται με τη χρήση cookie. Οι πάροχοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για την αναπαραγωγή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε ιστότοπους τρίτων.  

 • Υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Criteo S.A. που εδρεύει στη Γαλλία ("Criteo"). Η Criteo θα προβάλλει εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ιστότοπους που συνδέονται με το δίκτυό της.

 • Υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ οι οποίες παρέχονται από τη Microsoft Ireland Operations Limited που εδρεύει στην Ιρλανδία ("Microsoft"). Η Microsoft θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των cookie για προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων μέσω της μηχανής αναζήτησης Bing, καθώς και για προβολή διαφημίσεων σε ιστότοπους τρίτων.    

 • Υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ η οποία παρέχεται από την Outbrain Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ ("Outbrain"). Η Outbrain θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των cookie για να σας εμφανίζει εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων.  

 • Υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ η οποία παρέχεται από τη Snap Group Limited που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ("Snapchat"). Το Snapchat θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες των cookie για να σας εμφανίζει εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις υπηρεσίες βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του συστήματος διαχείρισης συγκατάθεσης. Αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που διενεργείται μέχρι την ανάκλησή σας. 

15. Ενσωματωμένο περιεχόμενο τρίτων

Στον ιστότοπό μας έχουμε επίσης ενσωματώσει περιεχόμενο τρίτων. Αυτό το περιεχόμενο φορτώνεται από τους διακομιστές των αντίστοιχων παρόχων, προκειμένου η τελική σας συσκευή να διαβιβάζει ορισμένα τεχνικώς απαραίτητα δεδομένα στον τρίτο πάροχο. Ειδικότερα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αυτοί οι πάροχοι να λαμβάνουν υπόψη τη διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί. Εφόσον πραγματοποιείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή γίνεται με βάση τις πολιτικές απορρήτου των αντίστοιχων τρίτων παρόχων. Η από μέρους μας ενσωμάτωση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε στους χρήστες μας το αντίστοιχο περιεχόμενο και τις σχετικές λειτουργίες και να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε οικονομικά τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Αναλυτικότερα, ενσωματώνουμε το ακόλουθο περιεχόμενο τρίτων:

 • Contentstack

Έχουμε ενσωματώσει περιεχόμενο από το δίκτυο παροχής περιεχομένου Contentstack της Contentstack LLC που εδρεύει στις ΗΠΑ. Έχετε υπόψη ότι δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Contentstack LLC, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Contentstack LLC, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.contentstack.com/privacy.  

16. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

16.1 Facebook

Η διαχείριση του Facebook γίνεται από τη Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Εάν επισκέπτεστε ή επισημαίνετε με like τη σελίδα μας στο Facebook ως εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook, το Facebook συλλέγει προσωπικά δεδομένα από εσάς. Εάν επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook, ακόμη και αν δεν έχετε εγγραφεί στο Facebook, το Facebook μπορεί να συλλέξει ψευδώνυμα δεδομένα χρήσης από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική δεδομένων του Facebook, στη διεύθυνση https://www.facebook.com/about/privacy/ και στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Επίσης, στην πολιτική δεδομένων θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων για τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να δοθούν σε άλλες εταιρείες του Facebook. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, το Facebook θα χρησιμοποιήσει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Επιτροπή της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην πολιτική δεδομένων του Facebook.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της λειτουργίας της σελίδας μας στο Facebook, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με το Facebook για την επεξεργασία των λεγόμενων στατιστικών σελίδας. Με τη βοήθεια αυτών των στατιστικών σελίδας, το Facebook αναλύει τη συμπεριφορά στη σελίδα μας στο Facebook και μας παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε μη προσωπική μορφή. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει από κοινού συμφωνία ευθύνης για την προστασία των δεδομένων με τη Facebook Ireland, την οποία μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Σε αυτήν τη συμφωνία, το Facebook αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κύρια ευθύνη βάσει του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των Στατιστικών σελίδας και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις βάσει του ΓΚΠΔ όσον αφορά την επεξεργασία των Στατιστικών σελίδας.

