Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Εκδοχή 09/22/2022


Οι παρόντες Γενικοί όροι και προϋποθέσεις ("ΓΟΠ του GYG"), μαζί με την Πολιτική απορρήτου (https://www.getyourguide.com/privacy_policy) διέπουν τη χρήση της πλατφόρμας online διαμεσολάβησης GetYourGuide ("Πλατφόρμα GYG"), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοτόπου (i) (http://www.getyourguide.de), (http://www.getyourguide.com) και ορισμένων άλλων ιστοτόπων που υποστηρίζονται από το GYG (συλλογικά ο "Ιστότοπος GYG"), καθώς και (ii) ορισμένων εφαρμογών για κινητά που δημοσιεύονται από το GetYourGuide ("Εφαρμογές GYG").

Η Πλατφόρμα GYG είναι διαθέσιμη σε χρήστες σε όλο τον κόσμο. Ορισμένα τμήματα των παρόντων ΓΟΠ του GYG θα ισχύουν για εσάς μόνο εάν κατοικείτε σε συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή.

Όλες οι χώρες (εκτός των ΗΠΑ): Εάν κατοικείτε οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για εσάς ισχύει το Παράρτημα Α.

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: Εάν κατοικείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των κτήσεων τους), για εσάς ισχύει το Παράρτημα B. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει μια υποχρεωτική, δεσμευτική ρήτρα ατομικής διαιτησίας, βάσει της οποίας συμφωνείτε να υποβάλλετε τις περισσότερες διαφορές που σχετίζονται με την Πλατφόρμα GYG, τις υπηρεσίες μας ή τους παρόντες ΓΟΠ του GYG σε δεσμευτική διαιτησία, αντί να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαιτησία μόνο ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Παράρτημα Β. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει, επίσης, πρόβλεψη για αμοιβαία παραίτηση από ομαδικές αγωγές ή δίκες με ενόρκους.

1. Σχετικά με εμάς
Εμείς, η GetYourGuide Deutschland GmbH, με έδρα στη διεύθυνση Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Βερολίνο, Γερμανία, έχοντας εγγραφεί στο τοπικό δικαστήριο του Charlottenburg με HRB 132059 B, ("GetYourGuide" ή "εμείς" ή "μας") είμαστε ο φορέας διαχείρισης της Πλατφόρμας GYG και φέρουμε την ανάλογη ευθύνη για αυτήν. Η πλατφόρμα μας είναι διαθέσιμη παγκοσμίως σε πολλές γλώσσες και είναι γρήγορη και εύχρηστη.
Διευθύνουμε την Πλατφόρμα GYG ως ενδιάμεση πλατφόρμα στην οποία προσφέρονται online περιηγήσεις και Δραστηριότητες ("Δραστηριότητα") από διάφορους τοπικούς παρόχους δραστηριοτήτων, όπως πάρκα ψυχαγωγίας, μουσεία, ξεναγούς και γραφεία οργάνωσης εκδρομών με σκάφος σε όλο τον κόσμο ("Προμηθευτές"). Οι Δραστηριότητες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ξεναγήσεις, μαθήματα μαγειρικής, περιηγήσεις σε αξιοθέατα με λεωφορείο, εκδρομές με σκάφος, εισιτήρια για αξιοθέατα και άλλες υπηρεσίες. Ενεργούμε ως εμπορικός αντιπρόσωπος των Προμηθευτών. Οι περιγραφές, οι φωτογραφίες και το λοιπό περιεχόμενο για κάθε Δραστηριότητα προέρχονται από τους αντίστοιχους Προμηθευτές. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα το εν λόγω περιεχόμενο.

2. Πεδίο εφαρμογής
2.1 Οι παρόντες ΓΟΠ του GYG ισχύουν για όλους τους επισκέπτες και χρήστες της Πλατφόρμας GYG και για όλο το περιεχόμενο στα προσφερόμενα λειτουργικά συστήματα (επί του παρόντος iOS, Android) ("Χρήστες"). Από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα GYG, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες ΓΟΠ του GYG. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε διαβάστε τα προσεκτικά κατά την πρώτη σας χρήση.
2.2 Είναι διαθέσιμοι online και ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες μας, εκτός εάν για συγκεκριμένες υπηρεσίες υπερισχύουν πιο συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα το καταστήσουμε σαφές την κατάλληλη στιγμή. Οποιοσδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις σας που έρχονται σε αντίθεση με ή αποκλίνουν από τους ΓΟΠ της GYG δεν θα ισχύουν εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά με αυτούς εγγράφως.
2.3 Η χρήση της πλατφόρμας GYG αφορά μόνο εσάς προσωπικά, δηλαδή δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση για επαγγελματικούς σκοπούς. Λέξη-κλειδί: Η μεταπώληση εισιτηρίων απαγορεύεται αυστηρά! Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση η οποία υπερβαίνει την προσωπική σας χρήση στο ιδιωτικό σας περιβάλλον ή/και εξυπηρετεί εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εκείνους που συνδέονται προσωπικά με εσάς ή/και με άλλα τρίτα μέρη και ιδίως η εμπορική μεταπώληση εισιτηρίων.

3. Τι κάνουμε
3.1 Μπορείτε να δείτε τις Δραστηριότητες στην Πλατφόρμα GYG. Η σύμβαση για την παροχή της Δραστηριότητας συνάπτεται αποκλειστικά και απευθείας ανάμεσα σε εσάς και τον Προμηθευτή ("Συμφωνία παροχής υπηρεσιών"). Όταν αγοράζετε μια Δραστηριότητα στην Πλατφόρμα GYG, δεν αγοράζετε τίποτα από εμάς, αλλά απευθείας από τον Προμηθευτή. Οι Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών συνάπτονται από εμάς εκ μέρους και για λογαριασμό των Προμηθευτών. Ενεργούμε ως εμπορικός αντιπρόσωπος των Προμηθευτών και έχουμε λάβει εντολή και εξουσιοδότηση από τους Προμηθευτές να πραγματοποιούμε συναλλαγές απευθείας μεταξύ των Προμηθευτών και των Χρηστών, π.χ. με εσάς και για λογαριασμό των Προμηθευτών, καθώς και για να εισπράττουμε πληρωμές από τους Χρήστες. Εμείς δεν προσφέρουμε δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, δεν είμαστε συμβαλλόμενοι σε καμία Συμφωνία παροχής υπηρεσιών. Δεν ενεργούμε ως διοργανωτής, ιδιοκτήτης, μεταπωλητής ή άλλος αντισυμβαλλόμενος με εσάς αναφορικά με τη Συμφωνία παροχής υπηρεσιών. Λαμβάνουμε προμήθεια από τον Προμηθευτή για τη διαμεσολάβηση σχετικά με τη Συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

