Zásady ochrany osobních údajů


Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů bychom vám rádi podrobněji vysvětlili, jaké osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely je zpracováváme.

 1. Správce osobních údajů a kontakt

Správcem pro účely zpracování vašich osobních údajů je:

GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlín
Německo


Pokud máte jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, neváhejte nás kontaktovat na následujícím odkazu: https://www.getyourguide.com/contact/

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Pro upřesnění uvádíme, že veškeré zpracování osobních údajů poskytovateli aktivit, kteří nabízejí své služby na platformě GetYourGuide, podléhá jejich příslušným zásadám ochrany osobních údajů. Poskytovatelé činností vystupují jako samostatní správci osobních údajů.

2. Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje, tj. všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje se dále označují také jednoduše jako údaje.

3. Automatizovaný sběr údajů

Při přístupu na naše webové stránky vaše koncové zařízení z technických důvodů automaticky přenáší údaje. Následující údaje se ukládají odděleně od ostatních údajů, které nám můžete předávat: 

 • Adresa URL navštívené stránky

 • Zpoždění síťového připojení

 • Datum a čas

Tyto údaje ukládáme k následujícím účelům:

 • k vyrovnávání zátěže, tj. k rozdělení přístupu k našim webovým stránkám mezi více zařízení, abychom vám mohli nabídnout co nejrychlejší načítání stránek,

 • k zajištění bezpečnosti našich IT systémů, např. k obraně proti konkrétním útokům na naše systémy a k rozpoznání vzorců útoků,

 • k zajištění správného fungování našich IT systémů, např. pokud dojde k chybám, které můžeme odstranit pouze uložením IP adresy,

 • pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo soudního stíhání v případě konkrétních náznaků trestných činů.

Vaše IP adresa se ukládá pouze po dobu 30 dnů.

V tomto případě se zpracování provádí za účelem zajištění zabezpečení zpracování v souladu s čl. 32 GDPR, jakož i na základě našeho oprávněného zájmu chránit se před zneužitím našich služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4. Účet GetYourGuide

4.1.  Registrace

 • Příjmení/jméno

 • e-mailová adresa

 • Hesla

Můžete se také přihlásit pomocí účtu Facebook, Google nebo Apple. V tomto případě získáváme od společnosti Facebook, Google nebo Apple následující osobní údaje, abychom vám mohli vytvořit uživatelský účet:

 • jméno

 • e-mailová adresa

 • fotografie (pouze Facebook)

 • autentizační token

Vaše registrační údaje jsou nutné k nastavení a správě vašeho uživatelského účtu. V takovém případě s námi uzavřete (bezplatnou) uživatelskou smlouvu, na jejímž základě tyto údaje shromažďujeme (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí těchto údajů. Nejste však smluvně ani právně zavázáni k uzavření smlouvy, a tedy ani k poskytnutí údajů.

4.2.  Seznamy přání

Po vytvoření zákaznického účtu máte možnost vytvářet seznamy přání s aktivitami a prohlídky a sdílet tyto seznamy přání s ostatními uživateli. Vaše údaje jsou pro tyto účely zpracovávány, abychom vám mohli poskytnout odpovídající funkce (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

5. Recenze a hodnocení

Naše webové stránky nabízejí možnost hodnotit a komentovat prohlídky nebo aktivity. Po absolvování prohlídky rezervované prostřednictvím našich webových stránek vás můžeme požádat o jeho hodnocení. Zaslání hodnocení je samozřejmě dobrovolné. Při zadávání hodnocení shromažďujeme vámi zadané údaje, abychom je mohli zpracovat podle vámi použité funkce a zveřejnit je na našich webových stránkách. Hodnocení můžete kdykoli smazat tak, že kontaktujete náš zákaznický servis.

Proti zasílání žádostí o recenzi můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na odkaz pro odhlášení v každém e-mailu s žádostí o recenzi. Pokud máte účet, můžete tak učinit také v části Nastavení -> Oznámení ve svém profilu. V opačném případě nám můžete také poslat zprávu pomocí odkazu https://www.getyourguide.com/contact/.

Zpracování vašich údajů pro tyto účely je prováděno za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu poskytovat našim uživatelům co nejvíce informací o nabízených prohlídkách. Hodnocení uživatelů je také v zájmu všech uživatelů. Zpracování je proto založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6. Zákaznická podpora

6.1. Zpracování dotazů

Vaši žádost zpracuje náš zpracovatel, společnost GetYourGuide Global Services GmbH.

Pro zpracování dotazů používáme my nebo společnost GetYourGuide Global Services GmbH systémy poskytované společností Freshworks Inc. se sídlem v USA (dále jen „Freshworks“). Vaše dotazy jsou proto uloženy na serverech společnosti Freshworks. Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Freshworks uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Kromě toho jsou údaje uloženy ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.

Pro zpracování telefonických dotazů používáme my nebo společnost GetYourGuide Global Services GmbH systémy poskytované společností Talkdesk Inc. se sídlem v USA (dále jen „Talkdesk“) Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Talkdesk uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Kromě toho jsou údaje uloženy v Irsku.

Pro zpracování a správu dotazů prostřednictvím našich kanálů sociálních sítí využíváme my nebo společnost GetYourGuide Global Services GmbH také služeb společnosti NICE Ltd se sídlem ve Spojeném království. Proto jsme se společností NICE uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

6.2. Zlepšování služeb zákazníkům

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby zákazníkům, analyzujeme dotazy, které nám byly zaslány, na základě určitých parametrů a klíčových slov. Ačkoli se v zásadě neprovádí žádná analýza na základě osobních údajů, nelze vyloučit, že v jednotlivých případech mohou být osobní údaje zpracovávány i v této souvislosti. Zpracování vyžadované v této souvislosti slouží našemu oprávněnému zájmu a zájmu našich zákazníků na neustálém zlepšování našich služeb zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  

Pro vyhodnocování dotazů používáme systémy poskytovatelů Chattermill Analytics Limited (Velká Británie), Miuros S.A.S. (Francie) a Looker Data Sciences, Inc. (USA). Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Looker Data Sciences, Inc. uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. 

6.3. Překlady

V některých případech je nutné, abychom příchozí žádosti přeložili do určitého jazyka. To může vyžadovat zpracování osobních údajů nezbytných pro ochranu našeho oprávněného zájmu na poskytování mezinárodních služeb zákazníkům, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. K tomuto účelu využíváme služby společnosti Unbabel Inc. se sídlem v USA (dále jen „Unbabel“). Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Unbabel uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

6.4. Ukládání a vyhodnocování telefonních hovorů

Telefonní hovory jsou ukládány a analyzovány pouze v případě, že jste nám k tomu dali předchozí souhlas. Tyto údaje použijeme pouze za účelem zlepšení našich služeb zákazníkům. Záznamy budou po třech měsících smazány. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kontaktováním některého z kontaktních kanálů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. To nebude mít vliv na zákonnost námi prováděného zpracování až do vašeho odvolání.