16.2 Instagram

Η σελίδα μας στο Instagram βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.instagram.com/GetYourGuide/ 

Η διαχείριση του Instagram γίνεται από τη Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook Ireland"). Η πολιτική απορρήτου του Instagram βρίσκεται στη διεύθυνση: https://help.instagram.com/519522125107875. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων για τον λογαριασμό σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να δοθούν σε άλλες εταιρείες του Facebook ή του Instagram. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, το Facebook θα χρησιμοποιήσει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Επιτροπή της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου του Instagram.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της λειτουργίας της σελίδας μας στο Instagram, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με το Facebook για την επεξεργασία των λεγόμενων στατιστικών του Instagram. Με τη βοήθεια αυτών των στατιστικών του Instagram, το Facebook αναλύει τη συμπεριφορά στη σελίδα μας στο Instagram και μας παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε μη προσωπική μορφή. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε συνάψει από κοινού συμφωνία ευθύνης για την προστασία των δεδομένων με το Facebook, την οποία μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Σε αυτήν τη συμφωνία, το Facebook αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κύρια ευθύνη βάσει του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία των Στατιστικών του Instagram και δεσμεύεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις βάσει του ΓΚΠΔ όσον αφορά την επεξεργασία των Στατιστικών σελίδας.

16.3 Twitter

Μπορείτε να βρείτε τον λογαριασμό μας στο Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/GetYourGuide/ 

Για τους χρήστες εκτός των ΗΠΑ, η διαχείριση του Twitter γίνεται από την Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland ("Twitter International"). Η πολιτική απορρήτου του Twitter βρίσκεται στη διεύθυνση: https://twitter.com/en/privacy. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων για τον λογαριασμό σας Google.  

Σημειώστε ότι η Twitter International διαβιβάζει επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Στον βαθμό που πραγματοποιείται η εν λόγω διαβίβαση, το LinkedIn θα χρησιμοποιεί τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ. 

Επίσης, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Twitter Analytics. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, λαμβάνουμε μη προσωπικές πληροφορίες από την Twitter International σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να αναλύουμε και να βελτιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μας στο Twitter. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στο Twitter (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

16.4 Pinterest

Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας στο Pinterest στη διεύθυνση: https://www.pinterest.com/GetYourGuide/ 

Η διαχείριση του Pinterest γίνεται από την Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ("Pinterest"). Η πολιτική απορρήτου του Pinterest βρίσκεται στη διεύθυνση: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Έχετε υπόψη ότι το Pinterest διαβιβάζει επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Στον βαθμό που πραγματοποιείται η εν λόγω διαβίβαση, το Pinterest θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας δεδομένων, όπως είναι η σύναψη των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Pinterest.  

Τέλος, λαμβάνουμε μη προσωπικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία από το Pinterest σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να αναλύουμε και να βελτιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μας στο Pinterest. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στο Pinterest (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

16.5 YouTube

Μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας στο YouTube στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/GetYourGuide/ 

Η διαχείριση του YouTube γίνεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Μπορείτε να βρείτε την πολιτική απορρήτου της Google Ireland στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων για τον λογαριασμό σας Google. Έχετε υπόψη ότι ο λογαριασμός σας Google μπορεί να χρησιμοποιείται για διάφορες υπηρεσίες Google (π.χ. Gmail, YouTube, Αναζήτηση Google) και η Google Ireland μπορεί να συγχωνεύσει προσωπικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τις υπηρεσίες Google που χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Google.

Έχετε υπόψη ότι η Google διαβιβάζει επίσης προσωπικά δεδομένα στην Google LLC που έχει έδρα στις ΗΠΑ και ότι δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ.  

Τέλος, λαμβάνουμε μη προσωπικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία από την Google σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού μας ή για τις αλληλεπιδράσεις με τα βίντεό μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να αναλύουμε και να βελτιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μας στο YouTube. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στο YouTube (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

16.6 LinkedIn

Μπορείτε να βρείτε τον λογαριασμό μας στο LinkedIn στη διεύθυνση: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/ 

Για τους χρήστες που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία, η διαχείριση του LinkedIn γίνεται από τη LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn Ireland"). Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες προστασίας δεδομένων του LinkedIn εδώ: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων για το προφίλ σας στο LinkedIn.

Έχετε υπόψη ότι το LinkedIn διαβιβάζει επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Στον βαθμό που πραγματοποιείται η εν λόγω διαβίβαση, το LinkedIn θα χρησιμοποιεί τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ. Αντίστοιχες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.  

