Všeobecné obchodní podmínky

Verze 09/22/2022


Tyto Všeobecné obchodní podmínky („dále jen VOP GYG“) spolu se Zásadami ochrany osobních údajů (https://www.getyourguide.com/privacy_policy) upravují používání online zprostředkovatelské platformy GetYourGuide (dále jen „platforma GYG“), která je přístupná na  (i) (http://www.getyourguide.cz)(http://www.getyourguide.com) a prostřednictvím určitých dalších webových stránek provozovaných společností GYG (společně dále jen „webové stránky GYG“) a (ii) některých mobilních aplikací vydaných společností GetYourGuide  (dále jen„aplikace GYG “).  

Platforma GYG je k dispozici uživatelům po celém světě. Určité části těchto VOP GYG se na vás vztahují pouze v případě, že máte bydliště v dané zemi nebo regionu.

Všechny země (mimo USA): Pokud máte bydliště kdekoli na světě kromě Spojených států amerických, platí pro vás příloha A.  

Spojené státy americké: Pokud máte bydliště ve Spojených státech amerických (včetně jakýchkoliv jejich teritorií a ovládaných území ), platí pro vás příloha B. Příloha B obsahuje povinnou závaznou individuální rozhodčí doložku, která znamená, že souhlasíte s tím, že budete většinu sporů týkajících se platformy GYG, našich služeb nebo těchto VOP GYG řešit v závazném rozhodčím řízení, nikoli u soudu. Z rozhodčího řízení můžete odstoupit pouze podle postupu uvedeného v příloze B. Příloha B rovněž obsahuje vzájemné vzdání se hromadných žalob nebo soudních procesů s porotou.

1. O nás
My, společnost GetYourGuide Deutschland GmbH, se sídlem Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlín, Německo, zapsaná u Místního soudu v Charlottenburgu pod číslem HRB 132059 B, (dále jen „GetYourGuide“ nebo „my“ nebo „nás“), jsme provozovatelem platformy GYG a jsme za ni příslušným způsobem odpovědní. Naše platforma je dostupná v několika jazycích po celém světě a její používání je rychlé a snadné.
Platformu GYG provozujeme jako zprostředkovatelskou platformu a jsou na ní online nabízeny prohlídky a aktivity (dále jen „aktivity“) různými místními poskytovateli aktivit z celého světa, jako jsou zábavní parky, muzea, průvodci, provozovatelé výletů na lodích (dále jen „dodavatelé“). Mezi aktivity patří například prohlídky s průvodcem, kurzy vaření, okružní jízdy autobusem, výlety lodí, vstupenky na prohlídky a další služby. Působíme jako obchodní zástupce dodavatelů. Popisy, fotografie a další obsah jejich vlastních aktivit pochází od příslušných dodavatelů. Nemáme proto na tento obsah přímý vliv.

2. Oblast působnosti
2.1 Tyto VOP GYG se vztahují na všechny návštěvníky a uživatele platformy GYG a na veškerý obsah v rámci nabízených operačních systémů (v současnosti iOS, Android) (dále jen „uživatelé“). Jakmile začnete platformu GYG používat, jste povinni tyto VOP GYG dodržovat. Proto si je při prvním použití pečlivě přečtěte.
2.2 Jsou k dispozici online a vztahují se na všechny naše služby, pokud u konkrétní služby nemají přednost více specifikované podmínky. V takovém případě to ve vhodnou dobu jasně uvedeme. Jakékoli z vašich podmínek, které jsou v rozporu s VOP GYG nebo se od nich odchylují, nebudou platit, pokud jsme s nimi výslovně písemně nesouhlasili.
2.3 Používání platformy GYG je pouze pro vás osobně, tj. nesmíte ji za žádných okolností používat pro obchodní účely. Klíčové slovo: Přeprodej vstupenek je výslovně zakázán! To znamená, že je přísně zakázáno jakékoli použití, které přesahuje vaše osobní použití v soukromé oblasti a/nebo slouží ke komerčním nebo obchodním účelům osobně spojeným s vámi a/nebo s jinými třetími stranami, zejména komerční přeprodej vstupenek.

3. Co děláme
3.1 Aktivity si můžete zobrazit na platformě GYG. Smlouva o poskytování aktivity se uzavírá výhradně a přímo mezi vámi a dodavatelem (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“). Když na platformě GYG zakoupíte aktivitu,  nekupujete nic od nás, ale přímo od dodavatele. Smlouvy o poskytování služeb uzavíráme jménem dodavatelů a na jejich účet. Působíme jako obchodní zástupce dodavatelů a jsme dodavateli pověřeni a zmocněni uzavírat transakce přímo mezi dodavateli a uživateli, např. vámi, na účet dodavatelů a inkasovat platby od uživatelů. Sami žádné aktivity nenabízíme, a proto se nestáváme smluvní stranou žádné Smlouvy o poskytování služeb. V souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb, která s vámi byla uzavřena, nevystupujeme jako organizátor, pronajímatel, prodejce ani jiný smluvní partner. Za zprostředkování Smlouvy o poskytování služeb dostáváme od dodavatele provizi. 

3.2 Seznam aktivit můžete filtrovat podle různých parametrů. Průvodce vyhledáváním vám zobrazí aktivity, které odpovídají vašim kritériím a jsou nabízeny konkrétním dodavatelem. Pokud je více než jeden dodavatel schopen nabídnout aktivitu, která odpovídá kritériím zadaným v průvodci zjišťováním, příslušné aktivity se zobrazí v objednávce na základě faktorů, jako je popularita, rozmanitost, dostupnost, míra zrušení, hodnocení, výkon v průběhu času, a výši generovaných příjmů.
3.3 V zájmu rychlého a hladkého procesu můžete otázky týkající se vaší rezervace směřovat na zákaznický servis GetYourGuide. K tomu najdete různé formuláře na Kontaktujte nás ⎸GetYourGuide a také na naší servisní lince. Jako obchodní zástupci poskytujeme v tomto procesu dodavatelům podporu. Obvykle odpovídáme do 24 hodin, nejpozději však do 48 hodin. Komunikace mezi vámi a dodavatelem může probíhat přímo. V případě nouze najdete kontaktní údaje příslušného dodavatele na svém voucheru/vstupence
.3.4 Vyhrazujeme si právo podmínit používání platformy GYG, jednotlivých funkcí platformy GYG nebo míru možnosti využití jednotlivých funkcí, určitými podmínkami, jako jsou platební morálka uživatele (např. v případě dřívějších rezervací) nebo předložení určitého dokladu (např. dokladu totožnosti, dokladu o nákupu, platbě nebo vlastnictví). Vyhrazujeme si právo omezit vaši rezervaci Aktivity nebo zrušit Aktivity, které jste si rezervovali, v případě podezření z podvodu, porušení těchto GYG GTC nebo porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování služeb, o kterých se GetYourGuide dozví.
3.5 Nejsme povinni zlepšovat, rozšiřovat (update/upgrade) nebo zpřístupnit obsah, funkce a služby poskytované prostřednictvím platformy GYG. Poskytování našich služeb a činností můžeme kdykoli přerušit; neexistuje žádné právo na pokračování. Pokud jste však již s dodavatelem uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb, vztahuje se na vás oddíl 15, tj. Smlouva o poskytování služeb.