3.2 Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των Δραστηριοτήτων με βάση διάφορες παραμέτρους. Ο οδηγός ανακάλυψης θα σας δείξει Δραστηριότητες που ταιριάζουν με τα κριτήριά σας και προσφέρονται από έναν συγκεκριμένο Προμηθευτή. Εάν περισσότεροι από ένας Προμηθευτές είναι σε θέση να προσφέρουν μια Δραστηριότητα που ταιριάζει με τα κριτήρια που έχουν εισαχθεί στον οδηγό εντοπισμού, οι ισχύουσες Δραστηριότητες θα εμφανίζονται με σειρά με βάση τους παράγοντες όπως η δημοτικότητα, η ποικιλομορφία, η διαθεσιμότητα, το ποσοστό ακύρωσης, η βαθμολογία, η απόδοση με την πάροδο του χρόνου, και το ποσό των εσόδων που παράγονται.
3.3 Για μια γρήγορη και ομαλή διαδικασία, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις σχετικά με την κράτησή σας στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών GetYourGuide. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να βρείτε διάφορες φόρμες στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας ⎸GetYourGuide, καθώς και να επικοινωνήσετε με τη γραμμή βοήθειας που διαθέτουμε. Ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, υποστηρίζουμε τους Προμηθευτές σε αυτήν τη διαδικασία. Συνήθως απαντάμε εντός 24 ωρών ή το αργότερο εντός 48 ωρών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους Προμηθευτές. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας του εκάστοτε προμηθευτή θα τα βρείτε στο κουπόνι/ εισιτήριό σας.
3.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να εξαρτήσουμε τη χρήση της Πλατφόρμας GYG, επιμέρους λειτουργιών της Πλατφόρμας GYG ή την έκταση στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιμέρους λειτουργίες, από ορισμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η συμπεριφορά πληρωμής του Χρήστη (π.χ. σε περίπτωση προηγούμενων κρατήσεων) ή η προσκόμιση ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης, αγοράς, πληρωμής ή ιδιοκτησίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την κράτησή σας για Δραστηριότητες ή να ακυρώσουμε Δραστηριότητες για τις οποίες έχετε κάνει κράτηση, σε περίπτωση υποψίας απάτης, παράβασης αυτών των ΓΟΠ της GYG ή παράβασης υποχρεώσεων βάσει της Συμφωνίας Υπηρεσιών, οι οποίες γίνονται γνωστές στο GetYourGuide.
3.5 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βελτιώσουμε, να επεκτείνουμε (update/upgrade) ή να διαθέσετε το περιεχόμενο, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας GYG. Μπορούμε να διακόψουμε τις υπηρεσίες και τις ενέργειές μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα συνέχισης. Ωστόσο, εάν έχετε ήδη συνάψει Συμφωνία παροχής υπηρεσιών με κάποιον Προμηθευτή, ισχύει για εσάς η Ενότητα 15, δηλαδή η Συμφωνία παροχής υπηρεσιών.

4. Εγγραφή και λογαριασμός GYG
4.1 Παρόλο που δεν απαιτείται εγγραφή για πρόσβαση στην πλατφόρμα GYG, πρέπει να εγγραφείτε σε εμάς για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες, για παράδειγμα, " Λίστα επιθυμιών " .
4.2 Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό («Λογαριασμός GYG " ), πρέπει να εισαγάγετε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση email σας στη φόρμα εγγραφής στην πλατφόρμα GYG και μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χωρίς κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιώντας την επιλογή δημιουργίας λογαριασμού χωρίς κωδικό πρόσβασης με σύνδεσμο επαλήθευσης μέσω email. Πρέπει να κρατήσετε μυστικά αυτά τα δεδομένα, ώστε να μην έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας κανένα τρίτο μέρος. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Επιβεβαίωση email", θα λάβετε ως επιβεβαίωση ένα email καλωσορίσματος από το GetYourGuide. Ο λογαριασμός σας στο GYG έχει πλέον δημιουργηθεί.

4.3 Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έναν λογαριασμό GYG για εσάς. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε τον λογαριασμό σε κανέναν άλλο.

5. Εφαρμογές GYG

5.1 Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, διά του παρόντος σας παραχωρούμε μια μη αποκλειστική, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, περιορισμένη άδεια λήψης, εγκατάστασης και χρήσης των Εφαρμογών GYG στην κινητή συσκευή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η από μέρους σας εγκατάσταση και χρήση των Εφαρμογών GYG πραγματοποιείται αποκλειστικά (i) για προσωπική σας χρήση και για μη εμπορικούς σκοπούς και (ii) σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να μεταβιβάσετε, να εκμισθώσετε, να δανείσετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να αναδιανείμετε ή να παραχωρήσετε υποάδειες για τις Εφαρμογές GYG και, εάν πουλήσετε την κινητή συσκευή σας σε τρίτο μέρος, πρέπει να αφαιρέσετε τις Εφαρμογές GYG από την κινητή συσκευή πριν από τη συγκεκριμένη πώληση. Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική, η αποσυναρμολόγηση, η απόπειρα εξαγωγής του πηγαίου κώδικα των Εφαρμογών GYG ή οποιουδήποτε μέρους τους, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός απαγορεύεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά σε εσάς δυνάμει του παρόντος διατηρούνται από εμάς και τους δικαιοπαρόχους μας.

5.2 Το GetYourGuide μπορεί περιστασιακά, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αναπτύσσει και να παρέχει ενημερώσεις για τις Εφαρμογές GYG, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις, διορθώσεις σφαλμάτων, ενημερώσεις κώδικα, άλλες διορθώσεις σφαλμάτων ή/και νέες δυνατότητες (συλλογικά, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τεκμηρίωσης, "Ενημερώσεις"). Οι Ενημερώσεις ενδέχεται, επίσης, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν στο σύνολό τους ορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες. Συμφωνείτε ότι το GetYourGuide δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε Ενημερώσεις ή να συνεχίσει να παρέχει ή να ενεργοποιεί οποιεσδήποτε συγκεκριμένες δυνατότητες ή λειτουργίες. Με βάση τις ρυθμίσεις της Κινητής συσκευής σας, όταν η Κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο:

  • οι Εφαρμογές GYG θα κατεβάζουν και θα εγκαθιστούν αυτόματα όλες τις διαθέσιμες Ενημερώσεις ή

  • ενδέχεται να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή να σας ζητείται να κατεβάζετε και να εγκαθιστάτε τις διαθέσιμες Ενημερώσεις.

Θα πρέπει να κατεβάζετε και να εγκαθιστάτε άμεσα όλες τις Ενημερώσεις. Επίσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Εφαρμογές GYG ή τμήματα αυτών ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε περίπτωση που δεν το πράξετε.

Συμφωνείτε, επιπλέον, ότι όλες οι Ενημερώσεις θα θεωρούνται μέρος των Εφαρμογών GYG και θα υπόκεινται σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρόντων ΓΟΠ του GYG.

5.3 Αναγνωρίζετε ότι όταν κατεβάζετε, εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές GYG, το GetYourGuide μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόματα μέσα (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, cookie, SDK και ιστοφάρων), για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή σας και την από μέρους σας χρήση των Εφαρμογών GYG. Ενδέχεται, επίσης, να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας ως προϋπόθεση για τη λήψη, την εγκατάσταση ή τη χρήση των Εφαρμογών GYG ή ορισμένων δυνατοτήτων ή λειτουργιών τους. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των Εφαρμογών GYG ή σε σχέση με αυτές, υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου μας. Μπορείτε να ελέγξετε ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων, επιλέγοντας να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή σας ζητηθεί από την Εφαρμογή GYG.

6. Σύναψη σύμβασης με το GetYourGuide- User Agreement
6.1 Το αντικείμενο της σύμβασης με εμάς ως συμβαλλόμενο μέρος, είναι η δωρεάν χρήση της πλατφόρμας GYG («Σύμβαση χρήστη»).
6.2 Η συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και εμάς τίθεται σε ισχύ μόλις χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα GYG (η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση της εφαρμογής GYG). Ο αποκλεισμός, ο τερματισμός ή η διαγραφή του Λογαριασμού σας στο GYG μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών του GetYourGuide, τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο πεδίο "Διαγραφή λογαριασμού". Τα στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να τα βρείτε στο  Επικοινωνία ⎸GetYourGuide .
6.3 Το GetYourGuide μπορεί να καταγγείλει μονομερώς το Συμφωνητικό χρήστη, τον Λογαριασμό GYG ή την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα GYG ανά πάσα στιγμή, με περίοδο ειδοποίησης μιας εβδομάδας. Ωστόσο, η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ μόνο αφού εκτελεστούν ή ακυρωθούν τυχόν ήδη συναφθείσες Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών. Δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας όταν συντρέχει σοβαρός λόγος.