7. Poskytovatelé technických služeb

Pro hosting a některé služby potřebné pro webové stránky využíváme poskytovatele technických služeb. Zpracování údajů proto probíhá na serverech těchto poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají údaje pouze podle našich výslovných pokynů a jsou povinni zajistit dostatečná technická a organizační opatření na ochranu údajů. Naši poskytovatelé služeb proto pro nás jednají jako tzv. zpracovatelé ve smyslu čl. 28 GDPR.

7.1. Hosting webových stránek

Pro hosting našich webových stránek využíváme služeb společnosti Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. (dále jen „AWS“) se sídlem v Lucembursku. Pokud komunikujete s našimi webovými stránkami nebo poskytujete osobní údaje, jsou zpracovávány na serverech společnosti AWS. Používáme pouze servery umístěné v Evropské unii. Pro pokrytí vzdálené údržby a podobných služeb jsme se společností AWS uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Komisí EU v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.7.2. E-mailový systém

Pro zasílání e-mailů používáme službu Sendgrid společnosti Twilio Inc se sídlem v USA (dále jen „Twilio“). Na USA se žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Twilio uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

8. Zpravodaj

Na našich webových stránkách máte možnost zaregistrovat se k odběru našeho zpravodaje. Prostřednictvím našeho zpravodaje bychom vám rádi zasílali informace o nabídkách, prohlídkách, aktivitách nebo speciálních akcích, které jsou co nejvíce přizpůsobené vašim potřebám. Registrací k odběru našeho zpravodaje tedy souhlasíte se zpracováním své e-mailové adresy pro účely zasílání zpravodaje. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru našeho zpravodaje. K tomu můžete použít odkaz pro odhlášení odběru obsažený v každém e-mailu nebo nám můžete poslat zprávu pomocí odkazu https://www.getyourguide.com/contact/. Kvůli ověření své e-mailové adresy nejprve obdržíte registrační e-mail, který musíte potvrdit odkazem (přihlášení s dvojím ověřením). Při registraci k odběru zpravodaje ukládáme IP adresu, datum a čas registrace. Zpracování těchto údajů je nezbytné k prokázání udělení souhlasu. Právní základ vyplývá z naší zákonné povinnosti prokázat váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 7 odst. 1 GDPR).

Pokud jste si rezervovali prohlídku prostřednictvím našich webových stránek nebo jste si vytvořili účet GetYourGuide, budeme vám k vaší rezervaci nebo vašemu účtu zasílat náš zpravodaj na základě našeho oprávněného zájmu propagovat podobné služby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, § 7 odst. 3 UWG), pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Pokud se k personalizaci používají soubory cookie, získáme váš samostatný souhlas.

Proti tomu můžete kdykoli, i během registrace, vznést námitku zrušením zaškrtnutí příslušného políčka nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení v příslušných e-mailech. Pokud máte účet, můžete se navíc kdykoli přihlásit k odběru různých typů komunikace v sekci Nastavení -> Oznámení ve svém profilu. 

Pro zasílání našeho zpravodaje a personalizaci obsahu využíváme služeb poskytovatele Braze Inc. se sídlem v USA (dále jen „Braze“). Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Braze uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

9. Rezervace a platby

9.1. Rezervace

Pokud si na našich stránkách rezervujete prohlídku, aktivitu nebo podobnou činnost, shromažďujeme údaje potřebné k uskutečnění prohlídky. Ty obvykle obsahují následující informace: jméno a příjmení, fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, počet účastníků, datum a čas. V závislosti na objednané aktivitě může být nutné shromáždit další informace, například číslo letu nebo věk účastníků. Zpracování, ke kterému v této souvislosti dochází, je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V nezbytném rozsahu předáme vaše údaje poskytovateli prohlídky nebo aktivity, který bude vaše osobní údaje zpracovávat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů jako nezávislý správce osobních údajů. Pokud je nutné předání do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor, dochází k tomu na základě čl. 49 odst. 2 písm. b), c) GDPR. 

Pokud provedete rezervaci prostřednictvím partnerských stránek, budete přesměrováni na poskytnutí osobních údajů a dokončení procesu rezervace na webových stránkách GetYourGuide, jak je popsáno výše. Na některých partnerských stránkách shromažďuje vaše údaje partner jako samostatný správce osobních údajů v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a my od něj získáváme údaje potřebné k provedení rezervace.  

Na jiných webových stránkách, jejichž vlastníci s námi uzavřeli partnerství za účelem integrace nabídek rezervací přímo na své vlastní webové stránky, vystupují partner i GetYourGuide jako samostatní správci osobních údajů pro zpracování vašich osobních údajů.  

9.2. Potvrzení rezervace

Abychom vás informovali o vašich rezervacích, budeme vám zasílat potvrzení rezervace, jakož i připomínky a aktualizace nadcházejících rezervací (např. změna času nebo místa setkání), abychom se ujistili, že máte všechny informace, které potřebujete k účasti na rezervovaných službách. Potvrzení rezervace se zasílá na vaši e-mailovou adresu a/nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo, které jste uvedli během procesu rezervace, a/nebo prostřednictvím push notifikací z aplikace GYG. Pokud máte účet, můžete si v části Nastavení -> Oznámení ve svém profilu podrobněji zvolit, jakým způsobem chcete být upozorňováni.

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli tyto funkce naší služby poskytnout (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

9.3. Platby

Za rezervaci můžete platit různými způsoby. Během platby zpracováváme údaje, které jsou v každém případě vyžadovány v závislosti na zvoleném způsobu platby. V této souvislosti budou vaše osobní údaje zpracovávány způsobem popsaným níže, který vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a je nezbytný k provedení vámi zvoleného způsobu platby.

9.3.1. Platby kreditní kartou

Pro zpracování plateb platební kartou využíváme poskytovatele služeb Adyen N.V. (dále jen „Adyen“) se sídlem v Nizozemsku. Údaje poskytnuté při platbě předá společnost Adyen příslušným bankám nebo finančním institucím za účelem zpracování platby. V případě plateb platební kartou obdržíme pouze informaci, že platba byla nebo nebyla provedena, a poslední 4 číslice čísla platební karty. Proto neznáme celé číslo vaší platební karty.

9.3.2. Platba přes PayPal

Pokud máte účet PayPal, můžete platbu provést také prostřednictvím služby PayPal. V tomto případě obdržíme od společnosti PayPal nejen informaci o tom, že byla platba provedena, ale také e-mailovou adresu a adresu, kterou jste si u společnosti PayPal zaregistrovali.