4. Registrace a účet GYG
4.1 I když pro přístup k platformě GYG není vyžadována registrace, musíte se u nás zaregistrovat, abyste mohli využívat všechny funkce, např. " Seznam přání " .
4.2 Za účelem vytvoření účtu („Účet GYG " ), musíte do registračního formuláře na platformě GYG zadat své celé jméno a e-mailovou adresu a můžete si nastavit heslo. Pokud  je nabídka k dispozici, můžete si vytvořit účet bez hesla pomocí možnosti vytvořit účet bez hesla s ověřovacím odkazem na e-mail. Tyto údaje musíte udržovat v tajnosti, aby k vašemu účtu neměla přístup žádná třetí strana. Po kliknutí na tlačítko „Potvrdit e-mail“ obdržíte od GetYourGuide uvítací e-mail. Váš účet GYG byl nyní vytvořen.

4.3 Můžete si vytvořit pouze jeden účet GYG. Účet nesmíte převést na nikoho jiného.

5. Aplikace GYG

5.1 V souladu s podmínkami této smlouvy vám tímto udělujeme nevýhradní, odvolatelnou, nepřenosnou, nesublicencovatelnou, omezenou licenci ke stahování, instalaci a používání aplikací GYG na vašem mobilním zařízení za předpokladu, že instalace a používání aplikací GYG je výhradně (i) pro vaše osobní použití a pro nekomerční účely a (ii) v souladu s omezeními a limity uvedenými v této smlouvě. Aplikace GYG nesmíte kopírovat, přenášet, pronajímat, půjčovat, upravovat, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla, dále distribuovat ani poskytovat sublicence, a pokud své mobilní zařízení prodáte třetí straně, musíte před tím aplikace GYG z mobilního zařízení odstranit. Nesmíte provádět reverzní inženýrství, rozebírat, pokoušet se získat zdrojový kód aplikací GYG nebo jakékoli jejich části, s výjimkou případů, kdy je takové omezení platnými právními předpisy výslovně zakázáno. Všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena nám a našim poskytovatelům licence.

5.2 Společnost GetYourGuide může čas od času dle vlastního uvážení vyvíjet a poskytovat aktualizace aplikací GYG, které mohou zahrnovat vylepšení, nápravy chyb, záplaty, jiné opravy chyb a/nebo nové funkce (souhrnně včetně související dokumentace „aktualizace“). Aktualizace mohou také změnit nebo zcela odstranit některé funkce a vlastnosti. Souhlasíte s tím, že společnost GetYourGuide není povinna poskytovat žádné aktualizace ani pokračovat v poskytování či aktivaci určitých funkcí nebo vlastností. Na základě nastavení vašeho mobilního zařízení, když je vaše mobilní zařízení připojeno k internetu:

  • aplikace GYG automaticky stáhnou a nainstalují všechny dostupné aktualizace; nebo

  • můžete obdržet upozornění nebo výzvu ke stažení a instalaci dostupných aktualizací.

Měli byste si neprodleně stáhnout a nainstalovat všechny aktualizace a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud tak neučiníte, aplikace GYG nebo jejich části nemusí fungovat správně. 

Dále souhlasíte s tím, že všechny aktualizace budou považovány za součást aplikací GYG a budou podléhat všem podmínkám těchto VOP GYG.

5.3 Berete na vědomí, že při stahování, instalaci nebo používání aplikací GYG může společnost GetYourGuide používat automatické prostředky (včetně například souborů cookie, sad pro vývoj softwaru (SDK) a webových signálů) ke shromažďování informací o vašem mobilním zařízení a o vašem používání aplikací GYG. Podmínkou pro stažení, instalaci nebo používání aplikací GYG nebo některých jejich funkcí či vlastností může být žádost o poskytnutí určitých informací o sobě. Na všechny informace, které shromažďujeme prostřednictvím aplikací GYG nebo v souvislosti s nimi, se vztahují naše Zásady ochrany osobních údajů. Některé činnosti zpracování údajů můžete spravovat rozhodnutím neudělit souhlas, když vás k tomu aplikace GYG vyzve. 

6. Uzavření smlouvy s GetYourGuide-Uživatelská smlouva
6.1 Předmětem smlouvy s námi jako smluvní stranou je bezplatné používání platformy GYG („Uživatelská smlouva“).
6.2 Smluvní vztah mezi vámi a námi vstupuje v platnost, jakmile používáte platformu GYG (která zahrnuje instalaci aplikace GYG). Je možné kdykoli účet GYG zablokovat, ukončit nebo smazat prostřednictvím zákaznického servisu GetYourGuide telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře v části „Smazat účet“. Kontaktní údaje najdete na adrese  Kontaktujte nás ⎸GetYourGuide .
6.3 Společnost GetYourGuide může kdykoli jednostranně ukončit vaši uživatelskou smlouvu, účet GYG nebo váš přístup k platformě GYG s týdenní výpovědní lhůtou. Ukončení však nabude účinnosti až poté, co budou provedeny nebo zrušeny všechny již uzavřené Smlouvy o poskytování služeb. Právo na ukončení z oprávněného důvodu zůstává nedotčeno.

7. Zákaznický servis / Shoda s nejlepší cenou od GetYourGuide
7.1 Náš tým zákaznického servisu můžete kontaktovat na adrese  Kontaktujte nás ⎸GetYourGuide , jsme vám k dispozici na telefonu, chatu nebo e-mailu
.7.2 Pokud najdete aktivitu rezervovanou prostřednictvím platformy GYG (i) se stejnými podmínkami (datum, město, počet osob), (ii) se stejnými službami, (iii) za nižší cenu na internetu, (iv) kterou lze rezervovat u stejného dodavatele, a dokážete nám to, doplatíme vám rozdíl mezi nižší cenou rezervovanou prostřednictvím GetYourGuide a nižší cenou, kterou jste našli a kterou máte k dispozici na internetu. Nabídky, které jsou součástí programů důvěry nebo věrnostních programů, jsou vyloučeny z nejlepšího párování cen.
7.3 Chcete-li využít tuto nabídku s nejlepší cenou, musíte nám poslat odkaz (and/or snímek obrazovky alternativní nabídky) na vyžádání. To následně zkontrolujeme a pokud bude cena skutečně nižší, doplatíme rozdíl, přičemž tuto platbu lze provést i složenkou.
7.4 Všechny speciální nabídky a slevové akce jsou takto označeny.