7. Εξυπηρέτηση πελατών / Αντιστοίχιση καλύτερης τιμής από το GetYourGuide
7.1 Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στη διεύθυνση Επικοινωνήστε μαζί μας ⎸GetYourGuide , είμαστε διαθέσιμοι μέσω τηλεφώνου, συνομιλίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
.7.2 Εάν βρείτε τη δραστηριότητα για την οποία κάνατε κράτηση μέσω της Πλατφόρμας GYG (i) με τις ίδιες προϋποθέσεις (ημερομηνία, πόλη, αριθμός ατόμων), (ii) με τις ίδιες υπηρεσίες, (iii) σε χαμηλότερη τιμή στο Διαδίκτυο, (iv) με δυνατότητα κράτησης στον ίδιο Προμηθευτή και μας το αποδείξετε, θα σας καταβάλουμε τη διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης τιμής που κλείσατε μέσω του GetYourGuide και της χαμηλότερης τιμής που βρήκατε και είναι διαθέσιμη από εσάς στο Διαδίκτυο. Οι προσφορές που αποτελούν μέρος προγραμμάτων εμπιστοσύνης ή αφοσίωσης εξαιρούνται από την καλύτερη αντιστοίχιση τιμών.
7.3 Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την προσφορά καλύτερης αντιστοίχισης τιμών, πρέπει να μας στείλετε τον σύνδεσμο (and/or στιγμιότυπο οθόνης της εναλλακτικής προσφοράς) κατόπιν αιτήματος. Στη συνέχεια, θα το ελέγξουμε και αν η τιμή είναι πραγματικά χαμηλότερη, θα καταβάλουμε τη διαφορά, οπότε αυτή η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει μέσω κουπονιού.
7.4 Όλες οι ειδικές προσφορές και εκπτώσεις επισημαίνονται ως τέτοιες.

8. Πληρωμή στο GetYourGuide
8.1 Για τη Δραστηριότητα ισχύει η τιμή που προσφέρεται στην Πλατφόρμα GYG ("Δημοσιευμένη τιμή"). Το ποσό που πληρώνετε για μια Δραστηριότητα ("Τιμή κράτησης") είναι η Δημοσιευμένη τιμή μείον οποιαδήποτε ισχύουσα έκπτωση. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, η Τιμή κράτησης για τη Δραστηριότητα καταβάλλεται αμέσως μετά την κράτηση.

8.2 Για επιλεγμένες Δραστηριότητες ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα "Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα". Αυτό είναι εφικτό μόνο με πιστωτική κάρτα που ισχύει τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία της επιλεγμένης Δραστηριότητας. Για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, θα χρεώσουμε την πιστωτική σας κάρτα με 0 ευρώ όταν ολοκληρώσετε την κράτησή σας. Θα χρεώσουμε την Τιμή κράτησης 72 ώρες πριν από την έναρξη της Δραστηριότητας. Εάν η χρέωση της πιστωτικής κάρτας αποτύχει, έχετε 47 ώρες για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή με μη αυτόματο τρόπο. Εάν αυτό δεν συμβεί και η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί, η Δραστηριότητα για την οποία κάνατε κράτηση θα ακυρωθεί αυτόματα.

8.3 Το GetYourGuide δικαιούται να λαμβάνει τα τιμολογημένα ποσά στο όνομα και εκ μέρους του Προμηθευτή (ως εμπορικός αντιπρόσωπος), εκτός εάν αναφέρεται άλλως ρητά στο τιμολόγιο του Προμηθευτή. Με την επιτυχή πληρωμή προς το GetYourGuide, οι υποχρεώσεις πληρωμής προς τον Προμηθευτή εκπληρώνονται με εξοφλητική ισχύ. Εάν οι απαιτήσεις πρέπει να καταβληθούν σε νόμισμα διαφορετικό από το τοπικό σας νόμισμα (απαίτηση σε ξένο νόμισμα), το GetYourGuide μπορεί (ως εμπορικός αντιπρόσωπος) να εισπράξει την πληρωμή στο τοπικό σας νόμισμα και να μετατρέψει την απαίτηση σε ξένο νόμισμα στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης. Για τα ιδιαίτερα ευμετάβλητα νομίσματα, ενδέχεται να χρεώνουμε μια εύλογη προμήθεια συναλλάγματος.

8.4 Είμαστε η επαφή σας αναφορικά με τη Συμφωνία παροχής υπηρεσιών και την πληρωμή ως εκ τούτου ως εμπορικός αντιπρόσωπος του Προμηθευτή. Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων της Τιμής κράτησης εκτός της πολιτικής ακύρωσης που εφαρμόζουμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε με τον Προμηθευτή και ο Προμηθευτής θα αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εάν θα ικανοποιήσει το αίτημα της επιστροφής χρημάτων. Μια επιστροφή χρημάτων που χορηγείται από τον Προμηθευτή μπορεί να διεκπεραιωθεί από τον Προμηθευτή μέσω εμάς.
8.5 Πρέπει να παρέχετε τα στοιχεία πληρωμής με ειλικρίνεια και να τα ενημερώνετε αμέσως σε περίπτωση αλλαγών. Τα μέσα πληρωμής που επιτρέπονται για τη Δραστηριότητα θα σας εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της παραγγελίας. Θα ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να χρεώσει πρόσθετες προμήθειες. Υποχρεούστε να μας επιβεβαιώσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε ή ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο πληρωμής της επιλογής σας.

8.6 Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα πληρώνετε την Τιμή κράτησης στο GetYourGuide, ή απευθείας στον Προμηθευτή, αλλά σε μια άλλη εταιρεία που έχουμε ορίσει να διεκπεραιώνει την πληρωμή ως δευτερεύων αντιπρόσωπος. Για παράδειγμα, εάν κατοικείτε στις ΗΠΑ ή χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα που έχει εκδοθεί στις ΗΠΑ για πληρωμή, η διεκπεραίωση της πληρωμής θα γίνει από την GetYourGuide Operations Inc, η οποία είναι μία από τις θυγατρικές μας. Οι πληρωμές αυτές υπόκεινται στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται απευθείας σε εμάς, οπότε για εσάς δεν αλλάζει τίποτα. Θα έχετε, επίσης, εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την πληρωμή, πραγματοποιώντας επιτυχή πληρωμή προς τον δευτερεύοντα αντιπρόσωπο με εξοφλητική ισχύ έναντι του Προμηθευτή. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πληρωμή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας ⎸GetYourGuide.

8.7 Με την εξουσιοδότηση πληρωμής, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των στοιχείων πληρωμής σας σχετικά με την είσπραξη πληρωμής για τον Προμηθευτή. Διατηρούμε το δικαίωμα να εξαρτήσουμε τη χρήση της λειτουργίας πληρωμής ή μεμονωμένων μεθόδων πληρωμής στην Πλατφόρμα GYG από τον έλεγχο της απαιτούμενης πιστοληπτικής ικανότητας.

9. Αλλαγές και ακυρώσεις
9.1 Μπορείτε να ακυρώσετε τις Συμφωνίες Υπηρεσιών μόνο σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης όπως αναφέρονται στο Τ Προμηθευτής & Cs, την περιγραφή της Δραστηριότητας στην πλατφόρμα GYG ή στο voucher/ticket που εκδόθηκε για τη Δραστηριότητα.
9.2 Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, πρέπει να κάνετε αλλαγές (π.χ. επαναπρογραμματισμό της ημερομηνίας Δραστηριότητας ή αλλαγές στους συμμετέχοντες) και ακυρώσεις μέσω της Πλατφόρμας GYG, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ακύρωση ή αλλαγές μπορούν να γίνουν μέσω της φόρμας που διατίθεται στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας ⎸GetYourGuide. Η αλλαγή ή η ακύρωση πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως. Το τι σημαίνει "εγκαίρως" εξαρτάται από κάθε μεμονωμένη περίπτωση (π.χ. εντός της ισχύουσας περιόδου ακύρωσης) και μπορεί να υπόκειται στη διαθεσιμότητα της Δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις στη σελίδα Δραστηριότητας ή στους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προμηθευτή. Ο καθοριστικός παράγοντας για την έγκαιρη ακύρωση είναι η έγκαιρη λήψη της ειδοποίησης από το GetYourGuide. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, θα εκδώσουμε μια επιβεβαίωση ακύρωσης/αλλαγής εκ μέρους του Προμηθευτή. Αυτό θα χρησιμεύσει ως απόδειξη της ακύρωσης/αλλαγής και, ως εκ τούτου, πρέπει να φυλάσσεται.
9.3 Μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές ή ακυρώσεις εκ μέρους του Προμηθευτή, ιδίως εάν πρόκειται για σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω του αριθμού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει και με την αποστολή αλλαγών στη διεύθυνση email σας.