Τέλος, λαμβάνουμε μη προσωπικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία από το LinkedIn σχετικά με τη χρήση του λογαριασμού μας ή για τις αλληλεπιδράσεις με τις αναρτήσεις μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να αναλύουμε και να βελτιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων μας στο LinkedIn. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στο LinkedIn (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

16.7. WhatsApp

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας υποβάλλοντας ερωτήματα μέσω του WhatsApp. Η διαχείριση του WhatsApp γίνεται από τη Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook Ireland"). Η πολιτική απορρήτου για το WhatsApp βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=el. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων για τον λογαριασμό σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να δοθούν σε άλλες εταιρείες του Facebook. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, το Facebook θα χρησιμοποιήσει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει εγκρίνει η Επιτροπή της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην πολιτική δεδομένων του Facebook.  

Η επεξεργασία πραγματοποιείται για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε τα ερωτήματα που μας αποστέλλετε (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ). Η περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται στο πλαίσιο του ερωτήματός σας βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την ορθή τεκμηρίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση των νομικών μας θέσεων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ) και, κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ).

16.8. Διαγωνισμοί

Περιστασιακά, διεξάγουμε επίσης διαγωνισμούς μέσω του ιστότοπού μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για να συμμετέχετε, πρέπει, για παράδειγμα, να σχολιάσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο, να μας κάνετε like ή να μας επισημάνετε με ετικέτα. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε στο πλαίσιο αυτό, για λόγος διεξαγωγής του διαγωνισμού και ενημέρωσης των νικητών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ).

16.9. Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Προκειμένου να μετρήσουμε την επιτυχία των δραστηριοτήτων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφουμε επίσης πότε μας επισημαίνουν με ετικέτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, επεξεργαζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που μας επισημαίνουν με ετικέτα. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).  

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Curalate το οποίο παρέχεται από την Curalate, Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ. Έχετε υπόψη ότι δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Curalate Inc., σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

16.10. Ανάλυση των δραστηριοτήτων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αξιολογούμε επίσης την επιτυχία των δημοσιεύσεών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλύουμε πόσο συχνά γίνεται κλικ σε μεμονωμένες δημοσιεύσεις. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Looker Data Sciences, Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την ανάλυση της απήχησής μας και την επιτυχία των δραστηριοτήτων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με τη Looker Data Sciences, Inc., σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ. Από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τους σκοπούς αυτούς (δείτε την ξεχωριστή ενότητα για το Google Analytics).

17. Σύστημα CRM

Για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο σύστημα CRM που διαθέτουμε. Αυτό μας επιτρέπει να απαντάμε σε τυχόν ερωτήματα με στοχευμένο τρόπο και να σας αποστέλλουμε διαφημίσεις εντός του επιτρεπόμενου πλαισίου. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του παρόχου Braze, Inc. που εδρεύει στις ΗΠΑ ("Braze"). Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής της ΕΕ για τις ΗΠΑ. Επομένως, έχουμε συνάψει τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ με την Braze, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

18. Εξατομίκευση περιεχομένου ιστότοπου

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας προκειμένου να προβάλλουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας. Η νομική βάση για αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας να σας παρουσιάζουμε περιηγήσεις και δραστηριότητες που είναι συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας, σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.  

19. Περαιτέρω ανταλλαγή δεδομένων

Εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταβιβαστούν χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεσή σας μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Εάν είναι απαραίτητο για την αποσαφήνιση μιας παράνομης χρήσης των υπηρεσιών μας ή για λόγους νομικής δίωξης, τα προσωπικά δεδομένα θα προωθηθούν στις αρχές επιβολής του νόμου και, εάν είναι απαραίτητο, σε ζημιωθέντες τρίτους. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης ή καταχρηστικής συμπεριφοράς. Μια διαβίβαση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί, εάν αυτό αποσκοπεί στην επιβολή όρων χρήσης ή άλλων συμφωνιών. Επίσης, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουμε πληροφορίες σε ορισμένες δημόσιες αρχές κατόπιν αιτήματος. Πρόκειται για υπηρεσίες επιβολής του νόμου, αρχές που διώκουν διοικητικές παραβάσεις οι οποίες επισύρουν πρόστιμα, καθώς και φορολογικές αρχές.  

Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την καταπολέμηση της κατάχρησης, τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, καθώς και για την εξασφάλιση, τη διεκδίκηση και την εκτέλεση αξιώσεων και υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν παρακάμπτονται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ ή βάσει νομικής υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ.

 • Γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε ελεγκτές, παρόχους λογιστικών υπηρεσιών, δικηγόρους, τράπεζες, φορολογικούς συμβούλους και παρόμοιους φορείς, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ) ή την ορθή λειτουργία της επιχείρησής μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ) ή είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ).  