8. Platba na GetYourGuide
8.1 Pro aktivitu platí cena nabízená na platformě GYG („zveřejněná cena“). Částka, kterou zaplatíte za aktivitu („cena rezervace“), je zveřejněná cena snížená o případnou slevu. Není-li dohodnuto jinak, je cena rezervace za aktivitu splatná ihned po provedení rezervace. 

8.2 Uvybraných aktivit můžete zvolit funkci „Rezervovat hned, zaplatit později“. To lze pouze s kreditní kartou, která je platná minimálně do data vybrané aktivity. Abychom si platnost potvrdili, odečteme vám při dokončení rezervace z kreditní karty 0 Kč. 72 hodin před začátkem aktivity pak strhneme cenu rezervace. Pokud se nepodaří platbu z kreditní karty strhnout, máte 47 hodin na to, abyste platbu provedli ručně. Pokud se to nepodaří a platba neproběhne, rezervovaná aktivita bude automaticky zrušena.

8.3 Společnost GetYourGuide je oprávněna přijímat (jako obchodní zástupce) fakturované částky jménem a na účet dodavatele, pokud není ve faktuře dodavatele výslovně uvedeno jinak. Úspěšnou platbou společnosti GetYourGuide jste splnili své platební povinnosti vůči dodavateli se zproštěním závazku. Pokud mají být pohledávky vyplaceny v jiné než místní měně (pohledávka v cizí měně), může společnost GetYourGuide (v roli obchodního zástupce) inkasovat platbu ve vaší místní měně a převést pohledávku v cizí měně podle směnného kurzu aktuálního v době uzavření smlouvy. U vysoce volatilních měn můžeme účtovat přiměřený směnárenský poplatek.

8.4 V souvislosti se Smlouvou o poskytování služeb a platbou jsme pro vás, jakožto obchodní zástupce dodavatele, kontaktní osobou. Pokud chcete žádat o vrácení ceny rezervace mimo rámec našich storno podmínek, kontaktujte nás. Budeme poté kontaktovat dodavatele aten podle svého uvážení rozhodne, zda žádosti ovrácení peněz vyhoví. Vrácení peněz poskytnuté dodavatelem může být zpracováno dodavatelem prostřednictvím nás.
8.5 Údaje o platbě musíte uvést pravdivě a v případě změn je neprodleně aktualizovat. Vprůběhu objednávky se zobrazí způsoby platby, které jsou pro aktivitu povolené. Platí obchodní podmínky poskytovatele platebních služeb. Váš poskytovatel platebních služeb si může účtovat další poplatky. Musíte nám potvrdit, že jste oprávněni používat vámi zvolený způsob platby nebo že máte právo jej používat.

8.6 V některých případech nebudete platit cenu rezervace společnosti GetYourGuide nebo přímo dodavateli, ale jiné společnosti, kterou jsme pověřili zpracováním platby jako delegovaného zástupce. Pokud například žijete v USA nebo používáte k platbě kreditní kartu vydanou v USA, zpracovává platbu společnost GetYourGuide Operations Inc, jedna z našich dceřiných společností. Na tyto platby se vztahují stejné podmínky jako na platby přímo nám, takže se pro vás nic nemění. Úspěšnou platbou delegovanému zástupci splníte své platební povinnosti se zproštěním závazku vůči dodavateli. Pokud máte dotazy ohledně platby, můžete kontaktovat náš místní zákaznický servis prostřednictvím Kontaktujte nás ⎸GetYourGuide.

8.7 Autorizací platby souhlasíte s tím, že budou vaše platební údaje použity k inkasu plateb pro dodavatele. Vyhrazujeme si právo podmínit použití platební funkce nebo jednotlivých platebních metod na platformě GYG kontrolou požadované úvěruschopnosti.

9. Změny a zrušení
9.1 Smlouvy o poskytování služeb můžete zrušit pouze v souladu se storno podmínkami uvedenými v T Dodavatele & Cs, popis aktivity na platformě GYG nebo na voucher/ticket vydaný pro Aktivitu.
9.2 Abyste předešli nedorozuměním, musíte provést změny (např. přeplánovat datum aktivity nebo provést změny u účastníků) a zrušit prostřednictvím platformy GYG, pokud není dohodnuto jinak. Zrušení nebo změny lze provést prostřednictvím formuláře dostupného na Kontaktujte nás ⎸GetYourGuide. Změnu nebo zrušení je třeba provést včas; co znamená „včas“, závisí na každém jednotlivém případě (např. v rámci příslušné lhůty pro zrušení) a může to záviset na dostupnosti dané aktivity. Proto je velmi důležité, abyste si všechny podmínky na stránce s aktivitami nebo ve VOP dodavatele pečlivě přečetli. Rozhodujícím faktorem pro včasné zrušení je včasné obdržení oznámení společností GetYourGuide. Pokud jsou tyto podmínky splněny, vystavíme jménem dodavatele potvrzení ozrušení/změně. Tento doklad slouží jako důkaz o zrušení/změně, a proto je nutné jej uschovat.
9.3 Ozměnách nebo zrušeních vás můžeme jménem dodavatele informovat, zejména pokud se jedná ozrušení skrátkým předstihem, na vámi uvedeném telefonním čísle azasláním změn na vaši e-mailovou adresu.

9.4 Pokud nejsou vpopisu aktivity na platformě GYG, ve VOP dodavatele nebo na poukazu/vstupence na aktivitu uvedeny jiné storno podmínky, platí následující storno podmínky:
a) při zrušení více než 24 hodin před začátkem aktivity vrácení plné ceny rezervace a
b) při zrušení 24 hodin nebo méně před začátkem aktivity nebo vpřípadě, že se nedostavíte, žádná náhrada.

10. Recenze a další uživatelský obsah
10.1 Nabízíme vám možnost zobrazit si recenze a další obsah zveřejněný jinými uživateli na platformě GYG. Recenze vyjadřují osobní názor příslušného uživatele vkonkrétním okamžiku, amají na ně proto vliv osobní představy aočekávání. Je třeba také poznamenat, že od zveřejnění recenze nebo jiného obsahu se mohla aktivita změnit. Je také třeba vzít v úvahu počet recenzí a hodnocení, protože jeden názor je často méně smysluplný než souhrn velkého počtu názorů.
10.2 Obsah platformy GYG můžete osobně ovlivnit psaním recenzí na aktivity, které jste si zakoupili, nebo zveřejněním obrázků (společně, " Uživatelský obsah " ). Za uživatelský obsah, který zveřejníte, jste plně zodpovědní. Na platformě GYG je přísně zakázáno zveřejňovat uživatelský obsah, který: (i) je nepravdivý nebo zavádějící; (ii) otevřeně nebo skrytě propaguje produkty, služby nebo společnosti; (iii) je vytvořen za odměnu obdrženou od třetí strany; (iv) je vytvořen dodavatelem, který aktivitu poskytuje, nebo na jeho pokyn; (v) porušuje práva duševního vlastnictví, soukromí nebo jiná práva třetí strany; nebo (vi) obsahuje odkazy nebo podobné informace/odkazy, které by mohly narušit fungování systémů zpracování dat třetích stran.