9.4 Εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές προϋποθέσεις ακύρωσης που καθορίζονται στην περιγραφή της Δραστηριότητας στην Πλατφόρμα GYG, στους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προμηθευτή ή στο κουπόνι/εισιτήριο της Δραστηριότητας, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις ακύρωσης:
α) Για ακυρώσεις πάνω από 24 ώρες πριν από την έναρξη της Δραστηριότητας: πλήρης επιστροφή χρημάτων της Τιμής κράτησης και
β) Για ακυρώσεις 24 ή λιγότερες ώρες πριν από την έναρξη της Δραστηριότητας ή σε περίπτωση μη εμφάνισης: δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

10. Κριτικές και άλλο περιεχόμενο χρήστη
10.1 Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να βλέπετε κριτικές και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από άλλους χρήστες στην Πλατφόρμα GYG. Οι κριτικές αντικατοπτρίζουν την προσωπική άποψη του εκάστοτε χρήστη από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και, επομένως, διαμορφώνονται από προσωπικές ιδέες και προσδοκίες. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Δραστηριότητα μπορεί να έχει αλλάξει από τη δημοσίευση της κριτικής ή άλλου περιεχομένου. Ο αριθμός των αξιολογήσεων και των αξιολογήσεων που δίνονται θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη, καθώς μια μεμονωμένη γνώμη είναι συχνά λιγότερο σημαντική από τη σύνοψη ενός μεγάλου αριθμού γνωμών.
10.2 Μπορείτε να επηρεάσετε προσωπικά το περιεχόμενο της πλατφόρμας GYG γράφοντας κριτικές για Δραστηριότητες που έχετε αγοράσει ή δημοσιεύοντας φωτογραφίες (μαζί, " Περιεχόμενο χρήστη " ). Φέρετε την πλήρη ευθύνη για το Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη στην Πλατφόρμα GYG, το οποίο: (i) είναι αναληθές ή παραπλανητικό, (ii) διαφημίζει προϊόντα, υπηρεσίες ή εταιρείες απροκάλυπτα ή συγκεκαλυμμένα, (iii) δημιουργείται έναντι αμοιβής από τρίτο μέρος, (iv) δημιουργείται από τον Προμηθευτή που παρέχει τη Δραστηριότητα ή υπό την καθοδήγηση αυτού, (v) παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία, το απόρρητο ή άλλα δικαιώματα τρίτου μέρους ή (vi) περιέχει συνδέσμους ή παρόμοιες πληροφορίες/αναφορές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων τρίτου μέρους.

10.3 Υποχρεούστε να διασφαλίσετε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης εικόνων πριν από τη μεταφόρτωση του Περιεχομένου χρήστη. Ειδικότερα, εικόνες ή φωτογραφίες στις οποίες μπορούμε να δούμε άλλα άτομα μπορούν να μεταφορτωθούν στην Πλατφόρμα GYG μόνο εάν τα άτομα αυτά έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς, θα χρειαστείτε και τη συγκατάθεση του εν λόγω προσώπου.

10.4 Η δημόσια προσβασιμότητα του Περιεχομένου χρήστη δεν πρέπει να παραβιάζει νομικές διατάξεις, τα χρηστά ήθη ή/και τα δικαιώματα τρίτων μερών. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να μεταφορτώσετε ή/και να καταστήσετε δημόσια προσβάσιμο οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη με απεικονίσεις βίας, πορνογραφία, διακρίσεις, προσβολές, ρατσισμό, δυσφήμιση ή άλλο παράνομο περιεχόμενο ή απεικονίσεις.

10.5 Διατηρείτε την κυριότητα οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη δημιουργείτε. Παραχωρείτε στο GetYourGuide μια μη αποκλειστική, με δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης (μέσω ενός ή περισσότερων επιπέδων), παγκόσμια, πλήρως εξοφλημένη και χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης άδεια χρήσης, σε όλα τα μέσα που είναι γνωστά τώρα ή θα ανακαλυφθούν ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον, για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, τροποποίηση, εκτέλεση, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, μετάδοση και διανομή του Περιεχομένου χρήστη, μεταξύ των οποίων (i) στην Πλατφόρμα GetYourGuide ή μέσω αυτής (ii) στους συνεργάτες του GetYourGuide ή μέσω αυτών και (iii) σε online και offline υλικό μάρκετινγκ.

10.6 Μπορούμε να αφαιρέσουμε το Περιεχόμενο χρήστη όπως απαιτείται και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Για παράδειγμα, το GetYourGuide μπορεί να αφαιρέσει το Περιεχόμενο χρήστη εάν, κατά τη γνώμη μας, παραβιάζει τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τις Ενότητες 9.2-9.4. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε αντίγραφα του Περιεχομένου χρήστη ή να παρέχουμε τα εν λόγω αντίγραφα.

10.7 Το GetYourGuide, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι δευτερεύοντες αντιπρόσωποι και οι συνεργάτες (διανομής) τους μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις και άλλες πληροφορίες δίπλα στο Περιεχόμενο χρήστη ή μαζί με αυτό στην Πλατφόρμα GYG, καθώς και σε άλλα μέσα. Δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση για τις συγκεκριμένες διαφημίσεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές στον τύπο και στο εύρος αυτών των διαφημιστικών ενεργειών και δεν πρόκειται να σας ειδοποιήσουμε για τις εν λόγω αλλαγές.

11. Προστασία δεδομένων
11.1 Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Πλατφόρμας GYG υποβάλλονται σε επεξεργασία από το GetYourGuide στο πλαίσιο του ρόλου του ως υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου. Το GetYourGuide κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στους Προμηθευτές στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της Συμφωνίας παροχής υπηρεσιών ανάμεσα σε εσάς και τον Προμηθευτή ή όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση και για άλλους σκοπούς που επιτρέπονται βάσει της νομοθεσίας. Οι προμηθευτές είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

11.2 Στην Πολιτική απορρήτου θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας σχετικά με την προστασία δεδομένων.

12. Αποζημίωση
12.1 Θα μας αποζημιώσετε πλήρως για όλες τις ζημιές, τα έξοδα και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων εξόδων νομικής άμυνας) που προκύπτουν από εμάς, τους αντιπροσώπους ή τους συνεργάτες μας ως αποτέλεσμα:
12.1.1 εσκεμμένης ή εξ αμελείας παραποίησης, πράξης σας, ή παράλειψη σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας GYG από εσάς·
12.1.2 η εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη συμμόρφωσή σας με τους ΓΟΠ της GYG. ή
12.1.3 αξιώσεις που προβάλλονται από τρίτα μέρη που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Πλατφόρμας GYG που παραβιάζουν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας αυτούς τους ΓΟΠ της GYG.
13. Ανάθεση
Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας ή/και τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων ΓΟΠ του GYG, εκτός από τυχόν αγωγή αποζημίωσης.

14. Ρήτρα ακυρωσιμότητας
Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των παρόντων ΓΟΠ του GYG είναι ή καταστούν άκυρες ή ανίσχυρες εν όλω ή εν μέρει, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων. Οι θεσμοθετημένοι κανόνες δικαίου θα αντικαταστήσουν τις διατάξεις των παρόντων ΓΟΠ του GYG που δεν περιλαμβάνονται ή είναι άκυρες. Εάν οι εν λόγω θεσμοθετημένοι κανόνες δικαίου δεν είναι διαθέσιμοι στην εκάστοτε περίπτωση ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε απαράδεκτο αποτέλεσμα, τα μέρη θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την αντικατάσταση της μη συμπεριληφθείσας ή άκυρης διάταξης με έγκυρη διάταξη η οποία θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τον οικονομικό σκοπό της άκυρης διάταξης.

15. Προμηθευτής - Συμφωνία παροχής υπηρεσιών

15.1 Σύναψη σύμβασης με τον Προμηθευτή
15.1.1 Εάν επιλέξετε και αγοράσετε μια Δραστηριότητα στην Πλατφόρμα GYG, συνάπτετε σύμβαση απευθείας με τον Προμηθευτή. Κατά τη σύναψη της σύμβασης, ενεργούμε ως εμπορικός αντιπρόσωπος του Προμηθευτή.