9.3.3. Platba fakturou

Pokud platíte na fakturu, předáme vaše osobní údaje společnosti Klarna Bank AB (publ) se sídlem ve Švédsku (dále jen „Klarna“). Společnost Klarna zpracovává údaje nejprve za účelem posouzení úvěrové způsobilosti a poté, pokud je to nutné, za účelem zpracování plateb.

9.4 Zrušení transakce

V případě zrušení transakce předáme potřebné údaje společnosti Global Merchant Risk Technologies obchodující pod názvem The Chargeback Company (Chargebacks911) se sídlem v Irsku za účelem zpracování zrušené transakce. Požadované údaje zahrnují vaše jméno, rezervační údaje, telefonní číslo a platební údaje. Společnost Chargebacks911 poté zpracuje zrušenou transakci s vaší bankou, společností PayPal nebo Ayden. Zpracování se provádí v rámci plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním zpracování zrušených transakcí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

9.5. Pojištění zrušení rezervace

Pokud navštívíte naše webové stránky z některých regionů, budete si také moci rezervovat aktivity s rozšířeným právem na zrušení rezervace, které je kryto pojištěním. Pojištění vám nabízí společnost Companjon Admin GmbH se sídlem na adrese c/o Wilhelm Rechtsanwälte Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reichsstraße 43, 40217 Düsseldorf. Pokud si tuto možnost objednáte, budou vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

Pokud jde o zpracování osobních údajů souvisejících s nabídkou těchto pojištění na webových stránkách GetYourGuide, společnosti GetYourGuide a Companjon Admin GmbH vystupují jako společní správci osobních údajů. Pokud jde o zpracování osobních údajů přímo souvisejících s pojistnou smlouvou (např. způsobilost, rozhodovací proces, zpracování pojistných událostí atd.), společnost Companjon Admin GmbH vystupuje jako nezávislý správce osobních údajů.  

Můžete uplatnit svá práva subjektu údajů u společností GetYourGuide nebo Companjon a my zajistíme, že žádosti budou předány odpovědné straně.  

10. Prevence podvodů

Abychom ochránili sebe a poskytovatele aktivit před podvodnými rezervacemi, vyhodnocujeme informace poskytnuté našimi zákazníky během procesu rezervace, včetně údajů technicky přenášených jejich zařízením, pokud je to nezbytné k ochraně našeho oprávněného zájmu a zájmu poskytovatelů aktivit na spolehlivých rezervacích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).  

Za tímto účelem využíváme služeb poskytovatelů Sift Science, Inc. (USA), Adyen N.V. (Nizozemsko) a Ethoca Inc. (Kanada). Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Sift Science, Inc uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. V případě Kanady existuje odpovídající rozhodnutí Komise EU podle čl. 45 GDPR ohledně zpracování organizacemi soukromého sektoru.

11. Ochrana proti botům

K ochraně před boty a podobnými technologiemi používáme službu Cheq, kterou poskytuje společnost CHEQ AI Technologies Ltd. se sídlem v Izraeli (dále jen „Cheq“). Společnost Cheq použije údaje automaticky přenášené vaším zařízením k určení toho, zda požadavek s největší pravděpodobností pochází od člověka. K dalšímu ukládání údajů nedochází. Zpracování se provádí za účelem zajištění zabezpečení zpracování v souladu s čl. 32 GDPR a na základě našeho oprávněného zájmu chránit se před zneužitím našich služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě Izraele existuje odpovídající rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 GDPR.

12. Soubory cookie

K nabízení určitých funkcí našich webových stránek a k optimalizaci jejich používání používáme tzv. „soubory cookie“. „Soubory cookie“ jsou malé soubory, které se ukládají do vašeho zařízení pomocí internetového prohlížeče.  

Konkrétně používáme (pokud nejsou v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v našem souhlasu s používáním souborů cookie uvedeny jiné soubory cookie) tyto soubory cookie:

 • Relační soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou potřebné k ukládání určitých technických údajů během vaší návštěvy našich webových stránek, např. ke zjištění, zda jste se přihlásili.

 • Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou potřebné k ukládání dat po skončení relace prohlížeče, pokud si to přejete.

Právním základem pro používání těchto souborů cookie je § 15 odst. 1 německého zákona o médiích (TMG) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou nezbytné pro používání našich webových stránek a funkcí, ke kterým jste přistoupili. V ostatních případech používáme soubory cookie, jak je popsáno níže, na základě vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho správce souhlasů.

13. Zákaznický průzkum 

13.1. Průzkumy mezi zákazníky a výzkumné panely

My nebo výzkumné agentury, se kterými spolupracujeme, vás můžeme vyzvat k účasti v moderovaných nebo nemoderovaných výzkumných panelech. Můžete být buď zákazníkem společnosti GetYourGuide, nebo externím účastníkem, kterého agentura získala nezávisle. Účast a pořizování videozáznamů těchto relací je vždy založeno na vašem výslovném souhlasu, který si před výzkumnou činností písemně vyžádáme. Výzkumné agentury, se kterými můžeme spolupracovat, jsou: Respondent, Inc., společnost se sídlem v USA (jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde), Userlytics, společnost se sídlem v USA (jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde), Lookback Group Inc., společnost se sídlem v USA (jejich zásady ochrany osobních údajů najdete zde). Tyto výzkumné agentury vystupují jako správci údajů. K účasti vás zveme na základě našeho oprávněného zájmu a v případě, že jste se odhlásili z odběru marketingových e-mailů vás neoslovujeme.  

Při vstupu na naše webové stránky můžete být vyzváni, abyste ve vyskakovacím okně odpověděli na některé otázky týkající se produktu GetYourGuide nebo jeho funkcí. Odpovědi shromažďujeme v souhrnné podobě a nejsou spojeny s vaší osobou. Tato část je zcela nepovinná, a pokud se rozhodnete na otázky odpovědět, dáváte nám svůj souhlas se zpracováním vašich odpovědí.  

14. Marketingové a remarketingové služby

14.1. Hodnocení reklamy na webu a na platformách sociálních sítí

Pokud jde o naši reklamu na sociálních sítích, využíváme k analýze úspěšnosti našich reklam službu poskytovanou společností Smartly.io Solutions Oy se sídlem ve Finsku.     

14.2. Služby Google

Využíváme níže popsané služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA (dále jen „Google“). Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

Základní informace o zpracování osobních údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.  

U společnosti Google máte k dispozici také následující možnosti nastavení: 

Personalizovanou reklamu můžete v prohlížeči zakázat: viz (http://optout.networkadvertising.org/?c=1)

14.2.1 Google Analytics 360

Pokud jste poskytli svůj souhlas, používáme službu Google Analytics 360, která slouží k analýze webu. Služba Google Analytics 360 od vás shromažďuje pseudonymní údaje o používání našich webových stránek, včetně vaší zkrácené IP adresy, a používá soubory cookie. Tyto údaje jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou uloženy. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.  