10.3 Před nahráním uživatelského obsahu jste povinni se ujistit, že máte potřebná práva k použití obrázků. Zejména obrázky nebo fotografie, na kterých jsou vidět jiné osoby, lze na platformu GYG nahrát pouze tehdy, pokud k tomu tyto osoby udělily souhlas. Pokud chcete použít fotografie, které pořídila jiná osoba než vy, potřebujete rovněž souhlas této osoby.

10.4 Veřejná přístupnost uživatelského obsahu nesmí porušovat právní předpisy, etiku a/nebo práva třetích stran; zejména nesmíte nahrávat a/nebo zpřístupňovat veřejnosti uživatelský obsah s vyobrazením násilí, pornografie, diskriminace, urážek, rasismu, pomluv nebo jiného nezákonného obsahu či vyobrazení.

10.5 Zůstáváte majitelem veškerého uživatelského obsahu, který vytvoříte. Udělujete společnosti GetYourGuide nevýhradní, sublicencovatelnou (prostřednictvím jedné nebo více úrovní), celosvětovou, plně placenou a bezplatnou licenci na použití, reprodukci, přizpůsobení, překlad, tvorbu odvozených děl, úpravu, předvádění, veřejné zobrazování, veřejné předvedení, přenos a distribuci uživatelského obsahu, včetně obsahu (i) na platformě nebo prostřednictvím platformy GetYourGuide, (ii) u partnerů společnosti GetYourGuide nebo jejich prostřednictvím a (iii) v online a offline marketingových materiálech.

10.6 Uživatelský obsah můžeme podle potřeby a vlastního uvážení odstranit. Společnost GetYourGuidemůže například uživatelský obsah odstranit, pokud podle našeho názoru porušuje naše povinnosti podle bodů 9.2–9.4. Nejsme povinni uchovávat kopie uživatelského obsahu ani takové kopie poskytovat.

10.7 Společnost GetYourGuide, její přidružené společnosti, pověření zástupci a jejich (distribuční) partneři mohou na platformě GYG i v jiných médiích vedle uživatelského obsahu nebo spolu s ním zobrazovat reklamy a další informace. Za takovou reklamu vám nenáleží žádná kompenzace. Vyhrazujeme si právo měnit typ a rozsah těchto ustanovení o reklamě; o těchto změnách vás nebudeme informovat.

11. Ochrana údajů
11.1 Všechny vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím platformy GYG zpracovává společnost GetYourGuide jako správce údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a pro účely popsané v Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost GetYourGuide sdílí vaše osobní údaje s dodavateli v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy o poskytování služeb mezi vámi a dodavatelem nebo v případě, že je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti a pro další zákonem povolené účely. Dodavatelé jsou nezávislými správci údajů a nesou za zpracování vašich osobních údajů výhradní odpovědnost.

11.2 Podrobné informace o tom, jak uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů.

12. Odškodnění
12.1 Plně nás odškodníte za všechny škody, náklady a výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní obranu), které nám, našim zástupcům nebo partnerům vzniknou v důsledku:
12.1.1 vašeho úmyslného nebo nedbalého uvedení v omyl, jednání, nebo opomenutí v souvislosti s vaším používáním platformy GYG;
12.1.2 vaše úmyslné nebo nedbalostní nedodržení VOP GYG; nebo
12.1.3 nároky uplatněné třetími stranami, které vyplývají z vašeho přístupu nebo používání platformy GYG nebo v souvislosti s ním, které úmyslně nebo z nedbalosti porušují tyto VOP GYG.
13. Zadání
Nesmíte převést ani postoupit svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto VOP GYG, s výjimkou případných nároků na náhradu škody.

14. Doložka o oddělitelnosti
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP GYG byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými či neúčinnými, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ustanovení těchto VOP GYG, která v nich nejsou obsažena nebo jsou neplatná, nahradí zákonné ustanovení. Pokud takové zákonné ustanovení není v daném případě k dispozici nebo by vedlo k nepřijatelnému výsledku, zahájí strany jednání s cílem nahradit neobsažené nebo neplatné ustanovení platným ustanovením, které se co nejvíce blíží ekonomickému účelu neplatného ustanovení.

15. Dodavatel –⁠ Smlouva o poskytování služeb

15.1 Uzavření smlouvy s dodavatelem
15.1.1 Pokud si na platformě GYG vyberete a zakoupíte aktivitu, uzavíráte smlouvu přímo s dodavatelem. Při uzavírání smlouvy působíme jako obchodní zástupce dodavatele.

15.1.2 Po ověření dostupnosti aktivity přidáte příslušnou aktivitu do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Po kliknutí na tlačítko " Překontrolovat " , budete požádáni o další povinné údaje, zejména způsob platby, které je nutné vyplnit.
15.1.3 Kliknutím na tlačítko " Zaplať teď " na konci objednávkového procesu podáváte závaznou nabídku na uzavření Smlouvy o poskytování služeb s Dodavatelem, který bude Činnost zajišťovat. Nabídkou jste vázáni po dobu dvou pracovních dnů. Po obdržení nabídky vám jménem dodavatele zašleme automatické potvrzení objednávky. Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky.
15.1.4 Dodavatelé mohou poskytnout své vlastní podmínky ve svých příslušných záznamech na platformě GYG ( " Dodavatel T & Čs " ). Přečtěte si prosím pozorně tyto VOP dodavatele, protože mohou obsahovat důležité informace pro vás, např. ohledně možností nebo podmínek zrušení. Žádné ustanovení VOP dodavatele nemá vliv na váš vztah s námi ani na naše zákonná práva. V případě rozporu mezi ustanovením dodavatele T & Cs a ustanovení v článku 9 VOP GYG, ustanovení, které je pro vás výhodnější, se bude řídit vztahem mezi vámi a dodavatelem.
15.1.5 Nabídku přijímáme jménem a na účet dodavatele, jakmile obdržíte potvrzení rezervace vydané jménem a na účet dodavatele a případně budete mít přístup k voucheru nebo letence (buď mobilní voucher nebo PDF ke stažení voucher/ticket) a potvrzení o platbě. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení smluvní nabídky přijmout, nebo odmítnout.