15.1.2 Μετά τον έλεγχο της διαθεσιμότητας της Δραστηριότητας, προσθέστε την αντίστοιχη Δραστηριότητα στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι". Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί " Ολοκλήρωση αγοράς " , θα σας ζητηθούν περαιτέρω υποχρεωτικές πληροφορίες, ιδίως ο τρόπος πληρωμής, ο οποίος πρέπει να συμπληρωθεί.
15.1.3 Κάνοντας κλικ στο κουμπί " Πλήρωσε τώρα " στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας, υποβάλλετε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη Συμφωνίας Υπηρεσιών με τον Προμηθευτή που θα παρέχει τη Δραστηριότητα. Δεσμεύεστε από την προσφορά για δύο εργάσιμες ημέρες. Αφού ληφθεί η προσφορά, θα σας στείλουμε μια αυτόματη επιβεβαίωση παραγγελίας εκ μέρους του Προμηθευτή. Αυτή η επιβεβαίωση παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της προσφοράς.
15.1.4 Οι Προμηθευτές μπορούν να παρέχουν τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις στις αντίστοιχες καταχωρίσεις τους στην Πλατφόρμα GYG ( " Προμηθευτής Τ & Cs " ). Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προμηθευτή, επειδή ενδέχεται να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για εσάς, π.χ. σχετικά με τις προϋποθέσεις ή τις επιλογές ακύρωσης. Κανένα σημείο των Όρων και των Προϋποθέσεων του Προμηθευτή δεν θα επηρεάσει τη σχέση σας με εμάς ή τα νόμιμα δικαιώματά μας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ μιας διάταξης του Προμηθευτή Τ & Cs και μια διάταξη στην Ενότητα 9 του ΓΟΠ της GYG, η διάταξη που είναι πιο ωφέλιμη για εσάς θα διέπει τη σχέση μεταξύ εσάς και του Προμηθευτή.
15.1.5 Αποδεχόμαστε την προσφορά στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή μόλις λάβετε μια επιβεβαίωση κράτησης που εκδόθηκε στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή και, εάν ισχύει, έχετε πρόσβαση σε κουπόνι ή εισιτήριο (είτε σε κινητό κουπόνι ή ένα PDF με δυνατότητα λήψης voucher/ticket) και επιβεβαίωση πληρωμής. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε προσφορές σύμβασης κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

15.1.6 Η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τον Προμηθευτή δεν καθορίζεται σε ξεχωριστό κείμενο σύμβασης. Το περιεχόμενο της σύμβασης προκύπτει από το προϊόν παραγγελίας (δηλαδή την περιγραφή της Δραστηριότητας που επιλέξατε), τις ισχύουσες διατάξεις στην Ενότητα 15 των παρόντων ΓΟΠ του GYG και, κατά περίπτωση, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προμηθευτή.

15.1.7 Πρέπει να ελέγξετε αμέσως την επιβεβαίωση της παραγγελίας, για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα έχουν εισαχθεί σωστά
.15.2 Τιμές

15.2.1 Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναγραφόμενες Δημοσιευμένες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των φόρων και των τελών.Ωστόσο, είναι πιθανό να ισχύουν πρόσθετοι φόροι ή τέλη σε τοπικό επίπεδο.Εάν επιβάλλονται τοπικά πρόσθετοι φόροι ή τέλη, αυτό θα γνωστοποιείται στην περιγραφή της Δραστηριότητας.
15.2.2 Οι Ανακοινωμένες Τιμές που ορίζονται από τους Προμηθευτές ενδέχεται να υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, για παράδειγμα, όσον αφορά τις ακυρώσεις και την επιστροφή των πληρωμών. Πρέπει να ελέγχετε ανεξάρτητα πριν από την κράτηση εάν από τον εκάστοτε Προμηθευτή προβλέπονται αποκλίνουσες προϋποθέσεις.

15.3 Παροχή της δραστηριότητας
15.3.1 Πρέπει να προσέρχεστε εγκαίρως στο σημείο συνάντησης που υποδεικνύει ο Προμηθευτής. Λάβετε, επίσης, υπόψη τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του Προμηθευτή. Εάν ταξιδεύετε προς τη Δραστηριότητα από το εξωτερικό, φέρετε την ευθύνη για τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, βίζα κ.λπ.) και για τη συμμόρφωση με τις υγειονομικές ή άλλες απαιτήσεις.
15.3.2 Η τιμή κράτησης δεν περιλαμβάνει ασφάλιση οποιουδήποτε τύπου. Φέρετε την ευθύνη για την απόκτηση επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης. Συνιστούμε να αποκτήσετε ταξιδιωτική ασφάλιση, ειδικά εάν κάνετε κράτηση για Δραστηριότητα που περιλαμβάνει υπαίθριες ή υψηλού κινδύνου δραστηριότητες.Δεν πραγματοποιούμε περιηγήσεις, δεν απασχολούμε οδηγούς και δεν θέτουμε πρότυπα ασφαλείας για τις Δραστηριότητες.

15.3.3 Οι Προμηθευτές είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι και όχι αντιπρόσωποι ή υπάλληλοι του GetYourGuide. Δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις, τα λάθη, τις παραλείψεις, τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις, τις παραβάσεις, την αμέλεια ή την κακή συμπεριφορά οποιουδήποτε Προμηθευτή ή για τυχόν σωματικό τραυματισμό, θάνατο, υλικές ζημιές ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν εξ αυτών ή απορρέουν με άλλον τρόπο από οποιαδήποτε κράτηση ή Δραστηριότητα.
15.3.4 Για τον υπολογισμό του χρόνου και της προθεσμίας, η ζώνη ώρας του Προμηθευτή είναι καθοριστική.

15.4 Περαιτέρω δικαιώματα του Προμηθευτή

15.4.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να ακυρώσει τη Δραστηριότητα κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία χωρίς να τηρηθεί περίοδος ακύρωσης, σε περίπτωση που καιρικές συνθήκες, επίσημα μέτρα, απεργίες ή άλλες εξωτερικές περιστάσεις που είναι απρόβλεπτες ή μπορούν να αποτραπούν μόνο με δυσανάλογες προσπάθειες εκ μέρους του Προμηθευτή και βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Προμηθευτή (ιδίως γεγονότα ανωτέρας βίας) καθιστούν αδύνατη ή εμποδίζουν σημαντικά ή θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση της Δραστηριότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επιστραφούν τα χρήματα της Τιμής κράτησης που καταβλήθηκαν για την ακυρωθείσα Δραστηριότητα. Μπορείτε να απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα πρόσθετης αποζημίωσης απευθείας στον Προμηθευτή σύμφωνα με την ενότητα 15.3.3.

15.4.2 Ο Προμηθευτής μπορεί να σας αποκλείσει από μια Δραστηριότητα, εάν (i) δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής που προσδιορίζονται στην Πλατφόρμα GYG, (ii) θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας ή άλλους μέσω της συμμετοχής σας ή (iii) διαταράξετε την υλοποίηση της Δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα επιστραφούν τα χρήματα της Τιμής κράτησης που καταβλήθηκαν για τη Δραστηριότητα.

15.4.3 Ο Προμηθευτής μπορεί να προβεί σε επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα της Δραστηριότητας ανά πάσα στιγμή, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω περιστάσεων που προκύπτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στις άνευ σημασίας αλλαγές του προγράμματος περιλαμβάνεται, επίσης, η αλλαγή του σημείου έναρξης/συνάντησης για τη Δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης μπορεί να φτάσει στο νέο σημείο συνάντησης από το αρχικά συμφωνημένο σημείο συνάντησης με τα πόδια ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εντός 15 λεπτών. Αλλαγή του σημείου έναρξης/συνάντησης είναι δυνατή έως και 24 ώρες πριν από την έναρξη της Δραστηριότητας για την οποία έχει γίνει κράτηση και θα σας γνωστοποιηθεί μέσω email ή θα εμφανιστεί μέσω της Πλατφόρμας GYG.

16. Τελικές διατάξεις
16.1 Για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης και της άσκησης των δικαιωμάτων που μας αναλογούν σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ του GYG, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε άλλες εταιρείες του GetYourGuide και τρίτα μέρη ως πληρεξούσιους αντιπροσώπους.

