Νομική ειδοποίηση

Υποδοχής ιστοσελίδας:

GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Βερολίνο
Γερμανία

Διαχείριση:

Tao Tao, Johannes Reck, Nils Chrestin

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επικοινωνία

Εγγραφή εταιρείας:

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 132059 B

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ:

DE276456081

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR). Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Το GetYourGuide δεν επιθυμεί ούτε υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.