15.1.6 Smlouva mezi vámi a dodavatelem není stanovena v samostatném textu smlouvy. Obsah smlouvy vyplývá z objednaného produktu (tj. z popisu vámi vybrané aktivity), příslušných ustanovení v oddíle 15 těchto VOP GYG a případně z VOP dodavatele.

15.1.7 Potvrzení objednávky je nutné ihned zkontrolovat a ujistit se, že byly všechny údaje zadány správně.
15.2Ceny

15.2.1 Uvedené ceny jsou ve většině případů uvedeny včetně všech daní a poplatků.Může se však stát, že jsou na místě vybírány další místní daně nebo poplatky.Pokud budou místně vybírány další daně nebo poplatky, bude to uvedeno v popisu aktivity.
15.2.2 Uveřejněné ceny stanovené Dodavateli mohou podléhat zvláštním ustanovením, např. ohledně storna a vrácení plateb. Před rezervací si musíte sami ověřit, zda příslušný dodavatel nestanovuje odchylné podmínky.

15.3 Poskytování činnosti
15.3.1 Na místo setkání určené dodavatelem se musíte dostavit včas. Vezměte, prosím, také v potaz VOP dodavatele. Pokud na aktivitu přijíždíte ze zahraničí, máte odpovědnost za potřebné cestovní doklady (pas, vízum atd.) a splnění zdravotních či jiných požadavků.
15.3.2 Cena rezervace nezahrnuje žádný typ pojištění. Za sjednání dostatečného pojištění jste odpovědní vy. Je vaší odpovědností uzavřít si dostatečné pojištění. Důrazně vám doporučujeme uzavřít cestovní pojištění, zejména pokud si rezervujete aktivitu, která zahrnuje outdoorové nebo rizikové aktivity.Neprovádíme prohlídky, nezaměstnáváme průvodce ani pro aktivity nestanovujeme bezpečnostní standardy.

15.3.3 Dodavatelé jsou nezávislými smluvními partnery, nikoli zástupci nebo zaměstnanci společnosti GetYourGuide. Nejsme odpovědní za jednání, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, porušení, nedbalost nebo nesprávné chování jakéhokoli dodavatele ani za jakékoli zranění osob, úmrtí, škody na majetku nebo jiné škody či výdaje, které z toho plynou nebo jiným způsobem vyplývají z jakékoli rezervace nebo aktivity.
15.3.4 Pro výpočet času a lhůty je rozhodující časové pásmo dodavatele.

15.4 Další práva dodavatele

15.4.1 Dodavatel může zrušit aktivitu v dohodnutém termínu bez dodržení lhůty pro zrušení, pokud povětrnostní podmínky, úřední opatření, stávky nebo jiné vnější okolnosti, které nelze předvídat nebo které lze odvrátit pouze nepřiměřeným úsilím dodavatele a které jsou mimo jeho kontrolu (zejména v případě vyšší moci), znemožňují nebo výrazně ztěžují či ohrožují provedení aktivity. V tom případě vám bude cena rezervace zaplacená za zrušenou aktivitu vrácena. Případnou žádost o dodatečnou kompenzaci můžete směřovat přímo na dodavatele podle bodu 15.3.3.

15.4.2 Dodavatel vás může z aktivity vyloučit, pokud (i) nesplňujete požadavky pro účast uvedené na platformě GYG, (ii) svou účastí byste ohrozili sebe nebo ostatní nebo (iii) jakýmkoli způsobem narušujete provádění aktivity. V těchto případech vám cena rezervace zaplacená za aktivitu vrácena nebude.

15.4.3 Dodavatel může kdykoli provést nepodstatné změny programu aktivity, pokud se to ukáže jako nutné s ohledem na okolnosti, které se na poslední chvíli vyskytnou. Mezi nepodstatné změny programu patří také změna místa zahájení/setkání pro konání aktivity, pokud se zákazník na nové místo schůzky dostane z původně dohodnutého místa schůzky pěšky nebo veřejnou dopravou do 15 minut. Změna místa zahájení/setkání je možná do 24 hodin před začátkem rezervované aktivity a bude vám oznámena e-mailem nebo zobrazena prostřednictvím platformy GYG.

16. Závěrečná ustanovení
16.1 Pro účely plnění smlouvy a výkonu práv, která nám podle těchto VOP náleží, můžeme využívat jako zprostředkovatele jiné společnosti GetYourGuide a třetí strany.

16.2 Tyto VOP GYG můžeme v budoucnu měnit nebo upravovat, např. abychom zohlednili změny v právních předpisech, změny na trhu nebo mezery v zákonné úpravě. O této skutečnosti vás budeme včas a vhodným způsobem informovat. Pokud proti tomu vznesete námitku, můžeme my nebo vy s okamžitou platností váš účet GYG zrušit nebo ukončit váš přístup k platformě GYG.

16.3 Všechna oznámení a jiná prohlášení předávaná v rámci těchto VOP GYG musí být učiněna písemně (např. e-mailem).

16.4 Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto VOP GYG ani na nákupy uskutečněné na jejich základě nevztahují.

16.5 Smlouva mezi vámi a námi je vytvořena a uzavřena v Berlíně v Německu.

16.6 V těchto VOP GYG platí, že (i) „včetně“ znamená „včetně, mimo jiné“, (ii) obecným slovům se nepřikládá omezující význam, a to z důvodu, že jim předcházejí slova označující určitou skupinu jednání, věcí nebo záležitostí, a (iii) slova označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak. Nadpisy a názvy oddílů použité v těchto VOP GYG slouží pouze pro usnadnění a nepoužijí se k výkladu VOP GYG.

Dodatek A

Ustanovení platná pro obyvatele všech zemí (kromě obyvatel USA)
A1 Rozsah působnostiTyto VOP GYG jsou určeny výhradně spotřebitelům ve smyslu § 13 BGB (německého občanského zákoníku).

A2 Odpovědnost.

A2.1 S výjimkou případů uvedených v oddíle A2.2 je naše maximální odpovědnost vyplývající z plnění nebo související s plněním našich smluvních závazků vůči vám omezena na typickou předvídatelnou ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku porušení základní smluvní povinnosti z nedbalosti. „Základní smluvní povinnost“ podle těchto VOP GYG je povinnost, jejíž plnění je nezbytné pro řádné plnění těchto VOP GYG a jejíž porušení ohrožuje účel těchto VOP GYG a jejich plnění, na které se můžete jako uživatel běžně spoléhat. Ztráta nebo škoda je obvykle předvídatelná, pokud byla obvykle předvídatelná v době přijetí těchto VOP. Vylučujeme naši odpovědnost a odpovědnost pověřených osob za škody způsobené porušením nepodstatné smluvní povinnosti z nedbalosti.