16.2 Ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να προσαρμόσουμε τους παρόντες ΓΟΠ του GYG στο μέλλον, π.χ. για να λάβουμε υπόψη αλλαγές στη νομοθεσία, αλλαγές στην αγορά ή ρυθμιστικά κενά. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε σχετικά εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο. Εάν εναντιωθείτε, είναι δυνατός ο τερματισμός του Λογαριασμού σας στο GYG ή της πρόσβασής σας στην Πλατφόρμα GYG, από εμάς ή εσάς, με άμεση ισχύ.

16.3 Όλες οι ειδοποιήσεις και άλλες δηλώσεις που διαβιβάζονται στο πλαίσιο των παρόντων ΓΟΠ του GYG πρέπει να πραγματοποιούνται γραπτώς (π.χ. με email).

16.4 Οι διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων δεν εφαρμόζονται στους παρόντες ΓΟΠ του GYG ή σε οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτούς.

16.5 Η σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς καταρτίζεται και συνάπτεται στο Βερολίνο της Γερμανίας.

16.6 Στους παρόντες ΓΟΠ του GYG, (i) η λέξη "συμπεριλαμβανομένων" σημαίνει "συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά", (ii) οι γενικές λέξεις δεν έχουν περιοριστικό νόημα λόγω του γεγονότος ότι πριν από αυτές βρίσκονται λέξεις που υποδηλώνουν μια συγκεκριμένη κατηγορία ενεργειών, θεμάτων ή πραγμάτων και (iii) οι λέξεις που υποδηλώνουν τον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό αριθμό και το αντίστροφο. Οι λεζάντες και οι επικεφαλίδες των ενοτήτων που υπάρχουν στους παρόντες ΓΟΠ του GYG χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία των ΓΟΠ του GYG.

Παράρτημα Α

Ρήτρες που ισχύουν για τους κατοίκους όλων των χωρών (εκτός από τους κατοίκους των ΗΠΑ)
A1 Πεδίο εφαρμογής.Οι παρόντες ΓΟΠ του GYG απευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτές κατά την έννοια του §13 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας).

A2 Ευθύνη.

Α2.1 Εκτός από όσα ορίζονται στην Ενότητα Α2.2, η μέγιστη ευθύνη μας που προκύπτει από ή σε σχέση με την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς περιορίζεται στην τυπικά προβλέψιμη απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την εξ αμελείας παράβαση μιας θεμελιώδους συμβατικής υποχρέωσης. "Θεμελιώδης συμβατική υποχρέωση" σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ του GYG είναι μια υποχρέωση, η εκπλήρωση της οποίας είναι ουσιώδης για την ορθή εκτέλεση των παρόντων ΓΟΠ του GYG και η παράβαση της οποίας θέτει σε κίνδυνο τον σκοπό των παρόντων ΓΟΠ του GYG και την εκτέλεσή τους στην οποία εσείς ως χρήστης μπορείτε να βασίζεστε τακτικά. Η απώλεια ή η ζημία είναι συνήθως προβλέψιμη, εάν ήταν συνήθως προβλέψιμη κατά τον χρόνο αποδοχής των παρόντων ΓΟΠ του GYG. Αποκλείουμε την ευθύνη μας και την ευθύνη των πληρεξουσίων αντιπροσώπων για ζημιές που προκαλούνται από την εξ αμελείας παράβαση μιας μη ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης.

A2.2 Κανένα σημείο των παρόντων ΓΟΠ του GYG δεν αποκλείει ή περιορίζει τη δική μας ευθύνη μας ή την ευθύνη των αντιπροσώπων ή υπαλλήλων μας για βαριά αμέλεια, εκούσιο τραυματισμό, θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή απάτη. Ομοίως, δεν θίγονται τυχόν περαιτέρω υποχρεωτικά νόμιμα δικαιώματα ως καταναλωτής.
Α2.3 Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν εάν με δόλο αποκρύπτουμε μια κατάσταση ως προς το πρότυπο της Πλατφόρμας GYG ή εάν πρέπει να εγγυηθούμε για μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν αξιώσεις του Χρήστη βάσει του Νόμου περί ευθύνης προϊόντων.

A2.4 Καμία ευθύνη δεν υφίσταται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: βλάβης ηλεκτρονικού ή μηχανικού εξοπλισμού ή επικοινωνιών, πράξεων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσίας και υπερβολικής ή καταχρηστικής χρήσης της Πλατφόρμας GYG), προβλημάτων τηλεφωνικής ή άλλης συνδεσιμότητας, ιών υπολογιστών, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κλοπής, σφάλματος χειριστή, πυρκαγιάς, ακραίων καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων πλημμυρών, κανονιστικών ή άλλων πράξεων ρυθμιστικών, κυβερνητικών ή υπερεθνικών αρχών, πολέμου, ταραχών ή εργατικών διαφορών.

A2.5 Έχετε πάντα τη δυνατότητα να αποδείξετε στον Προμηθευτή ότι δεν έχει υποστεί καμία απολύτως ζημία ή ότι η ζημία είναι σημαντικά μικρότερη από τα τέλη ακύρωσης που απαιτεί ο Προμηθευτής.

A3 Αποζημίωση

Α3.1 Οι ζημίες κατά την έννοια της ρήτρας 12.1 περιλαμβάνουν, επίσης, την αποζημίωση στην οποία είμαστε εκτεθειμένοι έναντι των πληρεξούσιων αντιπροσώπων μας (όπως ορίζονται από το γερμανικό δίκαιο) ή των βοηθών μας λόγω της επέλευσης ενός από τα συμβάντα που περιγράφονται στην Ενότητα 12.
Α3.2 Οι παραπάνω υποχρεώσεις στην Ενότητα Α3.1 ισχύουν μόνο εάν είστε υπεύθυνοι για την εμφάνιση οποιωνδήποτε συμβάντων περιγράφονται στην Ενότητα 12 ή παραβιάσεων των παρόντων ΓΟΠ του GYG, δηλαδή έχετε ενεργήσει εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, και το παράπτωμα αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τα συμβάντα ή τις παραβιάσεις που περιγράφονται παραπάνω.
A4 Online επίλυση διαφορών.Η online πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προσβάσιμη εδώ. Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

A5 Ισχύουσα νομοθεσία.Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική τοπική (καταναλωτική) νομοθεσία της χώρας στην οποία διαμένετε, οι παρόντες ΓΟΠ του GYG και οι υπηρεσίες μας διέπονται από τη γερμανική νομοθεσία.

A6.1 Δικαιοδοσία για τους κατοίκους του ΕΟΧ. Εάν ο συνήθης τόπος διαμονής σας βρίσκεται εντός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), τότε ισχύουν τα εξής: Στον βαθμό που επιτρέπεται από την υποχρεωτική τοπική (καταναλωτική) νομοθεσία, κάθε διαφορά θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια του Βερολίνου, στη Γερμανία.

A6.2 Δικαιοδοσία για κατοίκους εκτός ΕΟΧ και μη κατοίκων των ΗΠΑ. Εάν ο συνήθης τόπος διαμονής σας είναι εκτός του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ισχύουν τα ακόλουθα:  Κάθε διαφορά θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια του Βερολίνου, στη Γερμανία.

A7 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν είστε καταναλωτής, δηλαδή εάν είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική σας δραστηριότητα και η συνήθης διαμονή σας είναι εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, έχετε γενικά νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες υπαναχώρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται από τη νομοθεσία, οπότε ενδεχομένως να μην έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης για τη συγκεκριμένη σύμβασή σας.

A7.1 Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται από τη νομοθεσία στην περίπτωση συμβάσεων εξ αποστάσεως για την παροχή δραστηριοτήτων αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται "Περιηγήσεις" διαφόρων ειδών, "(Πολυήμερες) εκδρομές", "Εισιτήρια εισόδου", "Ξεναγήσεις", "Δραστηριότητες στο νερό", "Περιπέτειες", "Άλλες εμπειρίες" και "Συνδυαστικές προσφορές" που διοργανώνονται από εμάς.