 • Για την παροχή των υπηρεσιών βασιζόμαστε σε συμβατικά συνδεδεμένες τρίτες εταιρείες και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ("εκτελούντες την επεξεργασία"). Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στους συγκεκριμένους εκτελούντες την επεξεργασία, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την επεξεργασία. Επιλέγουμε προσεκτικά και επανεξετάζουμε τακτικά αυτούς τους εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που έχουμε καθορίσει και είναι επίσης συμβατικά υποχρεωμένοι από εμάς να χειρίζονται τα δεδομένα σας αποκλειστικά σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου και τους γερμανικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Η διαβίβαση των δεδομένων στους εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

 • Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της επιχείρησής μας, ενδέχεται να τροποποιηθεί η δομή της GetYourGuide Deutschland GmbH μέσω της αλλαγής της νομικής μορφής, της ίδρυσης, της αγοράς ή της πώλησης θυγατρικών, τμημάτων ή στοιχείων της εταιρείας. Στις εν λόγω συναλλαγές, οι πληροφορίες των πελατών διαβιβάζονται μαζί με το τμήμα της εταιρείας που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Κάθε φορά που γνωστοποιούνται προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους στον βαθμό που περιγράφεται παραπάνω, θα διασφαλίζουμε ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου και τους σχετικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων δικαιολογείται από το γεγονός ότι έχουμε έννομο συμφέρον να προσαρμόσουμε την εταιρική μας μορφή στις οικονομικές και νομικές συνθήκες, όπως κρίνεται απαραίτητο (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ).

20. Αυτοματοποιημένες ατομικές αποφάσεις ή μέτρα δημιουργίας προφίλ

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας για την έκδοση απόφασης ή τη δημιουργία προφίλ.

21. Διαγραφή των δεδομένων σας

Διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόλις δεν απαιτείται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε ή τα χρησιμοποιήσαμε σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους. Συνεχίζουμε επίσης να διατηρούμε τα δεδομένα σας εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για νομικούς λόγους ή εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για λόγους ποινικής δίωξης ή για τη διασφάλιση, τη διεκδίκηση ή την επιβολή νομικών αξιώσεων.  

Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη που έχετε, το προφίλ σας θα διαγραφεί πλήρως και οριστικά. Ωστόσο, θα διατηρήσουμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στον βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για νομικούς λόγους ή για λόγους ποινικής δίωξης ή για τη διασφάλιση, τη διεκδίκηση ή την επιβολή νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν για νομικούς λόγους, η επεξεργασία θα είναι περιορισμένη. Στη συνέχεια, τα δεδομένα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

Η αποθήκευση πέραν της συμβατικής σχέσης βασίζεται στα προαναφερθέντα έννομα συμφέροντά μας, σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

22. Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων

Έχετε τα δικαιώματα που περιγράφονται παρακάτω όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εδώ, ταχυδρομικώς ή μέσω email στην παραπάνω διεύθυνση.

22.1. Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και σας αφορούν, στον βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ΓΚΠΔ και του § 34 του νόμου BDSG.  

22.2. Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, εάν αυτά είναι ανακριβή.

22.3. Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ και στο § 35 του νόμου BDSG. Οι προϋποθέσεις αυτές προβλέπουν ιδίως δικαίωμα διαγραφής, εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία, καθώς και σε περιπτώσεις παράνομης επεξεργασίας, ύπαρξης αντίρρησης ή υποχρέωσης διαγραφής βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπαγόμαστε.  

22.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται ιδίως εάν η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται μεταξύ του χρήστη και εμάς, για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η επαλήθευση της ακρίβειας, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία το υποκείμενο των δεδομένων ζητά περιορισμένη επεξεργασία αντί για διαγραφή σε περίπτωση υφιστάμενου δικαιώματος διαγραφής. Επιπλέον, το εν λόγω δικαίωμα υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς που επιδιώκουμε, αλλά ο χρήστης τα χρειάζεται για τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, καθώς και εάν η επιτυχής άσκηση ένστασης εξακολουθεί να αμφισβητείται μεταξύ εμάς και του χρήστη.  

22.5. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.   

22.6. Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο ε του ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία αποσκοπεί στη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

22.7. Δικαίωμα προσφυγής

Σε περίπτωση καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με μια εποπτική αρχή της επιλογής σας.  

22.8. Επεξεργασία δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, προκειμένου να εφαρμοστούν τα εν λόγω δικαιώματα και για να είναι δυνατό να παράσχουμε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η επεξεργασία αυτή εδράζεται στη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 έως 22 του ΓΚΠΔ και το § 34 παρ. 2 του νόμου BDSG.