A2.2 Žádné ustanovení těchto VOP GYG nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost nebo odpovědnost našich zástupců či zaměstnanců za hrubou nedbalost, úmyslné zranění, smrt, újmu na zdraví nebo podvod. Stejně tak zůstávají nedotčena veškerá další povinná zákonná práva spotřebitele.
A2.3 Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí, pokud podvodně zamlčíme okolnost ohledně standardu platformy GYG nebo při garanci určité funkčnosti. Totéž platí pro případné nároky uživatele podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

A2.4 Odpovědnost nevzniká v případech vyšší moci, mimo jiné v případě: selhání elektronického nebo mechanického zařízení nebo komunikace, jednání třetích stran (včetně útoků typu „denial of service“ a nadměrného nebo zneužívajícího používání platformy GYG), telefonických nebo jiných problémů s připojením, počítačových virů, neoprávněného přístupu, krádeže, chyby obsluhy, požáru, nepříznivého počasí včetně povodní, regulačního nebo jiného jednání, regulačních, vládních nebo nadnárodních orgánů, v případě války, nepokojů nebo pracovních sporů.

A2.5 Vždy máte možnost dodavateli prokázat, že mu nevznikla žádná škoda nebo že je škoda podstatně nižší než storno poplatky požadované dodavatelem.

A3 Odškodnění

A3.1 Škoda ve smyslu bodu 12.1 zahrnuje také odškodnění, kterému jsme vystaveni vůči našim zprostředkovatelům (ve smyslu německého práva) nebo spolupracovníkům z důvodu výskytu některé z událostí popsaných v bodě 12.
A3.2 Výše uvedené povinnosti v oddíle A3.1 se uplatní pouze v případě, že jste odpovědní za vznik událostí popsaných v oddíle 12 nebo za porušení těchto VOP GYG, tj. že jste jednali úmyslně nebo z nedbalosti a toto pochybení vedlo přímo k výše popsané události (událostem) nebo porušení (porušením).
A4 Řešení sporů online.Platformu Evropské komise pro řešení sporů online naleznete zde. Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení ohledně řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

A5 Rozhodné právo.V rozsahu povoleném závaznými místními (spotřebitelskými) právními předpisy země, ve které máte bydliště, se tyto VOP GYG a naše služby řídí německým právem.

A6.1 Jurisdikce pro obyvatele EHP. Pokud se vaše obvyklé bydliště nachází v EHP (Evropském hospodářském prostoru), platí následující: V rozsahu povoleném závaznými místními (spotřebitelskými) právními předpisy budou případné spory řešeny výhradně u příslušných soudů v Berlíně v Německu.

A6.2 Jurisdikce pro rezidenty mimo EHP a USA. Pokud je vaše obvyklé bydliště mimo EHP (Evropský hospodářský prostor) a mimo Spojené státy americké, platí následující:  Jakýkoli spor bude předložen výhradně příslušným soudům v Berlíně v Německu.

A7 Právo odstoupit od smlouvy

Pokud jste spotřebitel, tj. pokud jste fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat za vaši obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání, a vaše obvyklé bydliště je v Evropském hospodářském prostoru, máte obecně zákonné právo odstoupit od smlouvy v souladu s následujícími informacemi o odstoupení od smlouvy. V některých případech je však právo na odstoupení od smlouvy zákonem vyloučeno, takže u konkrétní smlouvy nemusíte mít právo od smlouvy odstoupit.

A7.1 Vyloučení práva odstoupit od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy je ze zákona vyloučeno v případě smluv o poskytování volnočasových aktivit uzavřených na dálku, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo lhůtu plnění. Jedná se o termínově nebo časově omezené „prohlídky“ různého druhu, „(vícedenní) výlety“, „vstupenky“, „prohlídky s průvodcem“, „vodní aktivity“, „dobrodružství“, „další zážitky“ a „kombinované nabídky“, které pro vás připravujeme.

A7.2 Pokyny pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy

A7.3 Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce získá do fyzického držení poslední zboží.

Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás musíte informovat (GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlín, Německo, withdrawal @ getyourguide . com (ochrana proti spamu), +49 30 2202 7135) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

A7.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného typu dodání, než je nejlevnější způsob standardního dodání, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Pokud jste si výslovně nedohodli jiný způsob, provedeme takovou úhradu pomocí stejného platebního prostředku, jaký jste použili při původní transakci; v žádném případě vám v důsledku takové úhrady nevzniknou žádné poplatky.

Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám své odstoupení od smlouvy oznámíte. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Náklady na vrácení zboží hradíme my.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného zacházení se zbožím, než jaké je nezbytné pro zajištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Kromě výše uvedeného platí pro vaše právo odstoupit od smlouvy následující:

K oznámení o odstoupení od smlouvy můžete použít níže uvedený vzorový formulář, ale nejste povinni jej použít. Odstoupení od smlouvy můžete například rychle a efektivně oznámit prostřednictvím naší platformy vyplněním a odesláním formuláře na stránce Zrušení rezervace.

Pokud použijete pro odstoupení od smlouvy níže uvedený formulář, prosíme vás o uvedení čísla rezervace. Usnadní nám to spárování vašeho odstoupení od smlouvy, ale není to pro vás povinné.

A7.5 Vzorový formulář pro stažení

(tento formulář vyplňte a pošlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy).

  • Adresováno společnosti GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlín, Německo, withdrawal @ getyourguide . com:

  • Já/my(*) tímto oznamuji/oznamujeme, že odstupuji/odstupujeme od své/naší(*) kupní smlouvy k následujícímu zboží(*) /na poskytnutí následující služby(*),

  • Objednáno dne(*) / obdrženo dne(*),

  • Jméno spotřebitele (spotřebitelů),

  • Adresa spotřebitele (spotřebitelů),

  • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář zasílán v tištěné podobě),

  • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Příloha B

Ustanovení platná pouze pro rezidenty USA

B1 Odmítnutí záruky. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM A S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ NEPOSKYTUJEME A TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁME JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIT A SLUŽEB PŘEDPOKLÁDANÝCH TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODNÍHO STYKU, PRŮBĚHU PLNĚNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKLOSTÍ. Platforma GYG je poskytována „jak stojí a leží“, bez jakékoli výslovné či předpokládané záruky. Nezaručujeme, že (i) bude platforma GYG splňovat všechny vaše požadavky nebo že její fungování bude nepřerušované, bez virů, bezpečné nebo bezchybné nebo (ii) že bude obsah platformy GYG úplný, přesný nebo bez technických vad nebo změn provedených neoprávněnými třetími stranami. Neodpovídáme za přesnost a úplnost údajů poskytnutých dodavatelem.

B2 Závazky související s aktivitou.