A7.2 Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

A7.3 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Germany, withdrawal @ getyourguide . com (προστασία από ανεπιθύμητο περιεχόμενο), +49 30 2202 7135) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

A7.4 Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εμείς θα επιβαρυνθούμε με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Εκτός από τα παραπάνω, ισχύουν τα ακόλουθα όσον αφορά το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, για να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας γρήγορα και αποτελεσματικά μέσω της πλατφόρμας μας, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπό μας στην ενότητα Ακύρωση κράτησης.

Εάν χρησιμοποιήσετε το παρακάτω υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, θα σας παρακαλούσαμε να υποβάλετε την αναφορά κράτησης. Αυτό μας διευκολύνει να αντιστοιχίσουμε την υπαναχώρησή σας με τη σύμβασή σας, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό για εσάς.

A7.5 Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

  • Προς GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Germany, withdrawal @ getyourguide . com:

  • Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε(*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε(*1) από τη σύμβασή μου/μας(*1) πώλησης των ακόλουθων αγαθών(*1) /παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας(*1)

  • Που παραγγέλθηκε(-αν) στις(*1) /που παρελήφθη(-σαν) στις(*1)

  • Όνομα καταναλωτή(-ών)

  • Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

  • Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

  • Ημερομηνία

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Παράρτημα Β

Ρήτρες που ισχύουν μόνο για κατοίκους των ΗΠΑ.

B1 Δηλώσεις αποποίησης εγγύησης. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ Ή ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Ή ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Η Πλατφόρμα GYG παρέχεται "ως έχει", χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε ότι (i) η Πλατφόρμα GYG θα ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις σας ή ότι η απόδοση της Πλατφόρμας GYG θα είναι αδιάλειπτη, χωρίς ιούς, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ή (ii) το περιεχόμενο στην Πλατφόρμα GYG θα είναι πλήρες, ακριβές ή απαλλαγμένο από τεχνικά ελαττώματα ή αλλαγές από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των δεδομένων που παρέχονται από τον Προμηθευτή.

B2 Υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα.

B2.1 Περιστατικά τραυματισμών. Εσείς (και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το οποίο κάνατε κράτηση για μια Δραστηριότητα ("Συνταξιδιώτης")) συμφωνείτε και κατανοείτε ότι οι Δραστηριότητες παρέχονται από τους Προμηθευτές και όχι από το GetYourGuide. Οι προμηθευτές είναι ανεξάρτητα τρίτα μέρη που δεν τελούν υπό τον έλεγχο του GetYourGuide. Σε περίπτωση που εσείς ή κάποιος Συνταξιδιώτης τραυματιστείτε, σκοτωθείτε ή υποστείτε απώλεια κατά τη διάρκεια μιας Δραστηριότητας ή σε σχέση με μια Δραστηριότητα ("Συμβάν ατυχήματος"), συμφωνείτε να ζητήσετε αποζημίωση απευθείας από τον Προμηθευτή που παρείχε τη Δραστηριότητα και όχι από το GetYourGuide ή τις συνδεδεμένες εταιρείες, τις θυγατρικές, τους συνεργάτες διανομής ή τα αντίστοιχα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους του (τα "Μέρη GetYourGuide").

B2.2 Απαλλαγή. ΕΣΕΙΣ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ, ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΑ ΜΕΡΗ GETYOURGUIDE ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ), ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΥΠΟΠΤΕΣ Ή ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ, ΕΧΕΤΕ ΤΩΡΑ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

B2.3 Άγνωστες αξιώσεις. Η ενότητα 1542 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια προβλέπει τα εξής: "Η γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε αξιώσεις τις οποίες ο πιστωτής ή το απαλλάσσον μέρος δεν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι υφίστανται υπέρ του κατά τον χρόνο εκτέλεσης της απαλλαγής και οι οποίες, εάν τις γνώριζε, θα επηρέαζαν ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη ή το απαλλαγμένο μέρος" Συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτή τη γλώσσα. ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ συγκεκριμένα και ρητά από όλα τα δικαιώματα που μπορεί να έχετε σύμφωνα με την ενότητα 1542 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνια (ή οποιοδήποτε παρόμοιο νομοθέτημα), όπως αυτά σχετίζονται με την απαλλαγή στην παρούσα ενότητα. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αυτή η παραίτηση αποτελεί βασικό και ουσιώδη όρο των παρόντων Όρων.

B2.4 Ρητή δέσμευση. Δεσμεύεστε ρητά και συμφωνείτε να μην ξεκινήσετε, να μην ασκήσετε ή να μην προκαλέσετε, να μην επιτρέψετε ή να μη συμβουλέψετε να ξεκινήσει ή να ασκηθεί δίωξη ποτέ εναντίον οποιουδήποτε Μέρους GetYourGuide, οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή προσφυγή στη δικαιοσύνη ή άλλη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας), βάσει οποιουδήποτε Περιστατικού τραυματισμού.Εάν κινηθεί οποιαδήποτε τέτοια απαγορευμένη ενέργεια ή διαδικασία, είναι δυνατή η επίκληση των παρόντων Όρων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πλήρης και ολοκληρωμένη υπεράσπιση.

B2.5. Δικαιούχοι Τρίτων. Τα Μέρη GetYourGuide κατονομάζονται ρητά ως τρίτοι δικαιούχοι στην παρούσα Ενότητας Β2. Καθένα από τα Μέρη GetYourGuide έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την παρούσα ενότητα Β2 εναντίον σας, καθώς η παρούσα ενότητα Β2 άπτεται των σχετικών δικαιωμάτων του ως τρίτου δικαιούχου.

B3 Περιορισμοί ευθύνης. 

Β3.1 Παραιτήσεις. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΟΙ Ή ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Β3.2 Μέγιστη ευθύνη. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΑΝ Η GETYOURGUIDE ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ GETYOURGUIDE, ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ή ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ), ΤΟΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ GETYOURGUIDE ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: (Α) ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ GETYOURGUIDE ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΚΑΙ (Β) ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ (200,00 $ ΗΠΑ).

Β3.3 Επιμερισμός κινδύνου. ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β3 ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΥΛΟΓΟ ΕΠΙΜΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ Η GETYOURGUIDE ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΗΠΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε Προμηθευτή.

B4 Διαιτησία. 

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Ενότητα Β4, καθώς μπορεί να επηρεάζει τα δικαιώματά σας. Η παρούσα ενότητα προβλέπει την επίλυση των περισσότερων διαφορών μέσω διαιτησίας αντί της προσφυγής σε δίκες.Η διαιτησία είναι πιο ανεπίσημη από μια αγωγή στο δικαστήριο, χρησιμοποιεί έναν ουδέτερο διαιτητή, αντί για δικαστή ή επιτροπή ενόρκων, και η διεξαγωγή αποδείξεων είναι πιο περιορισμένη. Η διαιτησία είναι οριστική και δεσμευτική και υπόκειται μόνο σε πολύ περιορισμένο έλεγχο από δικαστήριο. Η παρούσα Ενότητα Β4 εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ και μετά τον τερματισμό του Λογαριασμού σας στο GYG.

B4.1 Δεσμευτική διαιτησία. Η παρούσα διάταξη αποσκοπεί στο να ερμηνεύεται ευρέως, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις διαφορές ή αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με την Πλατφόρμα GYG, τις υπηρεσίες μας, τους παρόντες ΓΟΠ του GYG και τη σχέση σας με εμάς (ή τις θυγατρικές, μητρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας), είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, νομοθέτημα, απάτη, παραποίηση είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας και του πεδίου εφαρμογής της παρούσας ρήτρας διαιτησίας και της δυνατότητας διαιτησίας μιας διαφοράς (συλλογικά, "Αξιώσεις"). Όλες οι Αξιώσεις θα επιλύονται με δεσμευτική διαιτησία, εκτός εάν αποκλείονται ρητά από τη διαιτησία, όπως ορίζεται στην Ενότητα B4.4.

