Informace podle zákona o digitálních službách (nařízení (EU) 2022/2065, DSA)

Počet měsíčních aktivních příjemců služby GetYourGuide v Evropské unii podle čl.24 odst.2 DSA byl v období od 1. srpna 2022 do 31. ledna 2023 v průměru nižší než 45 mil. GetYourGuide bude tyto informace pravidelně aktualizovat v souladu s čl. 24 odst. 2 DSA.