Vaše údaje budou službou Google Analytics uloženy po dobu 14 měsíců. Po uplynutí této doby jsou údaje vymazány a uchovávají se pouze souhrnné statistiky.

Používání služby Google Analytics je založeno na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a deaktivovat službu Google Analytics pomocí doplňku prohlížeče. Můžete si jej stáhnout zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Případně můžete svůj souhlas odvolat, jak je popsáno zde: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. Svůj souhlas můžete také odvolat prostřednictvím našeho správce souhlasů. To neovlivní zákonnost zpracování prováděného až do odvolání souhlasu.

14.2.2. Remarketing a personalizace reklamy v síti Google

Pokud jste poskytli svůj souhlas, využíváme remarketingové služby společnosti Google. Společnost Google používá soubory cookie k zaznamenávání vašeho chování na našich webových stránkách, aby mohla zobrazovat reklamu na naše produkty na základě zájmu na jiných stránkách v rámci reklamní sítě Google na různých zařízeních. Patří sem vyhledávač Google a další stránky provozované společností Google a jejími dceřinými společnostmi, jakož i stránky provozované reklamními partnery společnosti Google. Informace jsou odpovídajícím způsobem předávány společnosti Google a jejím partnerům. Další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste společnosti Google udělili souhlas s propojením historie prohlížení se svým účtem Google a s použitím informací ze svého účtu Google k personalizaci reklam, které se vám zobrazují na webu. V tomto případě společnost Google použije vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s údaji služby Google Analytics a vytvoří cílové skupiny.

Používání služby Google Analytics je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím našeho správce souhlasů. To neovlivní zákonnost zpracování prováděného až do odvolání souhlasu. Kromě toho se remarketingový soubor cookie automaticky vymaže, jakmile již nebude potřebný pro účely, pro které jsme jej shromáždili nebo použili v souladu s výše uvedenými odstavci.

14.2.3. YouTube pixel

Pokud jste udělili svůj souhlas, používáme YouTube pixel. Jedná se o sledovací kód, který se načítá při návštěvě našich webových stránek a určitých podstránek a při provádění určitých akcí, a sleduje tak vaše chování na našich webových stránkách. Pixel také shromažďuje údaje o používání (například URL, URL odkaz, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a časové razítko). Tyto informace posíláme společnosti Google, aby mohla zobrazovat reklamy na YouTube podle vašeho chování na našich webových stránkách.

YouTube pixel používáme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho správce souhlasů. To neovlivní zákonnost zpracování prováděného až do odvolání souhlasu. 

14.2.4. Vylepšené konverze Google

Tato technologie není založena na souborech cookie ani na pixelech. Když použijete naše webové stránky a jste přesměrováni reklamou Google, odešleme společnosti Google hashovaný identifikátor a informace o případných nákupech. Společnost Google tyto informace použije pouze k tomu, aby zjistila, na kterou reklamu jste klikli, aby změřila úspěšnost určitých reklam a aby nám tyto informace poskytla v souhrnné podobě. Společnost Google zejména nepoužívá data k zobrazování cílených reklam vám nebo jiným uživatelům ani je neukládá či nepoužívá k jiným účelům. Tyto údaje předáváme na základě našeho oprávněného zájmu na kontrole našich marketingových aktivit (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

14.2.5. Zpětné cílení a přiřazení uživatelů

Pokud nám k tomu dáte souhlas, používáme služby poskytované společností Google Ireland Limited k tomu, abychom vám na Googlu zobrazovali personalizované reklamy a oslovovali vám podobné uživatele. V tomto případě předáváme společnosti Google vaši zašifrovanou (zaheslovanou) e-mailovou adresu spolu s informacemi o chování na webových stránkách. Společnost Google pak porovná vaše zašifrované údaje se svou databází, a pokud máte účet Google s povolenými personalizovanými reklamami, identifikuje vás, aby vám mohla zobrazovat reklamy GetYourGuide. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností tak, že odmítnete marketingové technologie v našem správci souhlasů. Společnost Google může zpracovávat vaše osobní údaje v USA. Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Google uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

14.3. Služby společnosti Facebook

Využíváme níže popsané služby společnosti Facebook Ireland Limited (dále jen „Facebook“). Vezměte prosím na vědomí, že se může také jednat o zpracování společností Facebook Inc. se sídlem v USA. Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. V tomto případě použije společnost Facebook standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, které představují vhodnou záruku ve smyslu čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR pro předávání do třetích zemí.

Další informace o používání vašich údajů společností Facebook a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí na Facebooku najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

14.3.1. Facebook pixel

Pokud jste k tomu udělili souhlas, používá se na našich webových stránkách kód Facebook pixel. Jedná se o kód Javascriptu. Facebook pixel zaznamenává, když na našich webových stránkách provedete určité akce nebo navštívíte určité oblasti na našich webových stránkách. Facebook pixel také shromažďuje údaje o používání (například URL, URL odkaz, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a časové razítko). Facebook pixel z těchto informací vygeneruje kontrolní součet (hodnotu hash) a předá ji společnosti Facebook. Pokud je k dispozici, je adresován také soubor cookie Facebooku a je přeneseno vaše Facebook ID. Pokud máte profil na Facebooku a přihlásíte se tam, může se vám na základě údajů přenesených pixelem na Facebooku zobrazovat cílená personalizovaná reklama. Údaje uživatelů, kteří nemají profil na Facebooku, jsou společností Facebook vyřazeny, aniž by byly použity.  

Facebook pixel používáme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho správce souhlasů. To neovlivní zákonnost zpracování prováděného až do odvolání souhlasu. 

14.3.2. Metoda Server-to-Server na Facebooku

Tato technologie není založena na souborech cookie ani na pixelech. Když používáte naše webové stránky a jste přesměrováni společností Facebook, odesíláme společnosti Facebook vaše Facebook Click-ID a informace o případných nákupech a dalších činnostech na našich webových stránkách. Společnost Facebook tyto informace použije k tomu, aby zjistila, na kterou reklamu jste klikli, aby změřila úspěšnost určitých reklam a aby nám tyto informace poskytla v souhrnné podobě. Společnost Facebook nepoužije tato data k zobrazování cílených reklam vám ani jiným uživatelům. Tyto údaje předáváme na základě našeho oprávněného zájmu na kontrole našich marketingových aktivit (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

14.3.3. Zpětné cílení a přiřazení uživatelů

Pokud nám k tomu dáte souhlas, používáme služby poskytované společností Meta Platforms, Inc. (USA) k tomu, abychom vám na Facebooku zobrazovali personalizované reklamy a oslovovali vám podobné uživatele. V tomto případě předáváme společnosti Facebook vaši zašifrovanou (zaheslovanou) e-mailovou adresu spolu s informacemi o chování na webových stránkách. Společnost Facebook pak porovná vaše zašifrované údaje se svou databází, a pokud máte účet Facebook s povolenými personalizovanými reklamami, identifikuje vás, aby vám mohla zobrazovat reklamy GetYourGuide.  