B4.2 Εξαίρεση. Κατά παρέκκλιση της Ενότητας Β4.1, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη δεσμευτική διαιτησία ακολουθώντας τη Διαδικασία εξαίρεσης εδώ και ταχυδρομώντας μας γραπτή ειδοποίηση, εντός της Προθεσμίας εξαίρεσης. Η ειδοποίηση εξαίρεσης πρέπει να αποσταλεί το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη νωρίτερη από τις εξής ημερομηνίες: (i) την ημερομηνία που χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά την Πλατφόρμα GYG, (ii) την ημερομηνία που χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά τις υπηρεσίες μας ή (iii) την ημερομηνία της πρώτης συναλλαγής σας μαζί μας ("Προθεσμία εξαίρεσης").

Η γραπτή ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση: GetYourGuide Legal Department, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Germany. Οποιαδήποτε εξαίρεση ληφθεί μετά την παρέλευση της Προθεσμίας εξαίρεσης (επιτρέπονται τρεις (3) επιπλέον ημέρες για την ταχυδρόμηση) δεν θα είναι έγκυρη και θα πρέπει να υποβάλετε την αξίωσή σας σε διαιτησία ή σε Ειρηνοδικείο.

B4.3 Ισχύουσα νομοθεσία για την παρούσα ρήτρα. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι παρόντες ΓΟΠ του GYG αποδεικνύουν τη διενέργεια συναλλαγής στο διακρατικό εμπόριο, καθώς και ότι η παρούσα διάταξη περί διαιτησίας θα ερμηνεύεται και θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό νόμο περί διαιτησίας και την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί διαιτησίας των ΗΠΑ και δεν διέπεται από την πολιτειακή νομοθεσία.

B4.4 Εξαιρούμενες αξιώσεις. Οι ακόλουθες αξιώσεις δεν υπόκεινται σε δεσμευτική διαιτησία και μπορούν να διεκδικηθούν με ένδικη διαδικασία σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας (όπως ορίζεται στην Ενότητα Β5): (i) οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής για φερόμενη πραγματική ή επαπειλούμενη παραβίαση, υπεξαίρεση ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κάποιου μέρους, (ii) οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής με την οποία επιδιώκονται επείγοντα ασφαλιστικά μέτρα λόγω επιτακτικών περιστάσεων (π.χ. άμεσος κίνδυνος διάπραξης εγκλήματος, χάκινγκ ή κυβερνοεπίθεση) ή (iii) αίτημα για την προσφυγή σε δημόσια ασφαλιστικά μέτρα, όπου τα εν λόγω μέσα αποκατάστασης επιτρέπονται και δεν μπορούν να παραγραφούν από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί να προσφύγει σε Ειρηνοδικείο, εάν η αξίωση πληροί τις προϋποθέσεις για ακρόαση από το εν λόγω δικαστήριο, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προσδιορίζονται στην Ενότητα Β5.

B4.5 Διαδικασία διαιτησίας. Για όλες τις διαφορές, η επίλυση των οποίων επιδιώκεται δικαστικώς ή μέσω διαιτησίας, θα πρέπει πρώτα να μας στείλετε μια γραπτή περιγραφή της αξίωσής σας μέσω φόρμας που είναι διαθέσιμη στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας ⎸GetYourGuide, ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία επίλυσης της διαφοράς. Μπορείτε να ζητήσετε διαιτησία εάν η αξίωση ή η διαφορά σας δεν επιλυθεί εντός 60 ημερών από τη στιγμή που θα λάβουμε την αξίωση. Η διαιτησία οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης θα διεξάγεται (i) ενώπιον ενός ουδέτερου διαιτητή, (ii) στην αγγλική γλώσσα, (iii) σύμφωνα με τους Κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου ("Κανόνες ICC") μαζί με τους Κανόνες IBA για τη Διεξαγωγή αποδείξεων στη Διεθνή εμπορική διαιτησία (1999) (οι "Κανόνες IBA") (σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύουν οι Κανόνες IBA, αλλά μόνο όσον αφορά τη διεξαγωγή αποδείξεων). Κανένα από τα μέρη δεν επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 28 U.S.C. § 1782. Ο διαιτητής έχει την εξουσία να επιδικάσει μόνο τις αποζημιώσεις που επιτρέπονται στους παρόντες ΓΟΠ του GYG, με την επιφύλαξη τυχόν αποποιήσεων ή περιορισμών αποζημιώσεων και ευθύνης που ορίζονται στους παρόντες ΓΟΠ του GYG. Η απόφαση που θα εκδώσει ο διαιτητής θα περιλαμβάνει τα έξοδα της διαιτησίας, εύλογες αμοιβές δικηγόρων και εύλογα έξοδα για εμπειρογνώμονες και άλλους μάρτυρες. Οποιαδήποτε διαιτησία θα είναι εμπιστευτική και ούτε εσείς ούτε εμείς επιτρέπεται να αποκαλύψουμε την ύπαρξη, το περιεχόμενο ή τα αποτελέσματά της, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία ή για σκοπούς εφαρμογής της απόφασης της διαιτησίας. Η απόφαση επί οποιασδήποτε διαιτησίας μπορεί να εκδοθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο έχει την κατάλληλη δικαιοδοσία. Για αξιώσεις κάτω των 25.000 δολαρίων, η διαιτησία δεν θα περιλαμβάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση των μερών ή των μαρτύρων, αλλά θα διεξάγεται αποκλειστικά βάσει γραπτών υπομνημάτων, εκτός εάν ζητήσετε προσωπική ή τηλεφωνική ακρόαση ή ο διαιτητής αποφασίσει ότι απαιτείται προσωπική ή τηλεφωνική εμφάνιση. Προτιμώνται οι ακροάσεις μέσω τηλεφώνου, εκτός εάν ο διαιτητής κρίνει ότι το δικαίωμα ενός μέρους σε μια θεμελιωδώς δίκαιη διαδικασία θα υποβαθμιζόταν χωρίς προσωπική ακρόαση. Σε περίπτωση προσωπικής ακρόασης, η

ακρόαση θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη, στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, εκτός εάν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά.

B4.6 Παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής.ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΙΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Εάν κάποιο δικαστήριο ή ένας διαιτητής αποφασίσει σε μια αγωγή ανάμεσα σε εσάς και εμάς ότι αυτή η παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής είναι μη εφαρμοστέα, η παρούσα Ενότητα Β4 δεν θα ισχύει για εσάς. Εάν αποχωρήσετε από τη δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με την ενότητα B4.2, αυτή η παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής δεν θα ισχύει για εσάς. Ούτε εσείς, ούτε οποιοσδήποτε άλλος καταναλωτής, μπορεί να είναι εκπρόσωπος ή μέλος ομάδας ή να συμμετέχει με άλλον τρόπο σε συλλογική, ενοποιημένη ή αντιπροσωπευτική διαδικασία, χωρίς να έχει εξαιρεθεί από τη δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με την Ενότητα Β4.2.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας κριθεί μη εφαρμοστέα, η μη εφαρμοστέα διάταξη θα διαχωριστεί και θα εφαρμοστούν οι υπόλοιποι όροι της διαιτησίας.

B5 Ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός από τα οριζόμενα στην Ενότητα Β4.3, οι παρόντες ΓΟΠ του GYG διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσης νόμων.

Β6 Χώρος διεξαγωγής. Οποιαδήποτε νομική αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες ΓΟΠ του GYG ή τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων (i) τυχόν διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από Χρήστη ο οποίος έχει εξαιρεθεί από δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με την Ενότητα B4.2 και (ii) τυχόν διαδικασίας μικροδιαφορών) θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο Kings County της Νέας Υόρκης. Κάθε μέρος δίνει την αμετάκλητη συγκατάθεσή του στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων και συμφωνεί ότι αποτελεί κατάλληλο φόρουμ, καθώς και ότι δεν θα επιδιώξει να μεταφέρει την εν λόγω αγωγή ή διαδικασία σε οποιοδήποτε άλλο φόρουμ ή δικαιοδοσία, βάσει της θεωρίας forum non conveniens ή άλλου τρόπου.

Β7 Παραίτηση από δίκη με ενόρκους. EAN ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔHΠΟΤΕ ΛOΓΟ ΜΙΑ ΑΞIΩΣΗ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤHΡΙΟ ΑΝΤΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ.