Νομική ειδοποίηση | Πολιτική απορρήτου | Γενικοί όροι και προϋποθέσεις | Ασφάλεια | Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο περί ψηφιακών υπηρεσιών

Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065, DSA)

Ο αριθμός των μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας GetYourGuide στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του DSA, κατά μέσο όρο κατά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιανουαρίου 2023 ήταν κάτω από 45 εκατομμύρια. Το GetYourGuide θα ενημερώνει αυτές τις πληροφορίες σε τακτική βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του DSA.