Při předávání těchto údajů společnosti Facebook jsme společnými správci osobních údajů se společností Meta Platforms, Inc. Naši dohodu o společné správě osobních údajů najdete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucí účinností tak, že odmítnete marketingové technologie v našem správci souhlasů. Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Facebook uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

14.4. Ostatní remarketingové služby

Pokud jste udělili svůj souhlas, využíváme na našich webových stránkách také remarketingové služby popsané níže. V každém případě je vaše chování na našich webových stránkách analyzováno pomocí souborů cookie. Poskytovatelé tyto informace použijí k přehrávání personalizované reklamy na stránkách třetích stran.  

 • Remarketingová služba společnosti Criteo S.A. se sídlem ve Francii (dále jen „Criteo“). Společnost Criteo bude zobrazovat personalizovanou reklamu na stránkách připojených k síti Criteo.

 • Remarketingové služby poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem v Irsku (dále jen „Microsoft“). Společnost Microsoft bude informace ze souborů cookie používat k zobrazování personalizovaných reklam prostřednictvím vyhledávače Bing a k zobrazování reklam na webech třetích stran.    

 • Remarketingová služba poskytovaná společností Outbrain Inc se sídlem v USA (dále jen „Outbrain“). Společnost Outbrain bude informace ze souborů cookie používat k zobrazování personalizované reklamy na stránkách třetích stran.   

 • Remarketingová služba poskytovaná společností Snap Group Limited se sídlem ve Spojeném království (dále jen „Snapchat“). Společnost Snapchat použije informace ze souborů cookie k zobrazení personalizované reklamy.

Služby používáme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našeho správce souhlasů. To neovlivní zákonnost zpracování prováděného až do odvolání souhlasu. 

15. Integrovaný obsah třetích stran

Na naše webové stránky jsme také integrovali obsah třetích stran. Tento obsah se načítá ze serverů příslušných poskytovatelů a vaše koncové zařízení tedy přenáší určité technicky nezbytné údaje poskytovateli, který je třetí stranou. Zejména nelze vyloučit, že tito poskytovatelé mohou zaznamenat IP adresu, která vám byla přidělena. Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, děje se tak na základě zásad ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů, kteří jsou třetí stranou. Naše integrace je založena na našich oprávněných zájmech, abychom mohli našim uživatelům poskytovat odpovídající obsah a funkce a abychom mohli hospodárně provozovat naše webové stránky, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Podrobně integrujeme následující obsah třetích stran:

 • Contentstack

Integrovali jsme obsah ze sítě pro poskytování obsahu Contentstack společnosti Contentstack LLC, která sídlí v USA. Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Contentstack LLC uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Contentstack LLC naleznete na adrese: https://www.contentstack.com/privacy.  

16. Sociální sítě

16.1 Facebook

Sociální síť Facebook provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Pokud jako registrovaný uživatel Facebooku navštívíte naši stránku na Facebooku nebo ji označíte „To se mi líbí“, společnost Facebook od vás shromažďuje osobní údaje. I když nejste zaregistrováni na Facebooku a navštívíte naši stránku na Facebooku, společnost Facebook od vás může shromažďovat pseudonymní údaje o používání. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ a na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. V zásadách ochrany osobních údajů najdete také informace o možnostech nastavení účtu Facebook.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také dalším společnostem Facebooku. To může zahrnovat předávání osobních údajů do USA a dalších třetích zemí, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. V tomto případě bude společnost Facebook používat standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Další informace naleznete také v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.  

Kromě toho jsme v rámci provozu naší stránky na Facebooku společně se společností Facebook zodpovědní za zpracování tzv. page insights. Pomocí těchto informací společnost Facebook analyzuje chování na naší stránce na Facebooku a poskytuje nám tyto informace v neosobní podobě. Za tímto účelem jsme se společností Facebook Ireland uzavřeli společnou dohodu o odpovědnosti za ochranu osobních údajů, kterou si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V této dohodě se společnost Facebook mimo jiné zavazuje převzít primární odpovědnost podle GDPR za zpracování tzv. Page Insights a dodržovat všechny povinnosti podle GDPR v souvislosti se zpracováním tzv. Page Insights.

16.2 Instagram

Naši stránku na Instagramu najdete na adrese: https://www.instagram.com/GetYourGuide/ 

Sociální síť Instagram provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook Ireland“). Zásady ochrany osobních údajů na Instagramu najdete na adrese: https://help.instagram.com/519522125107875. V těchto zásadách najdete také informace o možnostech nastavení pro svůj účet.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také dalším společnostem Facebooku nebo Instagramu. To může zahrnovat předávání osobních údajů do USA a dalších třetích zemí, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. V tomto případě bude společnost Facebook používat standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Další informace naleznete také v zásadách ochrany osobních údajů sítě Instagram.  

Kromě toho jsme v rámci provozu naší stránky na Instagramu společně se společností Facebook zodpovědní za zpracování tzv. Instagram Insights. Pomocí těchto Instagram Insights analyzuje společnost Facebook chování na naší stránce na Instagramu a poskytuje nám tyto informace v neosobní podobě. Za tímto účelem jsme se společností Facebook Ireland uzavřeli společnou dohodu o odpovědnosti za ochranu osobních údajů, kterou si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V této dohodě se společnost Facebook mimo jiné zavazuje převzít primární odpovědnost podle GDPR za zpracování tzv. Instagram Insights a plnit všechny povinnosti podle GDPR v souvislosti se zpracováním tzv. Page Insights.

16.3 Twitter

Náš účet na Twitteru najdete na adrese: https://twitter.com/GetYourGuide/ 

Pro uživatele mimo USA je Twitter provozován společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irsko (dále jen „Twitter International“). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter najdete na adrese: https://twitter.com/en/privacy. V těchto zásadách najdete také informace o možnostech nastavení pro svůj účet na Googlu.  

Upozorňujeme, že společnost Twitter International předává osobní údaje také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Pokud k takovému předání dojde, společnost LinkedIn použije standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. 