23. Δικαιώματα των κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών

23.1 Αποκάλυψη.

Εάν είστε κάτοικος ορισμένων πολιτειών, όπως η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κονέκτικατ ή η Βιρτζίνια, ενδέχεται να έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα. Οι πρόσθετες γνωστοποιήσεις και τα δικαιώματα που αφορούν τους κατοίκους ορισμένων πολιτειών των ΗΠΑ που έχουν θεσπίσει νόμους και κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων παρατίθενται παρακάτω. Η παρούσα ενότητα σας παρέχει επίσης τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Ο νόμος της Καλιφόρνιας για το απόρρητο των καταναλωτών του 2018, ο νόμος της Καλιφόρνιας για το απόρρητο των καταναλωτών του 2018 ("CCPA"), ο νόμος της Καλιφόρνιας για τα δικαιώματα απορρήτου του 2020 ("CPRA") και άλλοι νόμοι περί απορρήτου των πολιτειών παρέχουν σε ορισμένους κατοίκους των ΗΠΑ συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες. Αυτή η ενότητα της Πολιτικής απορρήτου περιγράφει αυτά τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους. Το παρόν τμήμα δεν ισχύει για πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας (βλ. ενότητα 3 Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων της παρούσας πολιτικής απορρήτου).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο συλλογής τους και τους λόγους για τους οποίους τις συλλέγουμε μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

 • Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στον ιστότοπό μας (βλ. ενότητα 4 GetYourGuide account),

 • Όταν αποφασίσετε να αφήσετε κριτικές (βλ. ενότητα 5 Κριτικές και αξιολογήσεις),

 • Σε περίπτωση που χρειάζεστε υποστήριξη πελατών (βλ. ενότητα 6 Υποστήριξη πελατών), 

 • Από τους παρόχους υπηρεσιών μας (βλ. ενότητα 7 Πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών),

 • Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (βλ. Ενότητα 8 Ενημερωτικό δελτίο),

 • Όταν κάνετε κράτηση για δραστηριότητες στην Πλατφόρμα μας (βλ. Ενότητα 9 Κρατήσεις & πληρωμές), 

 • Για σκοπούς πρόληψης της απάτης (βλέπε τμήμα 10 Πρόληψη της απάτης), 

 • Για την προστασία μας από τα bots (βλ. ενότητα 11 Προστασία από bots), 

 • Με τη χρήση cookies (βλ. ενότητα 12 Cookies), 

 • Για σκοπούς μάρκετινγκ (βλ. ενότητα 14 Υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ), 

 • Ορισμένοι από τους έμπιστους συνεργάτες μας ενδέχεται να συλλέγουν ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως περιγράφεται στην ενότητα Ενότητα 15 Ολοκληρωμένο περιεχόμενο τρίτων

 • Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. ενότητα 16 Social Media), 

 • Για σκοπούς υποστήριξης πελατών (βλ. Ενότητα 17 Σύστημα CRM), 

 • Για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων, 

 • Για σκοπούς εξατομίκευσης του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (βλέπε τμήμα 18), 

Εάν είναι απαραίτητο για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητάτε, θα συλλέξουμε, θα επεξεργαστούμε ή μπορείτε επίσης να μας παράσχετε τις ακόλουθες ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες για τη λειτουργία της επιχείρησής μας: όνομα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης, κυβερνητικές ταυτότητες, όπως αριθμό άδειας οδήγησης και διαβατηρίου. Για παράδειγμα, σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, ορισμένοι πάροχοι ταξιδιών που σας πωλούν εισιτήρια και δραστηριότητες ενδέχεται να απαιτούν τη συλλογή του αριθμού του διαβατηρίου σας ή άλλης έγκυρης ταυτότητας κατά τη διαδικασία πληρωμής.  

Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για τα cookies, ενδέχεται να "μοιραζόμαστε" κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, με τρίτους ή με τρίτους και για τους επιχειρηματικούς και εμπορικούς σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Σύμφωνα με το CPRA, ως "κοινή χρήση" νοείται η κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους ή η διασταυρούμενη διαφήμιση συμπεριφοράς, είτε έναντι χρηματικής ή άλλης πολύτιμης αντιπαροχής είτε όχι. Ανατρέξτε στην ενότητα 25.6 παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε. 