B2.1 Incidenty se zraněním. Vy (a jakákoli jiná osoba, pro kterou jste provedli rezervaci aktivity (dále jen „spolucestující“)) souhlasíte a rozumíte, že aktivity poskytují dodavatelé, nikoli společnost GetYourGuide. Dodavatelé jsou nezávislé třetí strany, které nejsou pod kontrolou společnosti GetYourGuide. V případě, že vy nebo spolucestující utrpíte zranění, smrt nebo ztrátu během aktivity nebo v souvislosti s ní (dále jen „incident se zraněním“), souhlasíte s tím, že budete požadovat odškodnění přímo od dodavatele, který aktivitu poskytl, nikoli od společnosti GetYourGuide nebo jejích přidružených společností, dceřiných společností, distribučních partnerů nebo jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců (dále jen „strany GetYourGuide“).

B2.2 Zproštění. JMÉNEM SVÝM A VŠECH SPOLUCESTUJÍCÍCH TÍMTO ZPROŠŤUJETE STRANY GETYOURGUIDE VŠECH NÁROKŮ, POŽADAVKŮ, DŮVODŮ K ŽALOBĚ, ZÁVAZKŮ, ŠKOD A ODPOVĚDNOSTI, NÁKLADŮ A VÝDAJŮ (VČETNĚ, MIMO JINÉ, POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ), AŤ UŽ JSOU NYNÍ ZNÁMÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO NÁROKOVANÉ, AŤ UŽ SE TÝKAJÍ JAKÉHOKOLI ÚRAZU, KTERÝ JSTE KDY MĚLI, NYNÍ MÁTE NEBO MŮŽETE MÍT V BUDOUCNU.

B2.3 Neznámé nároky. § 1542 občanského zákoníku státu Kalifornie stanoví následující: „Obecné zproštění se nevztahuje na nároky ve prospěch věřitele či zprošťující strany, o jejichž existenci jim v okamžiku zproštění není nic známo a nemají v tomto smyslu ani podezření a které, pokud by jim známy byly, by měly podstatný vliv na jejich vyrovnání s dlužníkem či zproštěnou stranou.“ Souhlasíte s tím, že jste si přečetli tento jazyk a rozumíte mu. Konkrétně a výslovně se VZDÁVÁTE veškerých práv, která vám mohou příslušet podle § 1542 občanského zákoníku státu Kalifornie (nebo jakéhokoli podobného zákona), pokud se vztahují ke zproštění v tomto oddílu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že toto vzdání se práva je základní a podstatnou podmínkou těchto podmínek.

B2.4 Závazek. Zavazujete se a souhlasíte s tím, že nikdy nezahájíte, nepovedete, nezpůsobíte, nedovolíte ani nedoporučíte, aby byla zahájena nebo vedena proti kterékoli straně GetYourGuide jakákoli žaloba u soudu nebo ve správním řízení nebo jiné řízení (včetně arbitráže) na základě jakéhokoli incidentu se zraněním.Pokud je zahájeno jakékoli takové zakázané řízení nebo žaloba, mohou být tyto podmínky použity jako úplná a kompletní obhajoba.

B2.5. Oprávněné třetí strany. Strany GetYourGuide jsou výslovně jmenovány vzhledem k tomuto oddílu B2 jako oprávněné třetí strany. Každá ze stran GetYourGuide má právo vymáhat uplatnění tohoto oddílu B2 vůči vám, protože tento oddíl B2 se týká jejích příslušných práv jako oprávněné třetí strany.

B3 Omezení odpovědnosti. 

B3.1 Vzdání se práv. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, VČETNĚ ŠKOD ZA ZTRACENÁ DATA, UŠLÝ ZISK, UŠLÉ PŘÍJMY NEBO NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU, A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, ČI DELIKTU (VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBKY, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOST A  NEDBALOST), A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME SI BYLI NEBO JSME SI MĚLI BÝT VĚDOMI NEBO BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, A BEZ OHLEDU NA NESPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI ZDE UVEDENÉHO NÁPRAVNÉHO PROSTŘEDKU.

B3.2 Maximum. POKUD BUDE SPOLEČNOST GETYOURGUIDE V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY ČINĚNA ODPOVĚDNOU ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ (VČETNĚ VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI GETYOURGUIDE, VAŠÍ ÚČASTI (NEBO NEÚČASTI) NA AKTIVITĚ NEBO ÚRAZU), PAK ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GETYOURGUIDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE V SOUHRNU VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK: (A) ČÁSTKA ZAPLACENÁ SPOLEČNOSTI GETYOURGUIDE V SOUVISLOSTI S AKTIVITOU, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU NÁROKU (JE-LI TO RELEVANTNÍ), NEBO (B) DVĚ STĚ DOLARŮ (200,00 USD).

B3.3 Rozdělení rizika. STRANY BEROU NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE USTANOVENÍ TOHOTO ODDÍLU B3 PŘEDSTAVUJÍ PŘIMĚŘENÉ ROZDĚLENÍ RIZIKA A ŽE SPOLEČNOST GETYOURGUIDE BY BEZ TĚCHTO USTANOVENÍ SMLOUVU NEUZAVŘELA. V žádném případě neneseme vůči vám odpovědnost za jednání nebo opomenutí jakéhokoli dodavatele.

B4 Rozhodčí řízení. 

Přečtěte si pozorně tento oddíl B4, může ovlivňovat vaše práva. Tento oddíl stanoví řešení většiny sporů prostřednictvím rozhodčího řízení namísto soudního procesu.Rozhodčí řízení je méně formální než soudní řízení. Namísto soudce nebo poroty využívá neutrálního rozhodce a šetření není tak rozsáhlé. Rozhodčí řízení je konečné a závazné a podléhá pouze velmi omezenému soudnímu přezkumu. Tento oddíl B4 platí i po ukončení vašeho účtu GYG.

B4.1 Závazné rozhodčí řízení. Toto ustanovení má být vykládáno široce, aby zahrnovalo všechny spory nebo nároky vyplývající nebo týkající se platformy GYG, našich služeb, těchto VOP GYG a vašeho vztahu s námi (nebo naší dceřinou, mateřskou nebo přidruženou společností či společnostmi), ať už se zakládají na smlouvě, deliktu, zákoně, podvodu, zkreslení nebo jiné právní teorii, včetně výkladu a oblasti působnosti této rozhodčí doložky a přezkoumání sporu v rozhodčím řízení (dále jen „nároky“). Všechny nároky budou řešeny v závazném rozhodčím řízení, pokud nejsou z rozhodčího řízení výslovně vyloučeny, jak je uvedeno v oddílu B4.4.

B4.2 Odstoupení. Bez ohledu na ustanovení oddílu B4.1 můžete ze závazného rozhodčího řízení odstoupit tak, že se budete řídit postupem pro odstoupení uvedeným zde a zašlete nám ve lhůtě pro odstoupení písemné oznámení. Oznámení o odstoupení musí být označeno poštovním razítkem nejpozději do 30 kalendářních dnů od (i) data, kdy jste poprvé použili platformu GYG, (ii) data, kdy jste poprvé použili naše služby, nebo (iii) data vaší první transakce s námi (dále jen „lhůta pro odstoupení“) podle toho, co nastane dříve.