Používáme také funkci Twitter Analytics. V rámci této funkce dostáváme od společnosti Twitter International neosobní informace o používání našeho účtu. Tyto informace nám umožňují analyzovat a optimalizovat účinnost našich aktivit na Twitteru. Zpracování, ke kterému v této souvislosti dochází, je založeno na našem oprávněném zájmu optimalizovat naše aktivity na Twitteru (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

16.4 Pinterest

Naši stránku na Pinterestu najdete na adrese: https://www.pinterest.com/GetYourGuide/ 

Síť Pinterest provozuje společnost Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen „Pinterest“). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Pinterest najdete na adrese: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Upozorňujeme, že společnost Pinterest předává osobní údaje také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Pokud k takovému předání dojde, společnost Pinterest přijme vhodná opatření na ochranu údajů, například uzavřením standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest.  

Nakonec dostáváme od společnosti Pinterest neosobní informace a analytické údaje o používání našeho účtu. Tyto informace nám umožňují analyzovat a optimalizovat účinnost našich aktivit na Pinterestu. Zpracování, ke kterému v této souvislosti dochází, je založeno na našem oprávněném zájmu optimalizovat naše aktivity na Pinterestu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

16.5 YouTube

Naši stránku na YouTube najdete na adrese: https://www.youtube.com/GetYourGuide/ 

YouTube provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google Ireland najdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en. V těchto zásadách najdete také informace o možnostech nastavení pro svůj účet na Googlu. Vezměte prosím na vědomí, že váš účet Google může být používán pro různé služby Google (např. Gmail, YouTube, Google Search) a společnost Google Ireland může v souladu s nastavením vašeho účtu Google slučovat osobní údaje týkající se služeb Google, které používáte.

Upozorňujeme, že společnost Google předává osobní údaje také společnosti Google LLC se sídlem v USA a že pro USA neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.  

Nakonec dostáváme od společnosti Google neosobní informace a analytické údaje o používání našeho účtu nebo interakcích s našimi videi. Tyto informace nám umožňují analyzovat a optimalizovat účinnost našich aktivit na YouTube. Zpracování, ke kterému v této souvislosti dochází, je založeno na našem oprávněném zájmu optimalizovat naše aktivity na YouTube (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

16.6 LinkedIn

Náš účet na síti LinkedIn najdete na adrese: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/ 

Pro uživatele nacházející se v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku je síť LinkedIn provozována společností LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen „LinkedIn Ireland“). Pokyny společnosti LinkedIn k ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. V těchto zásadách najdete také informace o možnostech nastavení pro svůj profil na LinkedIn.

Upozorňujeme, že společnost LinkedIn předává osobní údaje také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Pokud k takovému předání dojde, společnost LinkedIn použije standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Příslušné informace naleznete na adrese https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.  

Nakonec dostáváme od společnosti LinkedIn neosobní informace a analytické údaje o používání našeho účtu nebo interakcích s našimi příspěvky. Tyto informace nám umožňují analyzovat a optimalizovat účinnost našich aktivit na LinkedIn. Zpracování, ke kterému v této souvislosti dochází, je založeno na našem oprávněném zájmu optimalizovat naše aktivity na LinkedIn (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

16.7. WhatsApp

S dotazy se na nás můžete obrátit také prostřednictvím aplikace WhatsApp. Aplikaci WhatsApp provozuje společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook Ireland“). Zásady ochrany osobních údajů pro WhatsApp najdete na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en. V těchto zásadách najdete také informace o možnostech nastavení pro svůj účet.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také dalším společnostem Facebooku. To může zahrnovat předávání osobních údajů do USA a dalších třetích zemí, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. V tomto případě bude společnost Facebook používat standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Další informace naleznete také v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.  

Zpracování probíhá proto, abychom mohli vyřídit dotazy, které nám zasíláte (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Další uchovávání údajů předaných v rámci vašeho dotazu je založeno na našem oprávněném zájmu na řádné dokumentaci naší obchodní činnosti a zajištění našeho právního postavení (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a případně na plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

16.8. Soutěže

Příležitostně také pořádáme soutěže prostřednictvím našich sociálních sítí. Chcete-li se zapojit, musíte například komentovat určitý obsah, dát nám „To se mi líbí“ nebo nás označit. Údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, zpracováváme za účelem realizace soutěže a oznámení výherce (výherců) (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

16.9. Správa sociálních sítí

Abychom mohli měřit úspěšnost našich aktivit na sociálních sítích, zaznamenáváme také, kdy jsme na sociálních sítích označeni. V tomto kontextu zpracováváme také informace o lidech, kteří nás označují. Zpracování, ke kterému v této souvislosti dochází, je založeno na našem oprávněném zájmu optimalizovat naše aktivity na sociálních sítích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

K tomuto účelu používáme nástroj Curalate poskytovaný společností Curalate, Inc. se sídlem v USA. Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Curalate Inc. uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

16.10. Analýza našich aktivit na sociálních sítích

Vyhodnocujeme také úspěšnost našich příspěvků na sociálních sítích. Analyzujeme, jak často se na jednotlivé příspěvky kliká. K tomuto účelu využíváme služby společnosti Looker Data Sciences, Inc. se sídlem v USA. Zpracování údajů je založeno na našem oprávněném zájmu analyzovat náš dosah a úspěšnost našich aktivit na sociálních sítích. Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Looker Data Sciences, Inc. uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Na druhou stranu pro tyto účely používáme službu Google Analytics (viz samostatná kapitola o službě Google Analytics).

17. Systém CRM

Abychom mohli spravovat naše vztahy se zákazníky, ukládáme vaše osobní údaje do našeho systému CRM. To nám umožňuje cíleně odpovídat na případné dotazy a zasílat vám v povoleném rámci související reklamu. Zpracování, ke kterému v této souvislosti dochází, je založeno na našem oprávněném zájmu spravovat naše vztahy se zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). K tomuto účelu využíváme služby poskytovatele Braze, Inc. se sídlem v USA (dále jen „Braze“). Na USA se žádné rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nevztahuje. Proto jsme se společností Braze uzavřeli standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR.

18. Personalizace obsahu webových stránek

Vaše údaje zpracováváme také za účelem zobrazení personalizovaného obsahu na našich webových stránkách. Právním základem této činnosti je náš oprávněný zájem na tom, abychom vám ukázali zájezdy a aktivity, které jsou pro vás relevantní, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.  

19. Další sdílení dat

Mimo popsané případy budou vaše osobní údaje předány bez vašeho výslovného předchozího souhlasu pouze v následujících případech: 

 • Pokud je to nezbytné pro objasnění nezákonného využívání našich služeb nebo pro soudní stíhání, budou osobní údaje předány orgánům činným v trestním řízení a v případě potřeby poškozeným třetím stranám. K tomu však dochází pouze v případě, že existují konkrétní náznaky nezákonného nebo zneužívajícího chování. K předání může dojít také v případě, že slouží k prosazení podmínek používání nebo jiných dohod. Jsme také ze zákona povinni poskytovat informace některým orgánům veřejné správy na jejich žádost. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, orgány, které stíhají správní delikty, za něž se ukládají pokuty, a daňové orgány.  

Tyto údaje jsou zveřejňovány na základě našeho oprávněného zájmu na potírání zneužívání, stíhání trestných činů a zajišťování, uplatňování a vymáhání pohledávek a za předpokladu, že vaše práva a zájmy na ochranu vašich osobních údajů nejsou anulovány, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo na základě právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 • Osobní údaje předáváme auditorům, poskytovatelům účetních služeb, právníkům, bankám, daňovým poradcům a podobným subjektům, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) nebo pro řádný chod naší obchodní činnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo pokud jsme k tomu povinni (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).  

 • Při poskytování služeb se spoléháme na smluvně propojené společnosti třetích stran a externí poskytovatele služeb (dále jen „zpracovatele“). V takových případech jsou osobní údaje předávány těmto zpracovatelům, aby mohli pokračovat ve zpracování. Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili ochranu vašich práv a svobod. Zpracovatelé mohou údaje používat pouze k námi stanoveným účelům a jsou námi smluvně zavázáni k tomu, aby s vašimi údaji nakládali výhradně v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a německými zákony o ochraně osobních údajů.

Předávání údajů zpracovatelům probíhá na základě čl. 28 odst. 1) GDPR.

 • V rámci dalšího rozvoje našeho podnikání se může stát, že se struktura společnosti GetYourGuide Deutschland GmbH změní změnou právní formy, založením, koupí nebo prodejem dceřiných společností, částí nebo složek společnosti. Při těchto transakcích jsou informace o zákaznících předávány společně s částí společnosti, která má být převedena. Kdykoli jsou osobní údaje zpřístupněny třetím stranám ve výše popsaném rozsahu, zajistíme, aby se tak stalo v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.

Jakékoli zpřístupnění osobních údajů je odůvodněno tím, že máme oprávněný zájem přizpůsobit naši firemní formu ekonomickým a právním podmínkám (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

20. Automatizovaná individuální rozhodnutí nebo profilovací opatření

Nepoužíváme žádné procesy automatizovaného zpracování, které by vedly k rozhodnutí nebo profilování.

21. Vymazání vašich údajů

Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou potřeba pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo použili v souladu s výše uvedenými odstavci. Vaše údaje uchováváme také v případě, že jsme k tomu povinni ze zákonných důvodů nebo pokud jsou údaje po delší dobu potřeba k trestnímu stíhání nebo k zajištění, uplatnění nebo vymáhání právních nároků.  

Pokud svůj uživatelský účet odstraníte, bude váš profil zcela a trvale smazán. Záložní kopie vašich údajů však budeme uchovávat v rozsahu a po dobu, po kterou budou tyto údaje vyžadovány z právních důvodů nebo pro účely trestního stíhání či zajištění, uplatnění nebo vymáhání právních nároků.

Pokud musí být údaje uchovávány z právních důvodů, bude jejich zpracování omezeno. Údaje pak již nejsou k dispozici pro další použití.

Ukládání nad rámec smluvního vztahu je založeno na našich výše uvedených oprávněných zájmech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

22. Vaše práva jako subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte níže popsaná práva. Chcete-li uplatnit svá práva, můžete podat žádost zde, poštou nebo e-mailem na výše uvedenou adresu.

22.1. Právo na přístup k informacím

Máte právo kdykoli od nás na požádání obdržet informace o osobních údajích, které zpracováváme a které se vás týkají, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 15 GDPR a § 34 BDSG.  

22.2. Právo na opravu nesprávných údajů

Máte právo požadovat, abychom neprodleně opravili osobní údaje, které se vás týkají, pokud jsou nepřesné.

22.3. Právo na výmaz

Máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají, za podmínek uvedených v § 17 GDPR a §. 35 BDSG. Tyto podmínky stanoví zejména právo na výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a také v případech nezákonného zpracování, existence námitky nebo povinnosti výmazu podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému podléháme.  

22.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování v souladu s čl. 18 GDPR. Toto právo existuje zejména v případě, že přesnost osobních údajů je mezi uživatelem a námi sporná, a to po dobu, kterou vyžaduje ověření přesnosti, jakož i v případě, že subjekt údajů požaduje omezené zpracování namísto výmazu v případě existujícího práva na výmaz. Dále v případě, že údaje již nejsou potřebné pro námi sledované účely, ale uživatel je potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, jakož i v případě, že úspěšné uplatnění námitky je mezi námi a uživatelem stále sporné.  

22.5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu v souladu s čl. 20 GDPR.  

22.6. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se své konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, které probíhá mimo jiné na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, v souladu s čl. 21 GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

22.7. Právo na odvolání

V případě stížností máte právo obrátit se na dozorový úřad podle svého výběru.  

22.8. Zpracování údajů při uplatňování vašich práv

Závěrem bychom rádi upozornili, že osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme při výkonu vašich práv podle čl. 15 až 22 GDPR za účelem realizace těchto práv a abychom toto uplatňování vašich práv mohli doložit. Toto zpracování je založeno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s čl. 15 až 22 GDPR a § 34 odst. 2 BDSG.

23. Práva obyvatel Spojených států

23.1 Zveřejnění.

Pokud jste obyvatelem určitých států, včetně Kalifornie, Colorada, Connecticutu nebo Virginie, můžete mít specifická práva. Další informace a práva týkající se obyvatel určitých států USA, které přijaly zákony a předpisy na ochranu údajů, jsou uvedeny níže. Tento oddíl vám také poskytuje nezbytné informace o osobních údajích, které shromažďujeme, a o tom, jak tyto údaje můžeme používat.

Kalifornský zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018, zákon o ochraně osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii z roku 2018 ( "CCPA" ), kalifornský zákon o ochraně osobních údajů z roku 2020 (“CPRA”) a zákony na ochranu soukromí jiných států poskytují určitým obyvatelům USA specifická práva týkající se osobních údajů. Tato část Zásad ochrany osobních údajů popisuje tato práva a jak je uplatňovat. Tato část se nevztahuje na veřejně dostupné informace.

Některé informace se shromažďují automaticky, když vstoupíte na naše webové stránky (viz část 3 Automatizovaný sběr dat těchto Zásad ochrany osobních údajů).