Δεν "πουλάμε" προσωπικές πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται από την CPRA ή από τον νόμο περί προστασίας δεδομένων καταναλωτών (νόμος περί απορρήτου της Βιρτζίνια) ("CDPA"). 

Δεν "πουλάμε" τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ορίζονται από τον CCPA. 

Δεν "μοιραζόμαστε" εν γνώσει μας τις προσωπικές πληροφορίες γνωστών ανηλίκων κάτω των 16 ετών.

23.2 Πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες Δικαιώματα.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέξαμε και χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μόλις λάβουμε έγκυρο αίτημα από εσάς, θα σας αποκαλύψουμε, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο:

 • Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς.

 • Οι κατηγορίες των πηγών των προσωπικών σας πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς.

 • Ο επιχειρηματικός ή εμπορικός σκοπός για τη συλλογή, πώληση ή κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών, κατά περίπτωση.

 • Τις κατηγορίες τρίτων με τους οποίους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Εάν κοινοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα για επιχειρηματικό σκοπό, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που έλαβε κάθε κατηγορία παραλήπτη.

23.3 Διαγραφή Δεξιά.

Οι κάτοικοι ορισμένων κρατών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει γι' αυτούς, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που περιγράφονται στην ενότητα 23.3 της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

23.4 Διόρθωση Δεξιά. Οι κάτοικοι ορισμένων πολιτειών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να διορθώσουμε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε γι' αυτούς, όπως εξηγείται στην ενότητα 23.2 της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που ορίζονται στην/στις ισχύουσα/ες νομοθεσία/ες.

23.5 Χωρίς διακρίσεις.

Δεν θα κάνουμε διακρίσεις εις βάρος σας για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα απορρήτου σας. 

23.6. Μην πουλάτε ή μοιράζεστε τις προσωπικές μου πληροφορίες. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies ανά πάσα στιγμή και να ζητήσετε να μην κοινοποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Με τον όρο "κοινή χρήση", αναφερόμαστε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα 12 Cookies και στην ενότητα 13 Υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικής προώθησης. Εμείς και άλλες εταιρείες τοποθετούμε τεχνολογίες παρακολούθησης στους ιστότοπούς μας για να μπορούμε να συλλέγουμε και να μοιραζόμαστε, με επιλεγμένους συνεργάτες, πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας στον ιστότοπό μας, προκειμένου να εμφανίζουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος για τα προϊόντα μας σε άλλες σελίδες ή να βελτιώνουμε την ακρίβεια και τη συνάφεια των διαφημίσεών μας. Εάν αποφασίσετε να εξαιρεθείτε από την κοινοποίηση αυτή των δεδομένων, θα πρέπει να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο Κέντρο Προτιμήσεων και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, επιλέγοντας την "Κοινοποίηση ή πώληση προσωπικών δεδομένων". 

23.7 Αποχώρηση από στοχευμένες διαφημίσεις. Ορισμένη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπό μας για σκοπούς διαφήμισης βάσει ενδιαφέροντος μπορεί να θεωρηθεί "στοχευμένη διαφήμιση" ή "πώληση" ή "κοινοποίηση" προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με ορισμένους κρατικούς νόμους, όπως βάσει του CDPA. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας για τα cookies και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στους έμπιστους συνεργάτες μας για στοχευμένη διαφήμιση. Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε και να κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τέτοιου είδους στοχευμένη διαφήμιση κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Κέντρο Προτιμήσεων και να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας την "Κοινοποίηση ή πώληση προσωπικών δεδομένων".

23.8 Μην μοιράζεστε ή αποκαλύπτετε τις ευαίσθητες προσωπικές μου πληροφορίες.

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τον τρόπο αποκάλυψης ή κοινοποίησης των ευαίσθητων προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.getyourguide.com/contact/.

23.9 Ασκώντας τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Παρακαλείστε να παρέχετε αρκετές πληροφορίες και να περιγράψετε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σωστά στο αίτημά σας. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Εάν διαμένετε στην Καλιφόρνια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση εσείς ή ένα πρόσωπο εγγεγραμμένο στο μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών της Καλιφόρνιας, το οποίο εξουσιοδοτείτε να ενεργεί για λογαριασμό σας. 

Εάν διαμένετε στο Κονέκτικατ ή στο Κολοράντο, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει αίτηση εκ μέρους σας. 

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή για λογαριασμό του ανήλικου παιδιού σας.

24. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η τρέχουσα έκδοση της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι πάντα διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.getyourguide.com/privacy_policy

Κατάσταση στις 30 Ιανουαρίου 2022