Písemné oznámení musí být zasláno na následující adresu: Právní oddělení GetYourGuide, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlín, Německo. Odstoupení doručené po uplynutí lhůty pro odstoupení (s dodatečnou lhůtou tří (3) dnů na zaslání) nebude platné a svůj nárok musíte uplatnit v rozhodčím řízení nebo u soudu pro drobné žaloby.

B4.3 Rozhodné právo pro toto ustanovení. Strany souhlasí s tím, že tyto VOP GYG dokládají transakci v mezistátním obchodě a že toto ustanovení o rozhodčím řízení bude vykládáno a vymáháno v souladu s federálním zákonem USA o rozhodčím řízení a federálním rozhodčím právem, a nikoliv podle státního práva.

B4.4 Vyloučené nároky. Následující nároky nepodléhají závaznému rozhodčímu řízení a mohou být projednány v soudním řízení u příslušného soudu (jak je uvedeno v oddíle B5): (i) jakýkoli nárok nebo důvod žaloby týkající se skutečného nebo hrozícího porušení, zneužití nebo narušení autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství, patentů nebo jiných práv duševního vlastnictví strany; (ii) jakýkoli nárok nebo důvod žaloby domáhající se nouzového soudního opatření na základě naléhavých okolností (např. bezprostřední nebezpečí spáchání trestného činu, hackerského útoku nebo kybernetického útoku); nebo (iii) žádost o veřejný soudní zákaz či příkaz, pokud jsou takové prostředky nápravy přípustné a nelze se jich podle platných právních předpisů vzdát. Kromě toho může kdokoli z nás podat žalobu k soudu pro drobné žaloby, pokud nárok splňuje podmínky pro projednání takovým soudem, s výhradou omezení uvedených v oddíle B5.

B4.5 Rozhodčí řízení. Ve všech sporech, ať už se řeší soudní cestou nebo rozhodčím řízením, nám musíte nejprve zaslat písemný popis svého nároku prostřednictvím formuláře dostupného na adrese Kontaktujte nás ⎸GetYourGuide, abychom měli možnost spor vyřešit. Pokud váš nárok nebo spor nebude vyřešen do 60 dnů od obdržení nároku, můžete požádat o rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení o jakémkoli sporu nebo nároku bude vedeno (i) před jedním neutrálním rozhodcem, (ii) v angličtině, (iii) podle rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory (dále jen „pravidla ICC“) spolu s pravidly IBA pro dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži (1999) (dále jen „pravidla IBA“) (v případě rozporu mají přednost pravidla IBA, avšak pouze pokud jde o dokazování). Žádná ze stran nemůže podat žádost podle § 1782 zákona 28 U.S.C. Rozhodce je oprávněn přiznat pouze ty náhrady škody, které jsou povoleny v těchto VOP GYG, s výhradou případných odmítnutí odpovědnosti nebo omezení náhrady škody a odpovědnosti stanovených v těchto VOP GYG. Nález vydaný rozhodcem zahrnuje náklady rozhodčího řízení, přiměřené poplatky za advokáty a přiměřené náklady na znalce a další svědky. Jakékoli rozhodčí řízení je důvěrné a vy ani my nesmíme zveřejnit existenci, obsah nebo výsledky rozhodčího řízení, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem nebo pro účely výkonu rozhodčího nálezu. Rozsudek na základě jakéhokoli rozhodčího nálezu může být vydán u kteréhokoli soudu s řádnou pravomocí. V případě nároků do 25 000 USD rozhodčí řízení proběhne bez osobní účasti stran nebo svědků a bude probíhat pouze na základě písemných podání, pokud nepožádáte o osobní nebo telefonické slyšení nebo pokud rozhodce nerozhodne, že je osobní nebo telefonická účast nutná. Přednost mají telefonická slyšení, pokud rozhodce nerozhodne, že by bez osobního slyšení bylo narušeno základní právo strany na spravedlivý proces. V případě osobního slyšení se

slyšení koná v New Yorku ve státu New York, pokud rozhodce nenařídí jinak.

B4.6 Zřeknutí se hromadné žaloby.VY I MY SOUHLASÍME S TÍM, ŽE JAKÉKOLI ŘÍZENÍ, AŤ UŽ ROZHODČÍ NEBO SOUDNÍ, BUDE VEDENO POUZE INDIVIDUÁLNĚ, NIKOLI V RÁMCI HROMADNÉ, KONSOLIDOVANÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBY. Pokud soud nebo rozhodce v řízení mezi vámi a námi rozhodne, že toto zřeknutí se hromadné žaloby je nevymahatelné, nebude se na vás tento oddíl B4 vztahovat. Pokud v souladu s oddílem B4.2 odstupujete od závazného rozhodčího řízení, nebude se na vás toto zřeknutí se hromadné žaloby vztahovat. Vy ani žádný jiný spotřebitel se nemůžete stát zástupcem skupiny, členem skupiny ani se jinak účastnit hromadného, konsolidovaného nebo zástupného řízení, aniž byste odstoupili od závazného rozhodčího řízení v souladu s oddílem B4.2.

Pokud bude některé ustanovení této rozhodčí smlouvy shledáno nevymahatelným, bude nevymahatelné ustanovení odděleno a ostatní rozhodčí podmínky budou vymáhány.

B5 Rozhodné právo. S výjimkou případů uvedených v oddílu B4.3 se tyto VOP GYG řídí zákony státu New York bez ohledu na pravidla mezinárodního práva soukromého.

B6 Místo konání. Jakýkoli soudní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z těchto VOP GYG nebo našich služeb nebo s nimi související (včetně (i) jakéhokoli řízení zahájeného uživatelem, který se rozhodl odmítnout závazné rozhodčí řízení v souladu s oddílem B4.2, a (ii) jakéhokoli řízení u soudu pro drobné žaloby) podléhá výlučné jurisdikci státních a federálních soudů nacházejících se v okrese Kings, New York. Každá strana neodvolatelně souhlasí s osobní jurisdikcí těchto soudů a souhlasí s tím, že se jedná o vyhovující soud a že se nebude snažit přenést takovou žalobu nebo řízení na jiný soud nebo jurisdikci na základě doktríny „forum non conveniens“ apod.

B7 Vzdání se poroty. POKUD Z JAKÉHOKOLI DŮVODU DOJDE K SOUDNÍMU ŘÍZENÍ A NIKOLI K ROZHODČÍMU ŘÍZENÍ, VY I MY SE VZDÁVÁME PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ S POROTOU.