Více podrobností o osobních údajích, které shromažďujeme, jak je shromažďujeme a proč je shromažďujeme, lze nalézt below: 

 • Když si vytvoříte účet na našem webu (viz část 4 GetYourGuide účet);

 • Když se rozhodnete zanechat recenze (viz část 5 Recenze a hodnocení);

 • Kde potřebujete zákaznickou podporu (viz část 6 Zákaznická podpora); 

 • Našimi poskytovateli služeb (viz část 7 Poskytovatelé technických služeb);

 • Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru (viz část 8 Newsletter);

 • Když si rezervujete aktivity na naší platformě (viz část 9 Rezervace & platby); 

 • Pro účely předcházení podvodům (viz oddíl 10 Předcházení podvodům); 

 • Aby nás chránili před roboty (viz oddíl 11 Ochrana proti robotům); 

 • Používáním souborů cookie (viz oddíl 12 Soubory cookie); 

 • Pro marketingové účely (viz oddíl 14 Marketingové a remarketingové služby); 

 • Někteří z našich důvěryhodných partnerů mohou shromažďovat některé vaše osobní údaje, jak je popsáno v Část 15 Integrovaný obsah třetích stran

 • Když s námi komunikujete na sociálních sítích (viz oddíl 16 Sociální média); 

 • Pro účely zákaznické podpory (viz Část 17 Systém CRM); 

 • Pro účely vývoje produktu; 

 • Pro účely personalizace obsahu webových stránek (viz oddíl 18); 

Pokud je to nezbytné pro poskytování služby, kterou požadujete, shromáždíme, zpracujeme nebo nám také můžete poskytnout následující citlivé osobní údaje pro provozování našeho podnikání: uživatelské jméno a hesla, vládní identifikační údaje, jako je řidičský průkaz a číslo pasu. Například ve velmi omezeném počtu případů mohou někteří poskytovatelé zájezdů, kteří vám prodávají vstupenky a aktivity, vyžadovat vyzvednutí čísla vašeho pasu nebo jiného platného průkazu totožnosti během procesu placení.  

V závislosti na vašich preferencích týkajících se souborů cookie můžeme „sdílet“ kategorie osobních údajů, jak jsou definovány v zákonech Kalifornie, třetím stranám nebo s nimi a pro obchodní a komerční účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Podle CPRA „sdílení“ znamená zpřístupnění vašich osobních údajů třetí straně nebo mezikontextovou behaviorální reklamu, ať už za peněžní nebo jinou hodnotnou protihodnotu či nikoli. Další informace o kontextu, ve kterém sdílíme vaše osobní údaje, a o tom, jak požadujete odhlášení, naleznete v části 25.6 níže. 

„Neprodáváme“ osobní údaje, jak jsou definovány v CPRA nebo podle zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů (zákon o ochraně soukromí Virginie) („CDPA“. 

Vaše osobní údaje, jak je definováno v CCPA, „neprodáváme“. 

Vědomě „nesdílíme“ osobní údaje známých nezletilých mladších 16 let.

23.2 Přístup ke specifickým právům na informace.

Máte právo požadovat, abychom vám sdělili určité informace o tom, jak jsme shromažďovali a používali vaše osobní údaje. Jakmile od vás obdržíme platnou žádost, sdělíme vám v rozsahu povoleném zákonem:

 • Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

 • Kategorie zdrojů vašich osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

 • Obchodní nebo komerční účel pro shromažďování, prodej nebo sdílení vašich osobních údajů, je-li to relevantní.

 • Kategorie třetích stran, se kterými sdílíme vaše osobní údaje.

 • Pokud jsme vaše osobní údaje zveřejnili pro obchodní účely, kategorie osobních údajů, které každá kategorie příjemce získala.

23.3 Právo na výmaz.

Obyvatelé určitých států mají právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které jsme o nich shromáždili, s výhradou určitých výjimek popsaných v části 23.3 těchto Zásad ochrany osobních údajů a jak je stanoveno v příslušných právních předpisech.

23.4 Právo na opravu. Obyvatelé určitých států mají právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které o nich uchováváme, jak je vysvětleno v části 23.2 těchto Zásad ochrany osobních údajů, s výhradou určitých výjimek stanovených v příslušných zákonech.

23.5 Žádná diskriminace.

Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování jakýchkoli vašich práv na ochranu soukromí. 

23.6. Neprodávejte ani nesdílejte mé osobní údaje. Své preference týkající se souborů cookie můžete kdykoli změnit a požádat o odhlášení ze sdílení vašich osobních údajů třetím stranám, s výhradou určitých výjimek stanovených v příslušných zákonech. „Sdílením“ označujeme zpracování osobních údajů, jak je popsáno výše v části 12 Soubory cookie a v části 13 Marketingové a remarketingové služby. My a další společnosti umísťujeme na naše webové stránky sledovací technologie, které nám umožňují shromažďovat a sdílet s vybranými partnery informace o vašem chování na našich webových stránkách za účelem zobrazování zájmově orientované reklamy na naše produkty na jiných stránkách nebo za účelem zlepšení přesnosti naší reklamy a relevantnost. Pokud se rozhodnete odhlásit se z tohoto sdílení údajů, budete muset kliknout na odkaz Centrum preferencí a změnit své preference tím, že se odhlásíte ze „Sdílení nebo prodeje osobních údajů“. 

23.7 Odhlásit se z cílené reklamy. Určité shromažďování a zpracování údajů na našich webových stránkách pro účely zájmově orientované reklamy může být podle některých státních zákonů, jako je CDPA, považováno za „cílenou reklamu“ nebo „prodej“ či „sdílení“ osobních údajů. V závislosti na vašich preferencích pro soubory cookie a v rozsahu povoleném zákonem můžeme vaše osobní údaje sdělit našim důvěryhodným partnerům za účelem cílené reklamy. Můžete požádat, abychom přestali používat a sdílet vaše osobní údaje pro takovou cílenou reklamu kliknutím na odkaz Centrum preferencí a změnit své preference tím, že se odhlásíte ze „Sdílení nebo prodeje osobních údajů“.

23.8 Nesdílejte ani nesdělujte mé citlivé osobní údaje.

Máte právo omezit, jak jsou vaše citlivé osobní údaje zveřejňovány nebo sdíleny s třetími stranami. Chcete-li uplatnit svá práva popsaná v těchto zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na následujícím odkazu: https://www.getyourguide.com/contact/.

23.9 Uplatňování vašich práv.

Jakékoli ze svých práv, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžete uplatnit v rozsahu povoleném příslušnými zákony. 

Uveďte prosím dostatek informací a popište svůj požadavek dostatečně podrobně, abychom na něj mohli správně odpovědět. Než budeme moci odpovědět na vaši žádost, podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti.

Pokud bydlíte v Kalifornii, můžete vy nebo osoba registrovaná u kalifornského ministra zahraničí, kterou zmocňujete jednat vaším jménem, podat žádost. 

Pokud bydlíte v Connecticutu nebo Coloradu, máte možnost určit oprávněného zástupce, který za vás podá žádost. 

Můžete také podat ověřitelnou spotřebitelskou žádost jménem svého nezletilého dítěte.

24. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Aktuální verze těchto zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na adrese https://www.getyourguide.com/privacy_policy

Stav ke dni: 30. březen 2023